Svenska

Folkvett

Forskning & Framsteg

Modern Psykologi

Populär Astronomi

Sans

UFO-Aktuellt

Utländska

Discover Magazine

Fortean Times

Free Inquiry

New Scientist

Seed Magazine

Scientific American (Mind)

Skeptic

Skeptical Inquirer

The Skeptic

 

Pseudovetenskapliga

2000-talets Vetenskap

Free (f.d. Energivågen)

Legendary Times

Nära

 

Vetenskap och Folkbildning