post id: 34812
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=34812
  
Skeptisk måndag

183 gånger som världen inte gick under

Apokalypsen

Apokalyps, av grekiskans αποκάλυψη (apokalypsis) betyder ursprungligen ‘uppenbarelse’, men har med tiden kommit att beteckna jordens, världens eller människans undergång. De flesta religioner och trosföreställningar har förutom en skapelseberättelse också en beskrivning om hur världen kommer att gå under. I den kristna traditionen beskrivs detta i bibeln i Uppenbarelseboken.

Undergång

Historiska förutsäg­elser om världens undergång

I skrivande stund (mars 2024) listar engelsk­språkiga Wikipedia inte mindre än 183 passerade tillfällen då världen skulle ha gått under enligt olika profetior. Den listan är säkerligen inte komplett. Det allra flesta förutsägelser i listan har anknytningar till religion och framför allt kristna föreställningar, men även mer jordnära inlägg finns. En sådan är hur den så kallade “Y2K-buggen” skulle få viktiga datorsystem att krascha vid millennieskiftet 2000. Det skulle enligt förespråkarna kunna få så allvarliga följder att det skulle innebära slutet för vår civilisation. Nedan finns några andra utvalda exempel ur listan.

Jehovas vittnen

Inom Jehovas vittnen har man återkommande förutspått apokalypsen. 1966 spred till exempel centrala organ för Jehovas Vittnen idén att jorden skulle gå under 1975. Det förklarades med att det markerade 6000 år sedan Adams födelse (som tydligen inträffade år 4026 f.Kr.) och att det på något sätt hade ett samband med de sex dagar som det tog Gud att skapa världen. Även om Jehovas vittnen försökte tona ned profetian ju närmare datumet kom, så var föreställning utbredd inom rörelsen. När året 1975 kommit och gått föll förtroendet betydligt för Jehovas vittnen, trots att man flera gånger försökt distansera sig från idén.

Mayakalendern
Relief av Maya­kalendern, fragment
Bild: Wikipedia Commons

Mayakalendern

En väldigt uppmärk­sammad före­ställning var ett tag att Maya-civilisationen skulle ha förutsett jordens undergång. Den slutsatsen drog somliga av att deras väldigt avancerade kalender “bara” sträckte sig fram till den 21 december 2012. Detta datum utgjorde avslutet på den trettonde och sista Bak’tun, en ungefär 400 år lång period. Trots att experter på mesoamerikansk historia gång på gång förklarade att Mayakulturen inte alls hade hävdat att slutet på kalendern förutspådde jordens undergång fick idén stort utrymme i världspressen, främst bland entusiaster online, men även i populärkulturen.

Harold Camping

Judgement bus
“Judgement bus” som sprider Campings förutsägelse 2011
Bild: Wikipedia Commons

Ett speciellt “heders­om­näm­nande” som flitig under­gångs­profet får väl ges till Harold Camping, en amerikansk evangelist och radio­personlighet. Han förutsåg ursprung­ligen att jorden skulle gå under den 6 september 1994. När det inte inträffade flyttade han fram datumet, först till 29 september, sen till 2 oktober, samt igen till 31 mars följande år. Dessa upprepade misstag dämpade hans entusiasm och det dröjde till 2011 innan han åter tog sig an uppgiften. Den 21 maj det året skulle det så kallade “uppryckandet” (engelska “rapture”) inledas, med gigantiska jordbävningar och att ungefär 3% av mänskligheten skulle lyftas upp till himmelen. Resten av världen skulle gå under 21 oktober. När ingenting hände hävdade han att en “spirituell domedag” faktiskt ändå hade skett den 21 maj och att datumet 21 oktober fortfarande stod fast. Som vi alla vet hände ingenting då heller.

Efter detta sista misslyckande drog sig Camping tillbaka från sin radiokanal och sa att han hade insett att hans försök att genomskåda Guds plan hade varit “syndiga”. Han avled två år senare.

Dödens triumf, Pieter Bruegel d. ä.
Dödens triumf, Pieter Bruegel d. ä., 1562-1563

Vad vet vi om värl­dens under­gång?

Med facit i hand från alla misslyckade religiösa eller mytiska förutsägelser så är det förmodligen bättre att vända sig till vetenskapliga prognoser och teorier. Ett scenario är dessvärre att mänskligheten bringar sig själva i fördärvet genom krig eller hänsynslöst exploaterande av planeten (till exempel genom klimatförändringar). Mot det sistnämnda finns det bara ett känt botemedel, nämligen att lyssna på vetenskaplig förutsägelser gällande vårt agerande. Lyckas vi med det så finns det ändå andra saker som kan inträffa, till exempel en serie stora vulkanutbrott eller ännu värre pandemier än Covid-19. Men även här kan vetenskap spela en betydande roll, till exempel genom medicinska framsteg.

Om inte heller något av det inträffar så finns det annat som vi kan förutse med ganska stor sannolikhet. Till exempel så vet vi att solen så småningom kommer att gå in i nya faser, vilket kan göra livet på jorden omöjligt. Men då talar vi om åtminstone hundratals miljoner år in i framtiden eller mer, och det är inte något som vi som lever nu behöver frukta.

För den som vill veta mer om hot från rymden så finns bland annat en mycket intressant och underhållande bok av astronomen Philip Plait med titeln Death from the Skies (2008). Den rekommenderas varmt.

Länkar:

 

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning