post id: 35493
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=35493
  
Skeptisk måndag

Myter om vatten

Vatten
Bild: Public domain


Vatten är en grund­förut­sättning inte bara för mänskligt liv utan för allt liv på jorden. Människor består till mellan 60 och 80 procent av vatten. Vi behöver därför ett dagligt intag av vatten för att överleva, och brist på tjänligt vatten är livsfarligt. Å andra sidan kan vatten också leda till döden genom drunkning och (betydligt mindre vanligt) genom överkonsumtion, så kallad vattenförgiftning.

Eftersom vatten spelar en så avgörande del av vår vardag och överlevnad så är det inte oväntat att en mängd myter cirkulerar om det. Nedan listar vi ett urval (långt ifrån fullständigt) över en del vanföre­ställningar och missupp­fattningar om vatten, varav de flesta också utnyttjas på olika sätt av charlataner:

Vatten har ett ”minne”

Vatten
Bild: Public domain

Detta pseudo­veten­skapliga påstå­ende är främst för­knippat med home­opati, men före­kommer även i många andra samman­hang, också bland flera av nedan­stående myter. På något sätt kan (även helt rent) vatten ”minnas” vad det tidigare har varit i kontakt med och det kan dessutom förmedla denna ”kunskap” till något annat medium i till exempel läkande syften.

Det finns inga objektiva belägg för detta. Många homeopater försöker inte ens förklara hur detta går till rent fysiskt, utan rycker på axlarna och säger att man vet det fungerar därför att patienterna säger sig må bättre. Det handlar då alltså uteslutande om anekdotisk bevisföring. Andra har hänvisat till pseudovetenskapliga förklaringar såsom odefinierade och icke mätbara ”vibrationer” eller att genom att hänvisa till vätekopplingar mellan vattenmolekylerna.

Påståendet om att vatten skulle kunna ”minnas vibrationer” har aldrig kunnat påvisas. Vätekopplingar kan teoretiskt förkomma men argumentet är missvisande. Sådana kopplingar har en livslängd som mäts i miljondelar av en miljondels sekund, vilket naturligtvis gör idén irrelevant när vi talar om att bevara ett ”minne” 1).

Virvlat vatten

Virvlat vatten
Får det vara lite “mojat” vatten för bara 16 000kr?

Det finns en uppsjö av idéer vad gäller att vatten som förts i virvel rent mekaniskt eller genom ett magnetfält (vatten är inte magnetiskt) skulle få särskilt gynnsamma egenskaper. Det handlar om allt från att det skulle bli hälsosamt att dricka till att det skulle motverka utfällning av kalk i vattenrör. Detta har ingen påvisbar grund, men det hindrar inte att olika typer av mer eller mindre mirakulösa enheter finns att köpa på nätet. Priser uppemot tiotusentals kronor är inte ovanliga trots att man inte objektivt kan mäta någon effekt på vattnet. I reklamen sägs dock att ”det till och med smakar bättre”, vilket är antingen rent påhitt eller självintalad villfarelse.

Hexagonalt vatten

Besläktat med vatten som minns är så kallat ”hexagonalt vatten” 2), där vattenmolekylerna påstås kunna forma hexagonala strukturer. Det här spelar på personers begränsade kunskaper i kemi, fysik och fysiologi. Som nämnts ovan så kan vätekopplingar under ytterst kort tid (i alla fall teoretiskt) påvisa den här typen av strukturer men dessa kollapsar omedelbart. Det är inte heller klart varför det skulle ha några hälsofördelar, ens om det vore praktiskt genomförbart.

Krukväxt
Bild: Public domain

Vatten som har känslor

Den japanske affärsmannen Masaru Emoto (1943 – 2014) skapade under sin livstid stor uppmärk­samhet rörande sina idéer om vattens förmåga att absorbera känslor 3). Bland annat i sin bestseller ”The Hidden Messages in Water” (2004) hävdade han att man kunde överföra positiva eller negativa känslor till vatten genom tankekraft. Om man till exempel vattnade växter med vatten som utsatts för positiva tankar fick man frodiga och välvuxna plantor. Plantor som å andra sidan vattnats med vatten som bombarderats med negativa känslor vissnade och dog.

Det finns ingen trovärdig teoretisk teori om hur detta skulle kunna fungera och det har heller aldrig kunnat visas i väl kontrollerade dubbelblindade studier.

Kallvattenbad

Många prisar upplevelsen med iskalla bad men nyttan med detta är tveksam. Däremot är det inte helt riskfritt och dödsfall inträffar ibland (se vårt inlägg om kallbad).

Silvervatten, (kolloidalt silver)

Det är känt att vatten som innehåller kolloidala partiklar av joniserat silver kan användas som des­infektions­medel, till exempel på diskbänkar och andra ytor. Somliga påstår därför att kolloidalt silver kan bota en uppsjö av sjukdomar och åkommor inklusive cancer och benbrott(!) Det finns inga objektiva belägg för att så skulle vara fallet, men marknaden för kolloidalt silver drivs intensivt i privata grupper på sociala media, trots att marknadsföring av kolloidalt silver för invärtes bruk är förbjuden i Sverige.

Vattenglas
Bild: Public domain

”Råvatten”

En väldigt missriktad trend som rider på övertygelsen att allt som är naturligt måste vara bra propagerar för att dricka helt obehandlat vatten från insjöar eller andra vattendrag. Speciellt i USA finns en hel alternativ rörelse där företag säljer ”raw water”, det vill säg helt orenat, men buteljerat, vatten väldigt dyrt. Vad man alltså betalar för är vatten där inga försök har gjorts att avlägsna föroreningar, bakterier eller parasiter, vilket självklart kan vara direkt hälsovådligt.

Vätevatten

Vatten som berikats med fritt väte, även kallat hydrogent vatten, är en annan ”hälsotrend” som är mycket populär. Speciella vattenflaskor som ska berika innehållet med väte är populära och kan kosta uppemot 1000 kr i vissa fall. Är det värt det? Harriet Hall sammanfattade läget i ett inlägg på Science-Based Medicine 2020 4) och konstaterade att det inte finns några konkreta bevis för de positiva hälsoeffekter som förs fram. En systematisk översyn av forskningsläget publicerad 2024 kom fram till att ”ytterligare forskning med större urvalsstorlekar och rigorösa metoder behövs för att underbygga” dessa påstådda hälsofördelar 5). I avvaktan på detta kan det alltså vara klokt att avvakta och inte spendera sina pengar på vätevatten eller superdyra flaskor.

Alkalisk vatten

Alkaline Ionizer
Alkaline Ionizer. Bild: Public domain

Vatten med förhöjt pH-värde, ofta kring 8 eller 9, hävdas av vissa kunna hjälpa till att reglera kroppen pH-värde, bromsa åldrande­processen och förebygga kroniska sjukdomar som cancer 6). Många hälsogurus och kändisar som Gwyneth Paltrow är stora förespråkare av detta. De poserar ofta med ett glas alkaliskt vatten, paradoxalt ofta tillsammans med en skiva citron. Eftersom citron har lågt pH-värde så skulle detta snabbt neutralisera det höga pH-värdet i alkaliskt vatten.

Vad säger vetenskapen? För det första ska man veta att pH-värdet i blodet inte kan ändras märkbart genom vad vi äter. Njurarna och lungorna ser till att nivåerna håller sig inom ett mycket strikt intervall mellan 7,35-7,45 i pH-värde, och tur är det. Större avvikelser från detta skulle vara livsfarligt för kroppens organ. Att inta alkaliskt vatten i måttliga mängder anses vara ofarligt för fullt friska personer. Vissa mindre hälsofördelar kan inte uteslutas men forskare varnar allmänheten för att lita på överdrivna påstående i marknadsföringssyfte. Det finns inga belägg för drastiska påståenden såsom längre livslängd eller verksamhet mot cancer.

Syresatt vatten

Vanligt vatten innehåller förutom H2O även en liten mängd fritt syre. Normalt sett är halten cirka 5mg/L men det kan variera med temperatur, tryck och andra faktorer. Ett företag i USA har hävdat att de har uppfunnit en metod att öka syrehalten i vatten och att detta skulle ha ökat prestationsnivån hos cyklister i deras egna tester. Testerna har inte duplicerats av fristående forskare och resultaten saknar trovärdighet. Även om företaget skulle ha lyckats öka syrehalten så saknas en övertygande teori om hur detta syre skulle kunna absorberas av kroppen. Dessutom är mängderna syre vi talar om så små att ett enda andetag vida överstiger den påstådda effekten av att dricka sådant vatten 7).

Åtta glas vatten om dagen

Alla behöver vatten! Uttorkning är definitivt inte att rekommendera och under vissa förhållanden (till exempel extra varmt väder) kan det vara bra att dricka lite mer än vanligt, till och med i förväg. Men att just åtta stora glas om dagen skulle vara nödvändigt är en myt, och vi vet precis var den kommer ifrån. Steven Novella beskriver det så här på Science-Based Medicine 8):

Mytens ursprung är känd – 1945 fastställde U.S. Food and Nutrition Board att vuxna behöver 84,5 ounces [1 ounce ~ 30 ml] vatten per dag för att må bra. Detta råd har dock förvrängts. För det första skrev man i nästa mening att “det mesta” av detta vatten kommer från maten. Cirka 20% av vattenintaget kommer från själva maten. Men det vi dricker i övrigt består också till största delen av vatten. Till och med kaffe är mestadels vatten, och nej, det kommer inte att torka ut dig på grund av koffeinet. Vattenintaget är mycket större än den milt vätskedrivande effekten.

Det finns en annan bra tumregel att följa: Drick när du känner dig törstig! Evolutionen har gett oss den fördelen att vi (under normala förhållanden) själva vet när vi bör dricka.
 
 
Länkar:

 

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter, konspirationsteorier eller skeptikerrörelsen som sådan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning