post id: 30777
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=30777
  
Skeptisk måndag

Orgonenergi

Wilhelm Reich
Wilhelm Reich, upptäckare av orgonenergin


Orgonenergi är en typ av “ursprunglig kosmisk energi” som Wilhelm Reich (1897-1957) påstod sig ha upptäckt i slutet av 1930-talet. Reich invandrade till USA från Österrike och var utbildad läkare, psykiater och freudiansk psykoanalytiker.

Reich menade att orgonenergin är allestädes närvarande och kan förklara fenomen som färgen på himlen, gravitation, galaxer, varför de flesta politiska revolutioner misslyckas, samt bra orgasmer. I levande varelser kallas orgon för bioenergi eller livsenergi. Reich menade att orgonenergin är “påvisbar visuellt, termiskt, med elektroskop och med hjälp av Geigermätare”. Av någon anledning är det dock bara personer som verkligen tror på orgonenergin (dvs. praktiserande ”orgonomer”) som har anser sig ha lyckats att demonstrera detta.

Orgonapparater
Schema över olika “orgonappapparater”

Reich hävdade att han hade skapat den nya vetenskapen ”orgonomi” och att han hade upptäckt andra entiteter, till exempel bioner, som än i dag endast orgonomer kan upptäcka. Bioner är påstådda vesiklar av orgonenergi som varken är levande eller icke-levande, utan övergångs­varelser. Detta saknar stöd både i observerad och teoretisk vetenskap utan måste anses som ren pseudo­vetenskap.

Rent praktiskt menade Reich att orgonenergi kunde ackumuleras genom att på olika sätt varva lager av organiskt och oorganiskt material. Energin kunde senare appliceras på kroppen med hälso­befrämjande effekt. Dessa uppfinningar påstods på så vis kunna bota nästan alla medicinska sjukdomar.

Reich dog den 3 november 1957 i det federala fängelset i Lewisburg, Pennsylvania, där han placerats på grund av domstols­förakt. Anklagelsen var att Reich vägrat lyda ett föreläggande om att inte sälja orgon­ackumulatorer och så kallade ”orgonshooters” för medicinskt bruk, vilka (med rätta) stämplats som kvack­salveri.

Amerikanska FDA (Food and Drug Admin­istration) har inte bara låtit förklara att orgonenergi inte existerar, utan lät också vid något tillfälle bränna ett urval av Reichs böcker – vilket nog var ett säkert sätt att väcka intresse för hans idéer.

Reich själv såg sig som ett förföljt geni och ansåg att de kritiker som förlöjligade honom gjorde det på grund av okunskap.

Trots att Reichs teorier har mycket låg status i forskar­världen så har de förts vidare av ett antal hängivna anhängare, bland annat av Elsworth F. Baker, grundare av The American College of Orgonomy, och James DeMeo från The Orgone Biophysical Research Laboratory. Baker och DeMeo gick ur tiden 1985 respektive 2022, men åtminstone The Amerikan Collage of Orgonomy bedriver fortfarande verksamhet. Det finns också en uppsjö av olika vanligtvis pyramidformade “orgon­samlare” att köpa on-line och i butiker som säljer esoteriska saker och andra mer eller mindre ‘magiska’ produkter.

(Not: texten ovan är en bearbetad översättning av artikeln Orgone energy från siten The Skeptic’s Dictionary, av Robert Todd Carroll.)

Länkar:

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning