post id: 33496
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=33496
  
Skeptisk måndag

Helande kristaller

Kristall

 

Historiskt

Naturliga kristaller har tillskrivits speciella och övernaturliga krafter i alla tider. Redan i den sumeriska kulturen i Mesopotamien för 6000 år sedan lär kristaller ha använts i magiska riter. I det forntida Egypten var kristallamuletter inte bara något för utsmyckning, utan ansågs också kunna skydda de döda i eftervärlden.

I Platons berättelse om Atlantis använder det atlantiska folket kristaller för att både läsa och sända tankar. Rent allmänt i Grekland tillskrev man olika kristaller diverse egenskaper. En del av dessa var även medicinska; ametister ansågs hjälpa mot bakfylla eller annan förgiftning. Idén om kristallers helande krafter fortsatte att leva kvar vidare i olika varianter i Romarriket och under medeltiden.

Kristall

I modern tid

I takt med att New Age-rörelsen växte fram i början på 1970-talet så fick myten om kristallers magiska och helande krafter en comeback. Många av dessa påståenden handlar om kristallers mystiska inflytande på en persons chakra, allmänna sinnesstämning eller ’energibalans’. Detta är ofta så vagt eller esoteriskt att det är svårt att kritisera eller ens analysera eller begripa. Om man inte kan påvisa att ett ’chakra’ existerar, hur ska man då kunna bedöma om vad dess ’obalans’ är och hur den har ’botats’ av kristaller?

Det är en sak att knyta kristaller till generellt välmående, eller odefinierad så kallad ’wellness’. Men om man tittar lite djupare på de internetsidor som förespråkar och säljer ’helande kristaller’ så hittar man snabbt ännu mer problematiska påståenden. Kristaller av olika typer och färger sägs där kunna hjälpa även mot allvarligare och fysiska sjukdomar, såsom inkontinens, störd hormonbalans, benskörhet, artros, hjärtbesvär, njurbesvär och till och med cancer. Listan tar aldrig slut.

I sådana fall är tron på helande kristaller otvetydigt skadlig och kanske direkt livshotande. Det finns mängder av exempel på personer som har avstått från konventionell behandling, till exempel på grund av rädsla för biverkningar, för att istället förlita sig på verkningslösa alternativbehandlingar. Kristaller är bara ett exempel på detta.

Hur kristaller skulle kunna inverka på kroppen

Kristall

Ingen vetenskapligt belagd mekanism har förts fram för att förklara hur en kristall skulle kunna ha en fysisk inverkan på kroppen. För många verkar det inte heller vara viktigt – man tycker det verkar fungera rent anekdotiskt, eller så känns det bara “naturligt“. Magiskt och spirituellt tänkande är inte heller ovanligt, kanske drivet av en misstro till ett rationellt, logiskt och vetenskapligt synsätt. De försök till (pseudo)vetenskapliga förklaringar som görs fokuserar ofta på att ”kristallers vibrationer” på något sätt ska inverka positivt på de vibrationer man säger är naturliga för kroppens celler. Att cellerna i kroppen skulle ha någon form av ”optimal vibration” är dock en fullkomlig myt, än mindre att kristaller skulle kunna påverka dessa.

Konspirationstänkande

Inte sällan bemöts kritik av de här typen av obeprövade behandlingar av konspiratoriskt tänkande. ’Big Pharma’ (en påstådd sammanslutning av alla stora läkemedelsbolag), eller någon annan mäktigt grupp i samhället, undanhåller av någon anledning (kommersiell?) sanningen om kristallernas fantastiska krafter. Cecil Cicirello och Tom Curry bemöter i boken ’The Grand Unifying Theory of Bullshit’ idén om en sådan konspiration:

Detta påstående kräver inte bara att det finns ett stort nätverk av inblandade, som alla har djupt själviska och ondskefulla motiv, utan det kräver också att varje laboratorium, varje universitet och varje vetenskaplig tidskrift som finns är i maskopi för att förhindra testning och publicering av dessa mirakelkurer. Om bara en enda av dessa institutioner valde att inte delta i mörkläggningen så skulle bevisen för kristallterapins effektivitet komma i dagen och konspirationen skulle avslöjas. Eftersom detta inte har hänt måste makten inom detta nätverk av tusentals läkare, forskare och redaktörer vara absolut. Men vi känner ju självklart till att det inte finns någon central myndighet som styr över alla tidskriftsredaktörer, läkare, forskare och universitet som är involverade i västerländsk medicin, så baserat på detta faktum allena faller detta absurda påstående i bitar. 1) (övers. P. Böckman)

Samma sak kan sägas om en mängd andra förment effektiva behandlingar som “hemlighålls”.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kristaller med all sannolikhet är helt verkningslösa vad gäller att behandla någon åkomma överhuvudtaget. Om man tycker de är vackra och fascinerade som smycken och prydnad så kan man absolut använda dem för den typen av syften – men vad gäller hälsofrågor så bör man absolut istället förlita sig på kvalificerad sjukvårdspersonal som bygger sina behandlingar på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Källor:

  • Wikipedia: Crystal healing
  • 1) Cicirello, Cecil; Curry, Tom: The Grand Unified Theory of Bullshit (Kindle-upplagan, sid. 254-255)

Se även: The Skeptic UK: Top five worst ‘uses’ for crystals in the world of wellness and pseudoscience
 

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning