Har du förslag på personer som gjort sig förtjänta av någon av dessa utmärkelser? Som medlem i Vetenskap och Folkbildning har du rätt att nominera kandidater. Vilka som får utmärkelserna beslutas sedan av styrelsen. (Se vidare föreningens stadgar.)

Skicka e-post till (info@vof.se) eller skicka ett brev till föreningen med nomineringar samt en motivering till varför just dessa bör få prisen. Nomineringarna skall vara inne före december för att komma i fråga under diskussionen.

Glöm inte att läsa vilka regler som gäller för utmärkelserna!

Vetenskap och Folkbildning