post id: 7035
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=7035
 
Aktuellt

Homeopati på högskola

Den 12-13 oktober arrangeras Nordiskt Homeopatiskt Forskningssymposium i Göteborg.

Forskare från flera länder kommer att dela med sig av de senaste forskningsrönen. Dessutom kommer symposiet att ge möjlighet för mindre erfarna inom forskning att presentera sina projekt.

Detta är första gången ett forskningssymposium med huvudinriktning mot homeopati arrangeras i Sverige.

homeopatisymposium.eu

Man håller till hos Nordic School of Public Health NHV (Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap). Det är ingalunda någon hittepå-skola utan en riktig, etablerad högskola. Den lyder under Nordiska ministerrådet och drivs huvudsakligen med skattemedel. I styrelsen ingår folk från svenska socialstyrelsen och motsvarigheterna i de övriga länderna. Man har även en kvalitetspolicy, här ett kort citat:

Det mest fundamentala begreppet i kvalitetsarbetet vid ett lärosäte är den akademiska kvaliteten. Högsta möjliga akademiska kvalitet är förutsättningen för ett meningsfullt arbete med olika andra aspekter på kvalitet inom lärosätet. Den har därigenom högsta prioritet vid NHV.

Kvalitetspolicy Nordic Scool of Public Health NHV

Hur kan ett sådant lärosäte ge utrymme åt en så fullkomnad representant för pseudovetenskap, kvacksalveri och geschäft som homeopati?

Här är deras förklaring:

NHV har inget samarbete med “homeopater”.
Vi har enbart hyrt ut lediga lokaler.
Detta gör vi till flera olika organisationer. Intäkterna ökar våran möjlighet att bedriva forskning och utbildning inom folkhälsan.

Clas Patriksson
Intendent

5 responses to “Homeopati på högskola

 1. “ökar våran”…

  Suck. Inte bara Karlstads Universitet som tappat skriftförmågan alltså.

 2. “Forskare från flera länder kommer att dela med sig av de senaste forskningsrönen.”

  (Bagheera-röst) “Nåja, det bör väl gå ganska fort.”

 3. Förutom själva homeopatitokigheterna så tycker jag inte att myndigheter (eller dylika organ) ska hyra ut lokaler till kreti och pleti. Men den debatten kanske hör hemma någon annan stans än på vof.se

 4. Nu är det väl så att så kallad folkhälsovetenskap, precis som “genusvetenskap”, är lika ovetenskaplig som homeopati. Skillnaden skulle vara att de tidigare nämnda “vetenskaperna” är mer politiskt korrekta.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning