Svenska föreningar med koppling till vetenskap eller skepticism

Astronomisk Ungdom

Förbundet Unga Forskare

Föreningen Rädda Individen

Hjälpkällan

Humanisterna

Konsumentföreningarna

Svensk AmatörAstronomisk Förening

Svenska Astronomiska Sällskapet

Svenska föreningen för vetenskapsjournalistik

UFO Sverige

Unga Humanister

Vetenskap & Allmänhet

Utländska föreningar

Norden

Skepsis (Norge)

Skepsis (Finland)

Skeptica (Danmark)

Vantrú (Island)

Europa

AFIS (Frankrike)

ARP-SAPC (Spanien)

ECSO (Europeisk paraplyorganisation)

GWUP (Tyskland)

Le cercle zététique (Frankrike)

Observatoire Zetetique (Frankrike)

Stichting Skepsis (Nederländerna)

VtdK (Nederländerna)

Utanför Norden

Australian Skeptics (Australien)

Committee for Skeptical Inquiry (USA)

Indian Rationalist Association (Indien)

JREF (USA)

Skeptics Society (USA)

JREFs lista över skeptikerföreningar

 

Pseudovetenskapliga föreningar

Antroposofiska föreningar (Waldorf, biodynamisk odling)

Claphaminstitutet

CredoAkademin

Exoteriska föreningen

Genesis

Alternativmedicin & Hälsa

Antroposofisk medicin (flera föreningar)

Elöverkänsligas riksförbund

Kommittén för Alternativ Medicin (tidigare kam.se)

SARA/2000-talets vetenskap

Svenska akupunkturförbundet

Svenska föreningen för vetenskaplig homeopati

Svenska fotzonterapeuters riksförbund

Svenska naturläkarförbundet

The Integrative Care Science Center, fd. Vidarinstitutet

Tandvårdsskadeförbundet

Ängsbacka ekonomiska förening

Scientologi

Förskolor, Studemaskolan (Applied Scholastics)

Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR)

Narconon

Vetenskap och Folkbildning