post id: 30453
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=30453
 
Skeptisk måndag

Black Knight – ett 12 000 år gammalt rymdskepp

Blank Knight ©NASA
Foto av Black Knight, taget från ISS ©NASA


Legenden säger att ett uråldrigt rymdskepp, vanligen kallat “Black Knight”, har bevakat mänskligheten i mer än 10 000 år. Detta har varit känt ända sedan slutet av 1800-talet men har hållits hemligt från allmänheten av myndigheterna. Under hela tiden har farkosten sänt information om Jorden till dubbelstjärnan Izar (också kallad Epsilon Bootis) i stjärnbilden Björnvaktaren, därifrån det en gång kom. Det hela tog slut 2017 när det sköts ner av NASA för att stoppa verksamheten.

Redan Nikola Tesla kände till det

En mängd indicier brukar föras fram som bevis för Black Knight-satelliten: Den berömde och mytomspunne uppfinnaren Nikola Tesla tillkännagjorde 1899 att han hade upptäckt en återkommande radiosignal från rymden. På 1920-talet kunde senare radioamatörer bekräfta att en sådan signal fanns.

Norska vetenskapsmän som 1928 experimenterade med kortvågssändningar registrerade så kallade Long Delay Echoes (LDE), vilka tolkades som artificiella.

Tidningsuppgifter 1954 gjorde gällande att US Air force hade bekräftat förekomsten av inte mindre än två konstgjorda satelliter i omloppsbana, detta vid en tidpunkt innan någon nation hade teknologiska möjligheter att skicka upp sådana. Black Knight ansågs av vissa därför som bekräftad.

1960-talet och framåt

Blank Knight ©NASA
Mercury-kapsel, skiss (©NASA)

1960 hade både Sovjetunionen och USA satelliter i omlopp kring Jorden. Men i den 11:e februari det året kom ett alarmerande besked – ett annat objekt i omloppsbana hade identifierats av (det nyligen ombildade) organet NASA. Deras uppgifter gjorde gällande att det varken kunde vara av amerikanskt eller sovjetiskt ursprung.

1963 rapporterade astronauten Gordon Cooper att han iakttog ett grönskimrande UFO från sin Mercury 9-farkost. Ett 100-tal observatörer kunde bekräfta hans uppgifter via radar. Den officiella förklaringen blev senare att Cooper hade hallucinerat på grund av för hög halt av koldioxid i sin kapsel, i kombination med ett instrumentfel på radarinstrumenten.

Den skotske forskaren Duncan Lunan analyserade 1973 den norska LDE-datan från 1928 och fann att Black Knight, vad än det var för något, verkade skicka sina signaler i riktning mot stjärnbilden Björnvaktaren. Han bedömde att den hade gjort så i 12 600 år.

1998 kom nästa avslöjande. Den amerikanska rymdskytteln Endeavour sändes på uppdrag till ISS (International Space Station) och de medföljande astronauterna tog flera foton av ett mystiskt föremål, bilder som lades upp på NASAs hemsida till allmän beskådan. De togs sedan skyndsamt ner för att sedan återkomma på nya sidor som beskrev dem som rymdskrot och fritt svävande ‘skräp’.

Vad är Black Knight?

Det visar sig att Black Knight är en serie av flera orelaterade fenomen:

 • Nicola Tesla upptäckte verkligen regelbundna radiosignaler – idag vet vi att de kommer från pulsarer, det vill säga snabbt roterande neutronstjärnor som genererar regelbundna pulser av strålning.
 • Fenomenet LDE som registrerades av den norska forskarna 1928 är fortfarande oförklarat. Men betyder inte att ett tolv tusen år gammalt UFO är den enda möjliga förklaringen.
 • De två satelliterna som rapporterades bekräftade i tidningsmedia 1958 har senare visat sig vara påhittade i samband med marknadsföring av en bok.
 • Observationerna från 1960 har bekräftats som skrot från satelliten Discoverer VIII som tillhörde det amerikanska Corona-programmet.
 • Duncan Lunan, som kopplade Blank Knight till Björnvaktaren, har senare själv medgett att hans analys var ovetenskaplig och felaktig.

Det som kvarstår är de bilder som togs vid ISS 1998 av besättningen på rymdskytteln Endeavour. Men faktum är att det som hände den dagen finns väl dokumenterat på en NASA-video som finns fritt tillgänglig på nätet. När besättningen på rymskytteln Endeavour skulle byta ut en värmesköld på ISS så tappades en bit som flöt ut i rymden, utom räckhåll för de frustrerade astronauterna. Den fotograferades flitigt av astronauter både inifrån och utifrån ISS och de olika vinklarna och perspektiven gör att det är svårt att avgör dess storlek och form. Det är de bilderna som oftast presenteras som bildbevis för “the Black Knight”. Vidare finns ingenting som tyder på att en “Black Knight” sköts ner av NASA 2017. Däremot så brann värmeskölden från Endeavour upp när den så småningom föll in i atmosfären.

Som vanligt vad gäller fantastiska påståenden så har de nästan alltid mer alldagliga förklaringar.

Länkar:


 

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning