Bland de bästa populärvetenskapliga föreläsningarna på internet är Khan Academy. Läser du kurser eller bara vill allmänbilda dig är det ett bra komplement eller alternativ.


En populär föreläsningsserie är TED Talks där inspirerande talare får 15-20 minuter på sig att presentera ett ämne. Det är också ett bra tillfälle att öva sin skepticism eftersom inte alla föreläsningar är vetenskapliga pålitliga. Ett exempel är denna föreläsning med tidigare folkbildaren Hans Rosling.


Utbildningsradion har en del föreläsningar om alla möjliga ämnen (använd menyn för att söka vidare). Exempelvis finns en föreläsning med Dan Larhammar (tidigare VoF-ordförande) om evolutionsteorin och missförstånd om den.


Med början läsåret 2017-2018 har Uppsala-VoF ordnat en föreläsningsserie om den nya genetiken med rubriken”Genvägen till kunskap”. I höstas arrangerades  föreläsningarna i samarbete med Uppsala universitet och Stadsbiblioteket i Uppsala som också var värd för föreläsningarna. Under våren har samarbetet varit med Uppsala universitet och föreläsningarna har hållits i den nyligen invigda Humanistiska teatern. Vi har haft förmånen att få lyssna till välkända och oerhört kunniga föreläsare. Moderator för serien har varit vetenskapsjournalisten och agronomen Jan-Olov Johansson, tidigare chef för Vetenskapsradion.

Karin Bojs och Peter Sjölund (2017-09-20)
Genvägen till släkten – hur DNA belyser människors släktskap på nära och långt håll
(Föredraget kunde ej spelas in.)

Prof. Mattias Jakobsson, Uppsala universitet (2017-10-04)
Olika men ändå så lika – om människans evolution
https://media.medfarm.uu.se/play/video/7301/

Prof. Marie Allen, Uppsala universitet (2017-11-08)
Genvägen till rättvisa – om användning av DNA i brottsutredningar
https://media.medfarm.uu.se/play/video/7386

Prof. Kerstin Lindblad-Toh, Uppsala universitet (2018-02-06)
Hundens gen-tjänster – om genforskning på hundar som belyser både hundars och människors sjukdomar
https://media.medfarm.uu.se/play/video/7639

Prof. Leif Andersson, Uppsala universitet (2018-04-16)
Varför Ego Boy travar och griseknoen bara växer – om gener som förklarar husdjurens egenskaper
https://media.medfarm.uu.se/play/video/7815

Frågestund med publiken:
https://media.medfarm.uu.se/play/video/7823

Jens Sundström, samverkanslektor SLU (2018-05-14)
GMO på gott och ont
https://media.medfarm.uu.se/play/video/7848

Prof. Niklas Dahl, Uppsala universitet (2018-10-09)
GENvägen till ett bra liv? – Vad kan vi se i människans arvsmassa och vad vill vi veta?
https://media.medfarm.uu.se/play/video/8240


En källa till föreläsningar och presentationer är Youtube. Bland de kanaler som förtjänas att nämnas finns:

Även VoF finns på youtube med en serie föreläsningar och intervjuer. Exempelvis föreläsningen om falska minnen med psykologiforskaren Rickard L Sjöberg.

Vetenskap och Folkbildning