post id: 32686
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=32686
  
Skeptisk måndag

Nefilim

Jättemänniskor

Gigantiska människor från förr

Då och då dyker det på internet upp bilder från arkeologiska utgrävningar som sägs visa jättelika mänskliga skelett. Detta ska vara bevis på att det tidigare har funnits jättar, mänskliga varelser av en nu utdöd art. I den hebreiska bibeln förekommer beteckningen ’nefilim’ (hebreiska: נְפִילִים) som i svensk bibelöversättning översatts med just ’jättar’. Detta skulle stöda tanken på att sådana en gång har funnits.

På den tiden – och även senare – när gudaväsendena låg med människornas döttrar och fick barn med dem, fanns det jättar*) på jorden. Detta var urtidens hjältar, och deras rykte var stort.
*) ’nefilim’ i hebreiskt original
1:a Mosebok 6:4

Vilka var de bibliska Nefilim?

Bibeln är väldigt oklar om vilka dessa Nefilim verkligen var. I första Mosebok (6:4) kan det tolkas som om de var en korsning mellan Gud själv, alternativt fallna änglar, och vanliga kvinnor, men andra tolkningar förekommer. En sådan är att även om Nefilim ska ha varit mäktiga krigare så skulle ordet kunna härledas till hebreiska ’nafal’ som betyder ’att falla’. I så fall kanske Nefilim ska tolkas som ’de fallna’ i stället. Även om de sägs har varit framstående krigare så behöver de då inte nödvändigtvis ha varit ’jättar’.

Översättningen av ’nefilim’ till ’jättar’ är dock äldre än kristendomen och förekommer på grekiska redan på 200-talet f.v.t.

Tatariska riket

Robert Wadlow
Robert Wadlow och hans far

De här bilderna, varav alla är fabricerade eller missvisande på något sätt, har inte bara bibliska band utan knyts också till myten om det tatariska riket. Det tatariska riket ska delvis ha varit befolkat av jättelika människor. Detta ska ha skett så nyligen (slutet av 1800-talet) att fotografier har överlevt från den tiden. I det här sammanhanget presenteras ibland bilder på Robert Wadlow som led av tillståndet gigantism och som dog 1940.

Fenomenets popularitet

Naturligtvis förkommer många myter av den här typen på internet. En enkel orsak är att detta är en typ av ”nyheter” som genererar clicks och driver trafik till vissa hemsidor. Den religiösa aspekten kan också spela en roll. Precis som bibeln kan användas för att ge trovärdighet till dessa påhittade ’fynd’, så kan rapporter om de här jättarna ge sken av att bibeln bör tolkas mer bokstavligt.

Länkar:

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning