post id: 30572
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=30572
  
Skeptisk måndag

Bosniska pyramider

Anslagstavla vid 'Solpyramiden'
Anslagstavla vid “Solpyramiden” i Visoko


Gigantiska och hemlighetsfull lämningar av en forntida civilisation

Semir Osmanagić, en bosnisk-amerikansk affärsman från Texas, hävdar att det i Bosnien-Hercegovina finns ett antal gigantiska pyramider som är tiotusentals år gamla. Området han syftar på är ett kluster av kullar i området Visoko i centrala Bosnien-Hercegovina.

Pyramider, tunnlar och forntida astronauter

'Solpyramiden'
“Solpyramiden” ©TheBIHLover

Området, som har varit befolkat sedan förantik tid, är plats för arkeologiska och paleontologiska sevärdheter: ett medeltida bosniskt slott, romerska befästningar och andra ännu äldre lämningar. Men Osmanagić menar att de övervuxna kullarna i trakten döljer förantika pyramider, de största och äldsta i världen. Han hävdar dessutom att tunnlarna runt kullarna, som kallas Ravne-tunnlarna, är ett uråldrigt underjordiskt nätverk, skapat av människor. Tunnlarna påstås vara 3,8 km långa. Han hävdar att han har hittat “fossiliserade blad” i dem som är 34 000 år gamla. Detta ska då visa att de måste ha konstruerats för minst så länge sedan.

Osmanagić begränsar sig inte till rent arkeologiska påståenden. Han talar sig varm om förekomsten av forntida astronauter och säger sig ha upptäckt märkliga “vågor” på toppen av den största av kullarna; vågor som enligt honom färdas snabbare än ljuset och bevisar att det finns ett “kosmiskt internet” som möjliggör intergalaktisk kommunikation. Människan är enligt honom en produkt av utomjordisk genteknik.

Souvenirer
Souvenirshop i Visoko ©Red Door News

I den andan har Osmanagić bidragit till att bosniska pyramiderna och Ravne-tunnlarna har förvandlats till något av en pilgrimsort för New Age-entusiaster. I juni 2016 invigde Osmanagić en “arkeologisk park” på en av kullarna, dir han lockar frivilliga att besöka för att bland annat anlägga botaniska trädgårdar och delta i meditationer.

Osmanagić har även namngett de olika “pyramiderna”. De två största kullarna kallar han “Solens pyramid” och “Månens pyramid”. Andra kullar har fått namn som “Kärlekens”, “Jordens” och “Drakens” pyramider.

Utgrävningar på plats

Osmanagić inledde omfattande utgrävningarna 2006 och har sedan dess omformat en av kullarna så att den påminner om en trappstegs­pyramid. Bosniska myndigheter har bidragit med finansiering av verksamheten eftersom det stimulerar turistnäringen vilket genererar inkomster från besökare. Osmanagićs påståenden har även utnyttjats av ideologiska, nationalistiska och politiska intressen i Bosnien.

Vad experter säger

Geologer, arkeologer och andra vetenskapsmän har studerat området och visat att kullarna är naturliga formationer av en typ som kallas “flatirons”. Det inte finns några bevis för att de skulle ha formats av människor. European Association of Archaeologists har avfärdat de så kallade bosniska pyramiderna som en “skadlig bluff”. Tillsammans med flera andra forskare är de oroliga för den skada som åsamkas på de verkliga arkeologiska och paleontologiska lämningarna i området.

Novak Djokovic

En som dock är ett stor fan av Osmanagić och pyramiderna är tennisfenomenet Novak Djokovic. Djokovic är bland annat en uttalad vaccin­mot­ståndare och har tillsammans med sin fru startat ett ytterst tveksamt “biotech”-företag vars produkter har liknats vid homeopati. Han har upprepade gånger besökt och prisat de Bosniska pyramiderna som han säger “fyller honom med energi”. Mycket tack vare honom så har Osmanagićs idéer fått ny uppmärksamhet under de senaste åren och turist­verk­samheten ser ut att fortsätta framöver med oförminskat kraft.

Länkar:


 

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning