post id: 5927
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=5927
 
Aktuellt, Årets folkbildare

Årets utmärkelser 2012: God journalistik avgörande för folkbildningen

Med stort inflytande kommer stort ansvar. P3 Nyhetsguiden har under 2012 spridit förvillande uppgifter om riskerna med HPV-vaccinet. Därför utser föreningen Vetenskap och Folkbildning programmet till Årets Förvillare 2012.

 

Årets Folkbildare blir radioprogrammet Medierna i P1, för sin granskning av felaktigheter i massmedia.

MOTIVERINGAR:

Medierna i P1 blir Årets Folkbildare för sin pedagogiska granskning av felaktigheter i massmedia.

P3 Nyhetsguiden blir Årets Förvillare för att ha spridit förvillande uppgifter om riskerna med HPV-vaccinet.

Med stort inflytande kommer stort ansvar. Därför utser föreningen Vetenskap och Folkbildning P3 Nyhetsguiden till Årets Förvillare 2012. Som ett av få fördjupande nyhetsprogram riktat till ungdomar har Nyhetsguiden en unik chans att sprida kritiskt tänkande i samhället. Med projekt som #mådåligt om psykiskt ohälsa har de i viss mån också gjort det. Men de goda exemplen och det förtroende hos publiken som de bra inslagen för med sig gör dock att skadan blir värre när man publicerar något ogenomtänkt. Under 2012 har Nyhetsguiden spridit förvillande uppgifter om riskerna med HPV-vaccinet, och behandlat frågan om människans påverkan på klimatet på ett ansvarslöst sätt. Vi hoppas att P3 Nyheter, som ersätter Nyhetsguiden, kommer att ta vetenskapen på större allvar.

Lars Truedsson och Martin Wicklin från Medierna i P1 får priset “Årets Folkbildare” och 25 000 kronor från föreningen Vetenskap och Folkbildning. Foto: Sofia Thermaenius

Med tanke på de många dåligt underbyggda påståenden som sprids i samhället är Vetenskap och Folkbildning mycket tacksamma för dem som ständigt håller mediesverige under lupp och ringer i larmklockan när redaktionerna slinter på faktagranskningen. En annan redaktion, Medierna i P1, får därför Vetenskap och Folkbildnings pris Årets Folkbildare med en tillhörande prissumma på 25 000 kronor. I en tid av allt snabbare nyhetsflöden håller Medierna fanan högt för vetenskap och korrekta statistiska tolkningar. De är en av Sveriges viktigaste folkbildare, eftersom de förutom sina granskningar också pedagogiskt förklarar vad som gått fel och lär såväl journalister som allmänhet att undvika liknande misstag i framtiden. Ur vetenskapligt perspektiv har de dessutom granskat klimatskepticism, alternativmedicin och P3 Nyhetsguidens felaktig rapportering om vaccin.


Utförligare motivering med källhänvisningar, angående Årets Förvillare:

P3 Nyhetsguiden sände fem inslag om HPV-vaccinet mellan den 18 april och 31 maj 2012. I samtliga inslag antogs en viss persons upplevelse av skakningar och svimningsattacker vara biverkningar av HPV-vaccinet, trots att dessa inte är bekräftade biverkningar för läkemedlet. Istället rör det sig om en enskild människas upplevelser. Enligt reportern tog det dessutom två år att “komma fram till att det är mest troligt att det beror på vaccinet”. Genom hela serien av program om vaccinet förväxlades inrapporterade effekter med statistiskt bekräftade bieffekter, vilket gav en felaktig bild av riskerna med att vaccinera sig. I det inledande inslaget den 18 april tecknas bakgrunden till varför man väljer att granska HPV-vaccinet. Redaktionen väljer att spela upp ett antal vilda spekulationer om vaccinets farlighet som man hittat “på internet”, samt nämner rapporter om dödsfall, utan att varken då eller senare ordentligt understryka hur ogrundade dessa påståenden är. Lyssnarna får därmed inte veta om det är värt att oroa för dessa onödigt skrämmande rykten.

I inslaget den 31 maj resonerade redaktionen i studion om varför deras rapportering om allvarliga bieffekter skilde sig så från Vetenskapsradion, som rapporterade att vaccinet i en stor studie inte visade sig ha allvarliga bieffekter. Reportern som arbetat med vaccinfrågan sa då att “det är så med vetenskap och medicin att det finns olika forskning, det görs forskning hela tiden och utvärderingar visar olika resultat, och man kan tolka saker och ting på olika sätt och därför blir det också olika rapporteringar”. Hade P3 Nyhetsguiden satt sig in ordentligt i skillnaden mellan inrapporterade och bekräftade bieffekter, samt mellan anekdoter och statistik, hade de troligtvis kommit fram till samma sak som Vetenskapsradion.

Den sjunde juni, efter att Medierna i P1 ifrågasatt Nyhetsguidens rapportering om vaccinet, publicerade redaktionen ett förtydligande. Där skriver de följande: “Vi känner också att vi borde varit tydligare på en punkt: nämligen att visa på skillnaden mellan inrapporterade och bekräftade biverkningar. Det är en viktig information som vi kunnat lyfta fram tydligare i vårt inslag. Vi hade också kunnat förtydliga att det troligen kan finnas samband mellan vaccineringen och biverkningar.” Vetenskap och Folkbildning ser allvarligt på att redaktionen inte tar chansen att erkänna att man byggde flera inslag på en anekdot som saknar vetenskapligt stöd, och dessutom innehöll flera ogrundade påståenden, utan istället framställer det som att det var fråga om en mindre viktigt val av ord.

Den 21 november sände Nyhetsguiden ett inslag om hur säker man kunde vara på den globala uppvärmningens existens. Även om de redovisade forskningsläget korrekt föreslog de att lyssnarna kunde avgöra frågan genom att låta en klimatförnekare och en forskare få varsin minut att förklara sina ståndpunkter på. Att låta pseudovetare få lika stort utrymme som forskare är ett klassiskt misstag inom vetenskapsjournalistik som felaktigt framställer parterna som ungefär jämlika, trots att den ena är mycket marginaliserad medan den andra har massivt vetenskapligt stöd.

 

P3 Nyhetsguiden kommer ersättas med programmet P3 Nyheter. Vetenskap och Folkbildning önskar redaktionen bakom detta program lycka till, och hoppas på nya tag för en saklig rapportering i vetenskapliga frågor framöver.

En transkribering av inslagen i P3 Nyhetsguiden hittar du här.

Granskningsnämnden fällde 2013-02-04 inslagen i P3 Nyhetsguiden om HPV-vaccin: “Inslagen i P3 Nyhetsguiden den 18 april till och med den 31 maj 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att de strider mot kravet på saklighet. Nämnden anser även att Sveriges Radio inte har följt bestämmelsen om beriktigande.”

18 responses to “Årets utmärkelser 2012: God journalistik avgörande för folkbildningen

  1. Den länk du bifogar handlar om kritik mot SoS hantering av dokumenterandet av anförskaffningsbeslut. Det är inte explicit kritik mot Gardasil, möjligen Atterstams försök att misstänkliggöra det hela med sin artikel.

   1. Ni har bevisat tidigare att ni inte håller koll på fakta. Alltså utgår jag ifrån att ni inte är några auktoriteter, allra minst bland “fotfolket”.

  1. 1. Är det bara jag eller måste inte hela situationen granskas av någon instans innan man kan påstå att det verkligen är jäv?

   2. Frågan kvarstår om det idag går att hitta experter som inte har koppling till industrin. Vill vi ha duktiga forskare i framkant av forskningen kommer det obönhörligen finnas kopplingar till industrin. Det viktiga är väl då ändå att beslut dokumenteras ordentligt och tydligt, baserat på bästa tillgängliga vetenskapliga bevis?

   3. Ang. “deras kommentarsfält varit ockuperade av VoFare, som hetsat och skrivit hundratals oförskämda påhopp”: Och när antivaccinationskorsfarare naglar sig fast i artiklars kommentarsfält så är det… rättmätigt och helt i sin ordning?

 1. Tack för att ni väljer ut så bra saker att sätta ljuset på!
  Är så ledsen , mår lilla och vill gråta och är arg samtidigt och rädd, då jag nyss diskuterat vaccin av influensa med en vän som har 1000 vänner på facebook där de skriver rena rappakaljan och är emot vacciner.:-(
  Kommer inte över att dom tror att man kan ha flera vetenskaper, typ olika??!! “Jag har min så har du din sanning”. “Så får vi båda rätt i sak ” Typ så resonerar de?! 🙁

  En sak jag tror på är att man inte kan lära andra när man är arg och ledsen. Om man ska ha en kampanj för bättre vetande, så måste man nog vara lugn och snäll , men det är så svårt då det är så lata när dom tänker de som konspirerar kring t.ex vaccinering.
  Nu är det godnatt!!
  Ha det gott och keep up the good work!

 2. David, det du gör nu är att använda dig av konspirationsteorier för att misskreditera vetenskapen, då dess resultat motsäger din förutfattade mening, vilket också Svenska Dagbladet gör. Kom istället med sakliga vetenskapliga argument.

  1. En sådan här kommentar som bara utgår ifrån fördomsfulla och ogrundade antaganden och rena misstänkliggöranden, förtjänar ingen kommentar. Det är på grund av sådana här dumheter som VoF har fått dåligt rykte.

 3. Jag har tidigare varit emot förvillarutmärkelsen. jag tänkte att det ger uppmärksamhet åt personer som inte förtjärna uppmärksamheten. Plus att ger de en ursäkt att spela matyrer, att påstå att de är mobbade av hemska VoF-are. Två kvinnliga läkare, som båda är antivaccin och som båda fått förvillarutmärkelsen, är bra exempel på det sistnämnda. Visserligen kan man tycka att deras antivaccin i princip är mobbning, eftersom de tar en relativt vanligt funktionsstörning, autism, och beskriver den som en hemsk tragedi och att autistiska är förgiftade och hjärnskadade. Det vill säga sådana saker som mobbare säger till annorlunda människor. Läs mer om anti-vaccinares “ableism” här: http://tinyurl.com/bzsgh4t

  Nå ja, det som är bra med denna utmärkelse är att den inte går till en person utan till ett program. Därmed undviker ni problemet med matyrer.

 4. Jag hade inte en tanke på att HPV-vaccinet kunde vara farligt. Men om autistklubben här ger förvillarutmärkelsen till någon som sagt att det kan vara farligt så är det nog farligt.
  Efter aspergerföreningens totala kraschlandning med dr. Dahlqvist så finns det ingen trovärdighet kvar i deras utmärkelser. Att de inte ens haft hederligheten att erkänna sitt misstag med Dahlqvist utan istället bara blivit skamset tysta sänker trovärdigheten ytterligare.

  1. Kul, några dagar efter att jag hade postat en kommentar om anti-vaccinrörelsens fördomar och diskriminering av autistiska , kommer du och använder “autism” som en förolämpning. Och genom att försvara Dahlqvists antivaccin, gör du inte saken bättre. Hoppas du är stolt över dig själv.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning