Ett svenskt medium, Carina Landin, har genomgått ett preliminärt test för James Randis miljondollarpris som tillfaller den som under kontrollerade former kan demonstrera en förmåga som enligt nuvarande vetenskaplig kunskap vore paranormal. Den förmåga som testades var att Landin genom att känna på en dagbok skulle avgöra om den var skriven av en kvinna eller en man. Detta genomfördes på 20 dagböcker. Resultatet skulle betraktas som lyckat om hon fick minst 16 rätt. Testet arrangerades av Sven Ove Hansson.

Nedan finns fem dokument om testet. För det första Sven Ove Hanssons slutgiltiga rapport om testet, som beskriver dess bakgrund, uppläggning och resultat. För det andra det slutgiltiga protokoll som beskriverförsökets upplägg. För det tredje en inscanning av det testprotokoll som användes, där försöksledaren Jesper Jerkert har fyllt i Carina Landins svar. För det fjärde finns en inscanning av det testprotokoll, också ifyllt av Jerkert, där de korrekta svaren har noterats. Där framgår också dagboksägarnas verkliga namn. Slutligen ett dokument som innehåller uppgifter om dagböckernas exakta åldrar m.m. Se även denna notis för en sammanfattning.

Här är dokumentation i pdf-filer:

Vetenskap och Folkbildning