Har du förslag på personer som gjort sig förtjänta av någon av dessa utmärkelser? Som medlem i Vetenskap och Folkbildning har du rätt att nominera kandidater. Vilka som får utmärkelserna beslutas sedan av styrelsen. (Se vidare föreningens stadgar.)

Skicka e-post till (info@vof.se) eller skicka ett brev till föreningen med nomineringar samt en motivering till varför just dessa bör få prisen. Nomineringarna skall vara inne före december för att komma i fråga under diskussionen.

Glöm inte att läsa vilka regler som gäller för utmärkelserna!

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.