Föreningens aktuella stadgar finns att läsa här
Vetenskap och Folkbildning