post id: 31624
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=31624
  
Skeptisk måndag

Fiskar och grodor från skyn

Fiskregn
Kan det regna fiskar och grodor? Illustration: P. Böckman


Den vanligaste förklaringen är den minst troliga

Alltsedan antiken och ännu längre tillbaka förekommer berättelser om grodor eller fiskar som oförklarligt regnat ner från himlen. Plinius den äldre talar på 100-talet om stormar som förde med sig grodor och fiskar. År 1794 såg franska soldater paddor falla ner från himlen under ett kraftigt regn i Lalain, nära den franska staden Lille. Invånarna på landsbygden i Yoro i Honduras, hävdar att “fiskregn” inträffar där varje sommar, ett fenomen som de kallar Lluvia de Peces.

Virvelvindar som passerar öppet vatten

Den gängse förklaringen är att skydrag, eller tornados, under vissa förhållanden skulle suga upp stora mängder av vatten. Med vattnet skulle då fiskar och andra djur sugas upp för att sedan regna ner över land när tornadon tappar kraft. Det kan verka övertygande och är också den förklaring som oftast förs fram, även till exempel av Encyclopedia Britannica.

Och Herren sade till Mose: »Säg till Aron att sträcka ut sin hand och sin stav över floder och kanaler och dammar, så att hela Egypten fylls av grodor.«
 
Andra Mosebok 8:5

Skeptikern Brian Dunning har en viktig invändning mot den här modellen: det är helt enkelt inte så en tornado fungerar. En tornado lyfter sällan upp stora mängder av något på det viset. Och även om det skulle hända så är det inte så att en tornado först suger upp någonting, håller kvar vid det under längre tid, och sedan släpper ner det på en helt annan plats. En tornado slänger iväg saker utåt efter bara ett fåtal våldsamma varv runt dess centrum. Det finns ingen kraft som strävar efter att behålla något i mitten av tornadon under en längre tid tills hela ”karusellen” har flyttat sig flera kilometer.

Migrerande djur

Dunning föreslår istället en annan möjlig förklaring. I nästan alla fall av ”fallande djur” så saknas dokumentation av ögonvittnen som faktiskt såg hur djuren föll ner från himlen. Men om vi tar grodor som exempel, så händer det ofta att de ”svärmar” (i brist på bättre ord) och plötsligt verkar översvämma ett område i sin migration från en miljö till en annan. För en iakttagare som plötsligt befinner sig mitt i en invasion av studsande och hoppande grodor kan den enda förklaringen tyckas vara att de måste ”ha fallit från skyn”.

Detta kan kanske förklara grodor, men hur är det med fiskar? Trots att vi normalt inte är så medvetna om det, så finns det många exempel på fiskarter som då och då tar sig upp på land och förflyttar sig till andra vattendrag. Det kan hända antingen för att fly uttorkade vattentäkter eller som en del av deras normala livscykel. Slamkrypare är en sådan art, men det finns också dokumenterade fall av bland annat olika typer av malar och ormhuvudfiskar. Det är inte något som vi allmänt är medvetna om, men vissa fiskarter har faktiskt en begränsad förmåga att andas även ovan vatten.

Om det skulle handla om migrerande djur så skulle det förklara varför en stor del av de rapporterade fallen talar om en specifik art av fisk eller grodor. En tornado skulle nog inte välja ut en enskild art utan istället plocka upp en blandning av olika typer av djur.

Skarv
Skarv med fisk. Bild: Public Domain

Fåglar som förklaring

Även om en del rapporter talar om levade och sprattlande djur så finns det annan typ som av somliga betraktats som än mer skrämmande – fiskar som varit stympade eller i olika stadier av förruttnelse. I Texarkana i Texas i december 2021 inträffade ett väldokumenterat fall av fisk som föll från himlen i samband med en hagelstorm. Alla fiskarna var av samma art, Dorosoma (en sillfisk), en vanlig fiskart i området. Många av fiskarna hade fysiska trauman som stämde överens med skador från ett högt fall, men många hade också skador som stämde överens med fågelnäbbar. En del saknade huvud, men mer signifikant var att de visade spår på att vara delvis förtärda.

Både innan och under hagelstormen fanns rapporter om stora flockar av skarvar, bland annat runt den flygplats där en stor del av de nedfallna fiskarna återfanns. Skarvar är fåglar som under stress eller utsatthet ofta spyr ut sitt maginnehåll för att lätta sig för att förbättra sin flygförmåga. En hagelstorm kan vara just ett sådant tillfälle. En studie av skarvar utförd i Nederländerna visar också på att en by där ofta drabbas av utspydd fisk som orsakas av just skarvar.

Fiskbilsolycka
Fiskbilsolycka, Indien 2019

Felrapporterade fall

Med tanke på hur internet fungerar är det inte heller förvånande att vissa rapporter om fallande fisk är rena påhitt eller misinformation. Flera gånger har bilder av fiskar på torra land visat sig vara från trafikolyckor där en lastbil packad med fisk har tappat sin last på vägen.

Slutsats

Vad vet vi då om den här typen av grod- eller fiskinvasioner? För de första att även om en del kan vara myter eller påhittade, så påträffas ibland sådan djur på torra land där de inte ”ska” förkomma. En del kan förklaras med migrerande arter som inte alls kommer från himlen även om det kan verka så. I andra fall finns dokumenterade fall av fåglar (till exempel skarvar) som under stress spyr upp sitt maginnehåll. Det är inte otänkbart att det även finns andra orsaker som vi inte känner till.

Men den vanligast framförda teorin om att tornados flyttar fisk många kilometer upp på land verkar nog vara den minst troliga. I vilket fall har detta aldrig kunnat beläggas vetenskapligt.

Länkar:

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning