post id: 9672
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=9672
 
Aktuellt, Årets folkbildare, Årets förvillare

Årets folkbildare och Årets förvillare 2014

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har för 28:de året i rad utsett Årets folkbildare och Årets förvillare.

Årets folkbildare 2014 är Viralgranskaren i tidningen Metro. Journalisterna bakom Viralgranskaren får utmärkelsen för sitt arbete med att granska påståenden som sprids i sociala medier samt för att de på ett tydligt och lättbegripligt sätt lär ut ett kritiskt förhållningssätt, och visar på vikten att ifrågasätta och källgranska uppgifter på nätet. Utmärkelsen är förenad med en prissumma på 25 000 kronor.

Årets förvillare 2014 är redaktionen för TV4 Nyhetsmorgon. De får utmärkelsen för att de vid en rad tillfällen släppt igenom pseudovetenskapliga och falska påståenden i programmet. De vilseledande inslagen har gällt bland annat psykologi, psykiatri, medicin och veterinärmedicin.

Fullständiga motiveringar

Årets folkbildare

Viralgranskarna. Foto Magnus Bergström.
Viralgranskarna. Foto Magnus Bergström.

År 2014 går utmärkelsen till tidningen Metros Viralgranskaren. Redaktionens tre journalister, Jack Werner, Linnéa Jonjons och Åsa Larsson, får utmärkelsen för sitt arbete med att granska påståenden som sprids i sociala medier samt för att de på ett tydligt och lättbegripligt sätt lär ut ett kritiskt förhållningssätt, och visar på vikten att ifrågasätta och källgranska uppgifter på nätet.

Med nya typer av medier kommer nya utmaningar. Det ökade informationsflödet i sociala medier ställer större krav på källgranskning och kritiskt tänkande hos läsarna. Myter får blixtsnabbt fäste och sprids som sanningar. Allt sedan starten i mars 2014 har Viralgranskaren granskat och avslöjat felaktiga påståenden som spridits i sociala medier. I vissa fall rör det sig om relativt harmlösa påståenden, som att Facebook skulle skänka pengar om man delar en viss bild och utsagor om olika kändisars död. I andra fall har det rört sig om ren skrämselpropaganda, som överdrivna påståenden om gift i maten, eller som myter med högerextrema och främlingsfientliga förtecken, som att vissa svenska traditioner skulle vara hotade eller myter om utsatta grupper i samhället.

Viralgranskaren ger också sina läsare praktiska tips i konsten att själv bli en bättre granskare och att känna igen varningstecken för när en historia troligen är påhittad. Tipsen gör läsaren uppmärksam på att påståenden inte alltid är fakta, och att information inte alltid är samma sak som kunskap.

Denna form av journalistik är nydanande och har banat väg för liknande initiativ i andra länder. Det har också tagits initiativ till att använda delar av Viralgranskarens material i skolor.

Genom sitt arbete förhindrar Viralgranskaren att myter får fäste och utan att skriva någon på näsan ger de läsarna förståelse för att det är värt att tänka efter en extra gång innan man delar något vidare. För detta får Metros Viralgranskaren Vetenskap och Folkbildnings utmärkelse Årets folkbildare 2014 och en prissumma på 25 000 kronor.

[Uppdatering 2022-08-21: Sedan tidningen Metros avveckling startade Jack Werner, Linnéa Jonjons och Åsa Larsson oktober 2019 Källkritikbyrån som granskar virala nyheter och folkbildar om källkritik på nätet.]

Hedersomnämnande går därutöver till leg. kiropraktor Hanna Brus för att hon aktivt arbetar både för att motverka pseudovetenskap inom sin egen bransch och att belysa problem inom alternativmedicin.

Årets förvillare

TV4-huset
TV4-huset

År 2014 ges utmärkelsen till redaktionen för TV4 Nyhetsmorgon för att den vid en rad tillfällen släppt igenom pseudovetenskapliga och falska påståenden i programmet. De vilseledande inslagen har gällt bland annat psykologi, psykiatri, medicin och veterinärmedicin.

TV4 Nyhetsmorgon varvar nyheter med mer lättsamma inslag. Programmet har en stor och bred publik i Sverige vilket innebär att de reportage och intervjuer som sänds kan få stort genomslag. TV4 Nyhetsmorgon har under 2014 sänt många informativa reportage och intervjuer med vederhäftiga och kunniga experter. Tyvärr väljer Nyhetsmorgon att varva de seriösa inslagen med pseudovetenskapliga och direkt felaktiga påståenden. Detta gör att tittarna kan luras att tro att även dessa vilar på vetenskaplig grund.

Under 2014 har tittarna bland annat fått höra överdrivna påståenden om fördelarna med yoga, se ett inslag med en drömterapeut som också tolkade tittarnas drömmar, samt ett annat med en “örtterapeut” om hur man gör sitt eget örtapotek. Medium, spöken och andar har vid flera tillfällen avhandlats och en så kallad djurkommunikatör har fått beskriva sin verksamhet utan att mötas av kritiska frågor. I ett annat reportage har tittarna fått ta del av hur ångest och fobier påstås kunna försvinna enbart genom att knacka på kroppen i vissa mönster. Samtliga dessa fenomen saknar vetenskapligt stöd.

Än värre är att TV4 Nyhetsmorgon vid flera tillfällen låtit olegitimerade personer uttala sig om sociala och psykologiska tillstånd utifrån teorier som har mycket svagt vetenskapligt stöd eller rentav betraktas som pseudovetenskap bland forskare inom fältet. Ett inslag om social fobi innehöll tips, formulerade av en känd underhållare, som för en stor grupp socialfobiska människor kan förvärra tillståndet. Att felaktiga psykologiska behandlingar kan leda till svårt lidande är dokumenterat.

Genom sina val av inslag, intervjupersoner och så kallade “experter” har TV4 Nyhetsmorgon bidragit till att vilseleda allmänheten.

Exempel på ovederhäftiga och pseudovetenskapliga inslag i TV4 Nyhetsmorgon under 2014:

Så övervinner du din rädsla att tala inför folk

Djurkommunikatören Gabriella Rastad pratar med djur

Så fixar du ditt eget gröna Apotek

Jessica Almenäs omtumlande besök hos mediet

Dermot Clemenger mötte spöken på slottet

Jesper Börjesson träffar Kevin Laye

Så vet du om du är internetberoende

Exempel från tidigare år:

2013:

TV4 kritiseras för att sprida ovetenskapliga metoder som hypnos och astrologi

Bra tips för dig som vill sluta röka (Hypnos)

2012:

Slipp krämpor med en basisk kropp (se även kritik av VoF)

Tillägg: Efter att Årets förvillare 2014 utsågs har TV4 Nyhetsmorgon sänt ännu ett mycket tveksamt inslag (4 jan 2015) innehållande hypnos, utförd av icke-legitimerad person.

4 responses to “Årets folkbildare och Årets förvillare 2014

 1. Är verkligen hypnos en ovetenskaplig metod? Jag vet inte om det fungerar bra för sluta röka dock.

  1. Enligt svensk lagstiftning får klinisk hypnos inte utövas av andra än de som har legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Det är den enda restriktionen f.n. rörande psykologisk behandling. En av de som kontinuerligt bryter mot denna lag är ”hypnotisören” Fredrik Praesto. Nyhetsmorgon använder sig regelbundet av denne person i olika inslag och låter honom begå lagbrott genom att behandla i programmet, trots att legitimerade psykologer har protesterat.

   Sveriges Radios massmediegranskande program ”Medierna” i P1 gjorde ett kritiskt inslag där det framgår tydligt att detta kan strida mot svensk lagstiftning. Vill man kontakta seriösa personer som använder hypnos i behandlingen är inte det svårt, då det finns en förening för av Socialstyrelsen legitimerade behandlare (det finns faktiskt viss evidens vid korrekt utförd behandling). Praesto tillåts hävda att man genom klassisk betingning (Pavlov) kan associera något trevligt med hans metoder. Det är ett vanligt grepp bland pseudovetenskapare att blanda in riktig forskning för att ge trovärdighet till deras metoder.

 2. Inslaget med Henrik Fexeus om rädslan för att tala inför folk tycker jag
  inte platsar här. Jag kan inte se att något i det som presenteras är
  pseudovetenskapligt eller ens ovederhäftigt. Det är rätt och slätt några råd
  att prova om man känner obehag att tala, och resultatet blev ju heller
  inte att Jenny blev “Bill Clinton” på scenen, utan bara lite mindre
  rädd. OK resultat.

  Men många av de andra
  inslagen är ju helt galna i sin ensidighet! Inte en kritisk
  fråga!

  1. För en lekman och allmänheten kan det verka som att Fexeus’ tips inte är ovederhäftiga, men för den med utbildning inom psykologi så kan vissa av hans tips te sig inte bara vara harmlösa och i bästa fall overksamma, utan rent av kontraindicerade och skadliga.

   Fexeus presenteras som expert i programmet, men han har ingen högre examen i exempelvis psykologi. Han har en bakgrund som ”mentalist” (någon som ger föreställningar där man genom enkla psykologiska tricks ger intryck av att man kan läsa och styra folks tankar) och skriver bl.a. böcker om hur man skall bli bättre på att förföra. Hans böcker är en salig blandning av poppsykologi, vissa saker är korrekta, andra är hämtade från pseudovetenskapliga psykologiska läror som NLP – Neurolingvistisk programmering.

   I inslaget du refererar till adresseras en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna, specifik social fobi, i detta fall handikappande rädsla för muntliga framföranden. Fexeus ger tittarna tre bestämda råd, två ganska allmängiltiga, medan det tredje är att ”man skall ta kontroll över sin kropp”. Han menar att man skall hantera det ganska starka sympatikuspåslag som de flesta får vid muntliga framförande genom att försöka kontrollera detta genom att fokusera på sin andning ”som man gör vid mindfullness”, och gärna räkna samtidigt.

   Problemet med detta råd är att det är helt kontraindicerat. Socialfobikers största problem är ofta ett extremt fokus på den egna sympatikusreaktionen. De försöker kontrollera denna automatiska rädsloreaktion och får då en svårighet att fokusera utåt, mot uppgiften.

   Rörande social fobi och rädsla för muntliga framträdanden finns inom vetenskapen mycket stark evidens för KBT som bästa metod, där som en mycket viktig beståndsdel ligger en acceptans för att man får ett sympatikuspåslag, samt träning i att fokusera om utåt och i att lära sig hålla föredrag, även om man har en stark rädsloreaktion. Denna kunskap får alla psykologer redan under sin grundutbildning. Att man genom ren vilja skall kunna kontrollera automatiska betingade kroppsreaktioner är ett vanlig villfarelse som sprids av poppsykologer. Vidare har Fexeus, som många lekmannapsykologer, missförstått användningen av mindfulnessbaserade interventioner. De används inte för att kontrollera en rädsloreaktion, utan är en metod att under mindre stressande situationer träna personer i att skifta uppmärksamhetsfokus eftersom vi ganska automatiskt fokuserar på fara när vi upplever oss hotade. Det socialfobiker oftast är mest rädda för är sina egna naturliga stressreaktioner.

   Konsekvensen av detta råd kan bli ytterligare svårigheter för socialfobiker, och även allmänheten generellt. Social fobi är en vanlig riskfaktor för depression, som kan vara livshotande.

   Exempel på referens rörande den mest evidensbaserad psykologiska behandlingsmetoden (David Clark) för social fobi, där omfokusering är ett viktigt tillägg som ökar effektstyrkan:

   Mörtberg. E., Hoffart, A., Boecking, B., & Clark, D.M. (2014, in press). Shifting the Focus of One’s Attention Mediates Improvement in Cognitive Therapy for Social Anxiety Disorder. Journal of Behavioural and Cognitive Psychotherapy.

   Slutsatsen är alltså att det kan få negativa konsekvenser för individen om TV4 Nyhetsmorgon bjuder in lekmän och underhållare som ger pseudovetenskapliga råd inom psykologi, när det finns legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter (med mediaträning) att tillgå, som kan ge råd som bygger på forskning.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning