post id: 29839
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=29839
  
Skeptisk måndag

Dr Bachs blomsterdroppar

Kaprifol
Kaprifol med droppar redo bota din hemlängtan
Foto: P Böckman


Dr Edward Bach (1886-1936) var läkare på Royal London Homeopathic Hospital. På 1920- och 1930-talen tog han fram 38 växtbaserade medel som, menade han, kunde bota en stor mängd krämpor av vitt skilda slag.

Grunden för dessa behandlingar utgjordes av den “själ” som han menade fanns i växterna – idag skulle han nog kallat det “energi” – och som kunde påverka oss. Man tänktes kunna komma åt själarna/energierna genom att dra ut dem med solljus för att sedan ansamla dem i vatten.

Bachs första droppar utgjordes av dagg som samlats från växterna. Senare lade han växtdelar i källvatten och lät solljus skina på det hela; det är fortfarande den vanligaste metoden. Några preparat tillverkas genom att koka växtdelar. Till denna “växtessens”, som alltså inte behöver innehålla många molekyler substans från växterna, tillsätts 25-40 % brandy som konserveringsmedel (det finns även alkoholfria versioner).

Om du fryser, ta på dig en tröja. Om du är hungrig, ät. Om du saknar själv­förtroende, ta några droppar lärkträd
– Dr Edward Bach

Medlen jämförs ofta med homeopati men skillnaderna mellan lärorna är större än likheterna. I homeopati menar man sig förstärka läkemedlens effekt genom att gång på gång späda ut dem, ofta till den grad att man bara har vatten kvar. Dr Bachs blomsterdroppar har aldrig mer än berört de blommor vars namn står på etiketterna; någon utspädning av den visserligen redan tunna soppan förekommer inte.

I homeopati tar man medel, som hos en frisk person ger upphov till ett visst symptom, och ger till en sjuk med samma symptom. Dr Bachs blomsterdroppar har de effekter som Dr Bach tillskrivit dem, varken mer eller mindre.

Några exempel på vad blomsterdropparna ska vara bra för:
ALM – depression
ASP – rädsla och oro av okänd anledning
GYCKELBLOMSTER – rädsla och oro av känd anledning
JÄRNÖRT – iver, arrogans
KAPRIFOL – nostalgi, hemlängtan
LÄRKTRÄD – brist på självförtroende
LJUNG – självupptagenhet
VILDROS – apati

Hur är dropparna tänkta att fungera? Det är inte helt enkelt att förklara. Enligt Bach är sjukdomars ursprung “a contradiction between the purposes of the soul and the personality’s point of view”, en sorts inre slitningar mellan själ och personlighet. Detta leder till blockerade energier, negativa känslor och disharmonier, störningar och psykiska sjukdomar som i sin tur leder till fysiska sjukdomar. I första hand ordineras också dropparna mot känslomässiga störningar. Får rätt patient rätt droppar så återställs balansen och energikanalerna öppnas upp – med andra ord botas de psykiska störningarna – och i sin tur även fysiska sjukdomar. Fokus ligger dock på psyket.

En särskilt populär blandning kallas räddningsdroppar, Rescue Remedy, Bach Five Flower, med flera namn. Den utgör en blandning av fem olika blomsterdroppar: balsamin, körbärsplommon, morgonstjärna, skogsklematis och solvända. Denna kombination (som åter minner om att dropparna inte är homeopatiska, då den sortens medel enligt ledande homeopater ska tas ett och ett) sägs vara bra mot såväl mildare som kraftigare sorg eller ångest, från förvirring, tandläkarbesök och viktiga prov till panik eller chock (i den vardagliga betydelsen, inte den medicinska).

Jämfört med andra sorters kvacksalverier är Bach blomsterdroppar en begränsad värld: 38 växtbaserade droppar är hela sortimentet. Dr Bach gav tydliga instruktioner för dropparnas tillverkning, och även deras antal. De 38 sorterna var vad mänskligheten behövde, varken mer eller mindre; deras antal skulle aldrig utökas. Det har naturligtvis inte hindrat folk frän att lägga till allehanda preparat med allehanda tillskrivna effekter, men påfallande många anhängare har hållit sig till de 38 originaldropparna.

Dr Bach var uppfriskande ärlig med hur han avgjorde vilka växter som har vilka egenskaper. Istället för att hänvisa till “mångtusenåriga traditioner” eller någon diffus pseudovetenskap så förklarade han att han avgjorde frågan med sin intuition och sina psykiska krafter, punkt.

En fördel med dr Bachs blomsterdroppar är att de är så riskfria som något kvacksalveri kan bli. Vilket visserligen beror på att de inte har några medicinska effekter över huvud taget.

Kvacksalveri!
Olaussons bok “Kvacksalveri!”

 
Not: Texten är tagen (med tillstånd) från Peter Olaussons bok “Kvacksalveri! Från blodiglar till detox” (2021).
ISBN 978-91-7469-416-1, Ordalaget Bokförlag. ©2021 Ordalaget och Peter Olausson


 

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning