post id: 25186
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=25186
 
Skeptisk måndag

Fantomtidsteori

Är stora delar av vår historia bara fake?

Flera personer har hävdat att vissa perioder av etablerad historia är påhittad och aldrig har inträffat. Jesuiten Jean Hardouin (1646 – 1729) ifrågasatte stora delar av antiken, som han menade inte hade inträffat. Han menade bland annat att ett stort antal antika skrifter och konstverk egentligen hade producerats av munkar på 1200-talet. Han har haft flera efterföljare, bland andra den ryske matematikern Anatolij Fomenko (född 1945). Fomenko har gett ut en mängd böcker som blivit mycket populära, framför allt i Ryssland. Enligt honom föddes Jesus för bara ca 900 år sedan och över 1000 år av det vi tror är verklig historia sedan dess är bara uppdiktad.

Ur 'Did the Early Middle Ages Really Exist?' av Hans-Ulrich Niemitz
Ur “Did the Early Middle Ages Really Exist?” av Hans-Ulrich Niemitz (klicka för att förstora bilden)

Illig och Niemitz

En liknande teori som också fått stor spridning är den som förespråkas av de tyska konspirationsteoretikerna Heribert Illig och Hans-Ulrich Niemitz. De menar att 296 år av medeltiden, år 614 – 911, helt enkelt “hoppades över” i tideräkningen och allt som skedde i Europa de åren är påhittade händelser*). En möjlig förklaring skulle vara att den tysk-romerske kejsaren Otto III (980 – 1002) egentligen var född år 684 men ville var den som regerade just år 1000. Han skulle då ha beställt förfalskad historia för kunna flytta fram sin egen levnad till “rätt” år.

Invändningar

Även om de här teorierna låter som uppenbart nonsens kan det vara svårt att definitivt motbevisa dem vetenskapligt. Vi har naturligtvis olika tekniker för att tidsbestämma saker, till exempel dendrokronologi (trädringar) och kol 14–metoden. Illig, Niemitz och Fomenko ägnar därför stor möda åt att framställa dessa metoder som osäkra och opålitliga.

Karl den store, 748-814 - bara ett påhitt?
Karl den store, 748-814 – bara ett påhitt?

Vi har även observationer av Halleys komet att gå på. Här är det möjligt att beräkna kometens exakta bana, vilka år den borde ha synts, och hur nära den passerade jorden vilket påverkar dess framträdande på himlen. Detta kan sedan jämföras med nedskrivna observationer både i och utanför Europa. Detta har gjorts och observationerna stämmer väldigt bra med beräkningarna.

Fomenko avfärdar detta med att de europeiska observationerna är förfalskningar och att de utomeuropeiska källorna är så otillförlitliga att de saknar värde.

Hur vetenskapligt är det?

Extra­ordinära påstå­enden kräver extra­ordinära bevis

Det är på hur förespråkarna avfärdar alla tänkbara invänd­ningar som man ser att det här inte rör sig om vetenskap, utan om konspirations­teorier. Allt som ifrågasätter teorierna klassas som värdelöst, alla antydningar om att det finns luckor i den etablerade historie­skriv­ningen (och alla historiska dokument innehåller felaktigheter och misstag) tas som bevis på att de har rätt. Men när allt kommer omkring är det inte vi andra som har bördan att bevisa att de har fel – det är upp till dem att bevisa att de har rätt.

Carl Sagans berömda citat passar bra här: “Extra­ordinära påstå­enden kräver extra­ordinära bevis”. Att någon eller några personer i historien skulle ha lyckats lura på resten av världen flera historiska sekler som aldrig har hänt, är just en sådan idé som kräver extra­ordinära bevis.

*) Av någon anledning hoppade tydligen Persien, Arabvärlden och Östromerska riket istället över åren 583 – 661 samt 750 – 968. Det råkar av en händelse också bli precis 296 år.

Länkar:
Skeptoid: The Phantom Time Hypothesis
H-U Niemitz: Did the Early Middle Ages Really Exist?
Damn Interesting: The Phantom Time Hypothesis
Wikipedia: Halley’s Comet, Apparitions

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

2 responses to “Fantomtidsteori

 1. Inom islam är det många som förnekar evolutionen. Det är bara en teori säger man.
  Men om man då påpekar att deras tro att Muhammed skrev Koranen också bara är
  en teori så tystnar dom. Jag har gjort experiment. Med en (1) deltagare.
  Gränsen mellan teori och fakta kanske inte alltid är så glasklar.

  1. Vet inte riktigt vad evolutionsförnekelse (som också förekommer inom vissa kristna grupper, och även andra) har med fantomtidsteorin att göra?
   Hur som helst kan det i diskussionen vara värt att skilja på den vetenskapliga innebörden av en ”teori”, och ordets användning i dagligt tal. I dagligt tal menar man med teori en gissning, ett antagande eller vad man inom vetenskapen möjligen skulle kalla hypotes. En vetenskaplig teori är däremot mycket mer än ett antagande, det är en förklaringsmodell som stöds av alla kända fakta framtagna genom observationer, beräkningar och experiment. När det gäller evolutionsteorin är ju faktaunderlaget så överväldigande att den betraktas som ett faktum (men kan givetvis ej bevisas utan en tidsmaskin).
   Vad gäller Koranen är islams tro inte att den skrevs av Muhammed, utan att det är Guds egna ord som ordagrannt förmedlats av Muhammed. Ur vetenskaplig synvinkel kan det knappast ens betraktas som en hypotes, eftersom den varken kan bekräftas eller vederläggas vetenskaplig. En rimlig hypotes är, att det är Muhammeds ord, som senare nedtecknats (Muhammed själv var troligen inte skrivkunnig) av hans efterföljare. En annan hypotes är, att det är en blandning av Muhammeds ord och de tidiga nedtecknarnas egna tolkningar. Men någon teori i vetenskaplig mening kan man knappast tala om.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning