post id: 28013
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=28013
  
Skeptisk måndag

Incidenten vid Djatlovpasset

Källkritik
Foto från incidenten 1959Händelsen vid Djatlovpasset inträffade 1959 i dåvarande Sovjet­unionen i norra Uralbergen. Nio ryska vandrare som var ute och campade omkom under mystiska och märkliga omständig­heter och återfanns först efter flera veckor. En del av kropparna hittades inte förrän flera månader senare. Tre av dem verkade ha dött av fysiskt yttre våld medan de andra sex hittades utspridda i terrängen runt omkring.

Trots det hårda vädret med snö, blåst och åtskilliga minus­grader återfanns de utan ordentliga kläder, en del i bara underkläderna och somliga hade inte ens skor på sig. Öppningen till tältet var intakt, men stängd, och istället verkade tältets motsatta sida ha skurits upp med kniv från insidan. Vad hade egentligen inträffat? Över sjuttio års spekulationer har handlat om allt från testning av hemliga Sovjetiska vapen till attacker av okända vilddjur eller rent av av utomjordingar.

En enkel förklaring, trots allt?

Den senaste utvecklingen pekar på dock på en naturlig orsak. En lavin har flera gånger föreslagits som förklaring men har avvisats gång på gång. Personer med lokalkännedom har menat att laviner inte förekommer i området men då ska det tilläggas att området är otillgängligt och inte ofta besökt.

En så kallad flaklavin kan uppstå om ett svagt lager med snö inte längre kan bära den ovanliggande snön och kollapsar. Det krävs dock ett tillräckligt stort område och en tillräckligt stark lutning, 20 – 30 grader. Detta gör flaklaviner relativt ovanliga. Två expeditioner 2021 till Djatlov, en på vintern och en på sommaren, kom fram till att området faktiskt uppfyllde kraven för flaklaviner. En tredje expedition i januari 2022 inte bara bekräftade dessa observationer, utan videofilmade dessutom lämningar av hela två stycken färska flaklaviner. Laviner av den här typen är alltså inte bara är teoretiskt möjliga utan inträffar bevisligen.

Möjligt händelseförlopp

Ett mycket tänkbart scenario för olyckan vid Djatlov kan alltså mycket väl vara som följer:
En våldsam flaklavin träffar tältet under natten och skadar svårt eller till och med dödar de tre personer som ligger närmast öppningen. Öppningen är därmed blockerad och de övriga som kanske inte riktigt förstår vad som hänt, flyr i panik genom motsatta sidan av tältet. Förvirrade och lättklädda kommer de snabbt ifrån varandra och hittar inte tillbaka i snöstormen och mörkret. På några timmar dukar de under av köldskador. Under veckorna som går efter olyckan medför ändrade väderförhållanden att tältöppningen inte längre är blockerad av snö.

Inga spekulationer om hemliga vapen eller mystiska vilddjur behövs i så fall för att förklara det som skett. Lärdomen är att även om vi inte alltid kan till hundra procent kan rekonstruera ett skeende så betyder inte det att vi måste ta till övernaturliga eller mystiska förklaringar.

Eller så var det kanske utomjordingar i alla fall… 

Länkar:

IFL Science: Dyatlov Pass Incident Explanation Supported By New Video Evidence
Wikipedia: Dyatlov Pass incident
Wikipedia: Flaklavin

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

2 responses to “Incidenten vid Djatlovpasset

  1. Intressant och trolig förklaring. Har grubblat på den här händelsen själv, men var snarast inne på att någon av de deltagande fått en knäpp eller nåt liknande. Det här verkar rimligare.

  2. Hmmm… Om det var folk där bara veckor efter olyckan borde det väl synts om det gått en lavin?? (Jag tror inte på övernaturliga förklaringar)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning