post id: 27442
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=27442
 
Skeptisk måndag

Burzynski-kliniken

Burzynski-kliniken
Burzynski-kliniken, Texas

Cancer som affärs­modell

1976 grundade Stanislaw Burzynski sin Burzynski-klinik i Texas. Han menade att det fanns ett samband mellan nivån av vissa peptider i blodet på cancer­patienter jämfört med friska individer. Därför, hävdade han, kunde man bekämpa elakartade tumörer genom att behandla patienterna med andra peptider och diverse föreningar som han kallade “antineoplastoner”. Antineo­plastonerna utvann han ursprungligen ur mänskligt urin (även från blod), men senare framställde han dem på syntetisk väg.

Från idé till behandling, utan att passera “gå”

Burzynski-kliniken började genast att behandla patienter experimentellt, framför allt sådana där konventionella behandlingar visade sig verkningslösa eller omöjliga att sätta in. Sedan 1984 har han erbjudit sina tjänster till alla som är villiga att betala, trots att hans metoder inte är godkända i USA (eller någon annanstans). På klinikens hemsida angavs 2011 att man hade behandlat 8 000 patienter sedan starten på 1970-talet. Det stora problemet är naturligtvis att är att han aldrig har presenterat vetenskapliga rön som visar att behandlingarna fungerar.

Stanislaw Burzynski
Stanislaw Burzynski (USA Today)

Myndigheternas agerande

Både FDA (Federal Drug and Food administration) och TMB (Texas Medical Board) har i olika omgångar försökt stoppa eller begränsa Burzynski-klinikens verksamhet. 1995 åtalades Burzynski federalt på 75 punkter för bland annat grov brottslighet och brott mot the Food, Drug and Cosmetic Act. Som ett villkor för borgen beordrade en domare honom att sluta förskriva antineoplastoner. Burzynski har dock goda kontakter och nära relationer med flera politiker och andra högt uppsatta personer. Tack vare detta, plus en stark opinion från övertygade supportrar, drog FDA tillbaka sina krav 1996. Man ställde bara ett villkor – behandlingen med antineoplastiner fick bara fortsätta om den begränsades till kliniska studier.

Kliniska studier – mot betalning

Burzynskis svar på restriktionerna var lika enkelt som cyniskt. Man lät helt enkelt de som ville delta i kliniska studier få betala för det. Det är tekniskt sett inte olagligt i USA och i princip kunde verksamheten fortsätta som förut. Trots att Burzynski hävdade att det rörde sig om “kliniska studier” så har han fortfarande 25 år senare inte publicerat några egentliga resultat. Det hindrar inte att det finns en Burzynski Patient Group som hårdnackat hävdar att Burzynski har räddat deras liv. Sannolikt är många av dem offer för bland annat överlevnadsbias och bekräftelsebias, vilket är helt naturligt.

Burzynski med patient
Burzynski med patient vid en domstols­byggnad

Verksamhet och biverkningar

Det finns ingen evidens för att Burzynskis behandlings­metoder fungerar. Texas Medical Board har karaktäriserat behand­lingarna som godtyckliga och overksamma och har konstaterat att de har allvarliga biverkningar. Amerikanska National Cancer Institute hade bland annat följande att säga 2013:

 • Inga randomiserade, granskade och kontrollerade prövningar har publicerats som visar att antine­oplastoner har någon effekt
 • Antineoplastonbiverkningar kan innefatta allvarlig neurologisk toxicitet

I en rapport från juni 2013 i BBC-serien Panorama berättade chefen för den pediatriska intensiv­vårds­avdelningen på närliggande Texas Children’s Hospital om hur de ofta får ta hand om Burzynski-patienter som har fått livshotande överdoser. Mellan 2010 och 2017 gjorde myndigheterna nya försök att komma åt Burzynski, vilket till slut ändå bara resulterade i ett i sammanhanget symboliskt bötesbelopp på 40 000 dollar.

Burzynski själv avfärdar all kritik. Istället jämför han sig med Louis Pasteur (i meningen att ingen trodde på honom heller) och beskyller vissa patienter för att ha låtsats få biverkningar för att kunna stämma honom. Burzynski har hittills fått behålla sin läkarlegitimation och verksamheten fortsätter än idag.

 
Länkar:

USA Today: Stanislaw Burzynski Cancer Controversy
Science Based Medicine: The Texas Medical Board lets Stanislaw Burzynski off lightly
Science Based Medicine: Stanislaw Burzynski’s propaganda victory on antineoplastons
Skeptical Inquirer: Stanislaw Burzynski: Four Decades of an Unproven Cancer Cure

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

Tillägg 23 februari 2023:
Under den senaste månaden har en handfull aggressiva kommentarer skickats till oss angående denna artikel som vi inte har godkänt och därför syns de inte här. Vi kan inte avgöra om dessa kommentarer är en mer eller mindre samordnad aktion eller en tillfällighet. Oavsett vilket: de som skickat dessa kommentarer förtjänar någon form av reaktion och vi vill därför påpeka följande:

 • Youtube-filmer är inte legitima källor för vetenskapliga argument. Vem som helst kan publicera vad som helt på Youtube och dessa videor har därför inget värde i vetenskapliga diskussioner
 • Somliga har skrivit in i affekt och kallat vår artikel en, citat ”vidrig lögn”, eller liknande utan att ange några rationella argument. Vi förstår att man kan bli upprörd men detta tillför ingenting. Om ni vill kommentera så var snälla att vara sakliga och framför objektiva fakta, tack
 • Flera hänvisar till att Burzynski motarbetas på grund av att etablerade läkemedelsbolag är rädda för hans så kallade ”mirakellösning”. För det första styr inte läkemedelsbolagen vad som accepteras som etablerad vetenskap. För det andra är det ett faktum att Burzynski sedan 1970-talet och framåt inte har brytt sig om att publicera några studier som bevisar att hans behandlingar fungerar under kontrollerade och objektiva former. De studier som han (till synes motvilligt) har publicerat är ur vetenskaplig och objektiv synpunkt undermåliga och otillräckliga
 • Angående finansiella argument: Det är lätta att anklaga ”Big Pharma” (läkemedelsindustrin) för att vara giriga (och ingen förnekar att läkemedelsbolag försöker tjäna pengar). Hur kommer det sig att det är helt okej enligt Burzynskis anhängare att han, tvärtemot allt etablerad etik, tar (saftigt) betalt för icke evidensbaserade behandlingar?
 • Det har också hävdats att Burzynskis behandlingar har ”fungerat för vissa”. Detta är ett icke-argument. Av de fåtal som så aggressivt försvarar Burzynski så finns det ingen som framför argument som inte lika lätt kan förklaras av överlevnadsbias eller anekdoter. Det enda sättet att vara säker är att göra statistiskt kontrollerade dubbelblindade studier, vilket Burzynski har vägrat göra i många decennier
 • De ”vetenskapliga” bevis som framförts till Burzynskis försvar gäller undersökningar ”in vitro”. Det betyder experiment som ger resultat i provrör eller utanför kroppen. Men att bekämpa cancerceller i en levande människa är en helt annan historia. Man kan ”döda” en cancercell i ett provrör med något så enkelt som citronjuice, det bevisar ingenting om vad som händer i den mänskliga kroppen
 • Angående angrepp på VoF som organisation som går ut på att vi är ”köpta av läkemedelsindustrin” så hänvisar vi till sidan om VoF som redogör för hur vi finansieras. Våra räkenskaper (och även vårt sätt att arbeta) granskas av revisorer. De som inte vill godta detta som sanningsenligt lär vi aldrig kunna övertyga om någonting, så vi kommer inte ens att försöka

­

3 responses to “Burzynski-kliniken

 1. Hoppas att äcklet får cancer själv. Så kan han ju försöka bota sig själv också.

 2. Vilka Lögner. T o m FDA har gjort studier. De har patenterat Burzinskys=stulit hans redan patenterade preparat. De har tagit 12 patent! Såhär går det när någon försöker att vilja bota cancer på riskfritt effektiva sätt. Det spelar ingen roll att tusentals med inoperabla aggressiva maligna patienter har överlevt och lever friska liv idag. Det handlar om Billioner USD. På Wikipedias sida står det att han är Författare. LOL. De har tagit alla de som har botat cancer och satt domstol hela livet, ruinerat, förtalat och smutskasta som även denna sidan. Groteskt. Hoppas att Du får cancer. Senator John McCain åkte till Mayo kliniken när han fick en hjärntumör.

  1. Han utnyttjar människor under en tidpunkt i deras liv då de är extremt desperata och är villiga att prova allt. Har svårt att tro att han gör det medvetet utan han tror säkert på det själv. Man får hoppas att han bara tar patienter där det inte finns några andra alternativ.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning