post id: 27357
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=27357
  
Skeptisk måndag

Gerson-terapi

Gersonklinik
Påkostad Gersonklinik i Tijuana, Mexiko.


En alternativ cancer­behand­ling.

Gersonterapi (även Gerson-diet eller Gersonmetoden) är en alternativ be­handlings­metod som förespråkas som cancer­behandling av vissa utövare. Renodlade och väldigt exklusiva “Gerson-kliniker” existerar, bland annat i Tijuana i Mexiko och i Budapest. Anhängare hävdar att Gersonterapi fungerar, men det finns ingen vetenskaplig evidens för det.

Gersonmetoden

Metoden har tre huvudkomponenter:

  • Strikt vegetarisk och ekologisk diet med starkt reducerat saltintag
  • Diverse vitamin och mineraltillskott
  • Lavemang med kaffe eller ricinolja

Dieten är väldigt restriktiv och har kritiserats för att inte vara närings­mässigt komplett. Den är också krävande att följa. Enligt metoden ska man dricka frukt och grön­saks­juice en gång i timmen, 13 gånger om dagen. Dagligt intag ska vara ungefär nio kilo krossade frukter och grönsaker. Kaffelavemang (ibland även ricin­olja­lavemang) ska ske tre till fyra gånger dagligen.

Max Gerson
Max Gerson

Max Gerson

Gersonmetoden uppfanns av Max Gerson, född 1881 i dåvarande Wongrowitz i Kejsardömet Tyskland (numera Wągrowiec i Polen). Han var av judisk härkomst och lämnade Tyskland efter nazisternas maktöver­tagande 1933. Redan då hade han uppfunnit en diet som han menade var verksam mot tuberkulos och migrän.

Efter att ha tillbringat tid i Wien, Frankrike, och London så emigrerade han till USA 1936 där han tog läkarexamen. I USA började han behandla cancer­patienter och hävdade att hans metod var framgångsrik. Några vetenskapliga studier för att styrka detta presenterade han dock aldrig. Hans anhängare menar att han var offer för en konspiration som motarbetade honom och som hindrade “sanningen” att komma ut. 1959 avled han i lung­inflammation, men en del konspirations­teoretiker hävdar att han istället blev undanröjd.

Evidens saknas

Vetenskapliga bevis stöder inte på­ståenden om att Gerson­terapi är effektiv vid behandling av cancer

Endast anekdotisk bevisföring finns för att Gersonmetoden skulle fungera. Att det finns personer som hävdar att det har fungerat för dem kan delvis förklaras av överlevnadsbias och bekräftelse­bias. Rent ut förfalskade utsagor kan inte heller uteslutas, då behandling på klinik kan vara väldigt dyr och därför är lukrativ för dessa. De vetenskapliga studier som har gjorts har inte kunnat visa några positiva resultat. American Cancer Society publicerade en artikel 2008 där de bland annat konstaterade:

Tillgängliga vetenskapliga bevis stöder inte påståenden om att Gersonterapi är effektiv vid behandling av cancer, och principerna bakom det är inte allmänt accepterade av det medicinska samfundet. [Metoden] är inte godkänd att praktiseras i USA. Gersonterapi kan vara farlig. Kaffelavemang har associerats med allvarliga infektioner, uttorkning, förstoppning, kolit (inflammation i tjocktarmen), elektrolyt­obalanser och till och med dödsfall. 1)

Cancer Research UK konstaterar också på sin hemsida att det inte finns några belägg för att Gersonterapi skulle fungera och påpekar också att behandlingen, speciellt om man tar in på klinik, dessutom kan bli mycket kostsam.2) Enligt en artikel i Forbes 20173) kostade en veckas behandling i Mexiko då 5 500 dollar i veckan*), minsta bokbara tid var två veckor.
 
*) Det är oklart i fall greenfee till golfbanan på bilden ingår i priset.
 
Länkar:
1) American Cancer Society: Gerson Therapy (arkivlänk)
2) Cancer Research UK: Gerson therapy
3) Forbes: Healing The Rich And Famous: The Most Outrageous Home Spas and Alternative Treatments
Wikipedia: Max Gerson

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning