Föreningens stadgar reviderades senast på årsmötet 11 maj 2024 och finns att läsa här
Vetenskap och Folkbildning