post id: 25140
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=25140
  
Skeptisk måndag

Seans

Tala med de döda

En seans är ett möte som hålls för att kontakta de dödas andar. Människor i alla tider har utfört ritualer och trott att spöken eller andarna kan kontaktas. Tanken att en seans eller ett “sittande” (ordet seans kommer från det äldre franska verbet “seoir” som betyder “sitta”) populariserades under sen-viktoriansk tid när spiritualism blev allt populärare. Mediets roll i seansen var att åkalla de dödas kraft för att få möbler att flytta sig, skapa “ektoplasma”, orsaka smällar och ljud från oväntade delar av rummet eller till och med själv levitera över den förbluffade publiken.

En seans
En seans (Bild: Public domain)

Hur det kan gå till

Vanligen satt utövarna runt ett bord eller ett öppet utrymme i ett mörkt rum. Spiritualisten, mediet eller ledaren anropade den eller de andar som man ville kontakta. Samtidigt utförde gruppen ritualer som att att hålla hand, be böner eller framföra besvärjelser.

Seanser involverade ofta rekvisita som Ouija-brädor eller liknande vilket ansågs öka chanserna jämfört med att “kanalisera” anden direkt. Inspiration och metoder att skapa atmosfär och distrahera deltagarna togs från den tidens scenmagi och samma trick används än idag. Det kan till exempel vara att hålla rummet mörkt, använda tunga draperier och dukar för att maskera ljud eller använda “magiska” trick, hemlig rekvisita och ren finger­färdighet. Man kan i vissa fall även gömma medkon­spiratörer i hemliga utrymmen i rummet.

Richard Wiseman

Andy Nyman och Richard Wiseman gör sig redo att åkalla andarna
Andy Nyman och Richard Wiseman gör sig redo att åkalla andarna

I en studie utförd av Richard Wiseman, psykolog och utforskare av paranormala fenomen, i samarbete med Andy Nyman, lät man en skådespelare i sin roll som medium hävda att bordet rörde på sig fast det egentligen stod helt stilla. Både troende och icke-troende personer deltog i experimentet. Efter seansen rapporterade ungefär en tredjedel av deltagarna att de hade känt bordet röra sig. Liknande experiment indikerar starkt (och inte särskilt överraskande) att personer som redan är benägna att tro på andar, lättare låter sig övertygas än de som är tveksamma.

Länkar:
Edinburgh Skeptics: Seance
Richard Wiseman: Psychology of the Seance

Not: ovanstående är en bearbetning av en text publicerad av Edinburgh Skeptics den 21 september 2019.

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

One response to “Seans

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning