Vilka personuppgifter behandlas?

Sidan VoF.se består av tre delar samt möjligheten att registrera sig som ny medlem i föreningen Vetenskap och Folkbildning.

  • För huvudsidan www.vof.se lagras besökares IP-adress och den sida som besökare kommer ifrån i den mån informationen är tillgänglig.
  • För bloggen www.vof.se/blogg sparas namn, mailadress och hemsida som uppgivits när besökare skrivit en kommentar. På bloggen sparas även uppgifter om vilken sida besökare kommer ifrån (referrer) i den mån informationen är tillgänglig.
  • För forumet forum.vof.se sparas uppgivet användarnamn, uppgiven mailadress, hashat lösenord och IP-adress. Andra uppgifter kan sparas och visas i forumet helt frivilligt av användaren, bland annat men inte begränsat till: ICQ-nummer (UIN), AOL Instant Messenger-namn, Windows Live Messenger-namn, Yahoo Messenger-namn, Jabber-adress, webbsida, ort, sysselsättning, intressen, signatur och profilbild.
  • Den som önskar bli medlem i Vetenskap och Folkbildning gör detta genom att följa en länk på sidan www.vof.se/bli-medlem/ och skriver då in sina medlemsuppgifter direkt hos vår administrativa partner Föreningshuset. Uppgifterna skrivs in genom en säker uppkoppling (HTTPS) och hanteras på ett sådant sätt att endast Föreningshuset och Vetenskap och Folkbildnings kontaktperson har tillgång till uppgifterna. Obligatoriska fält är: Förnamn, efternamn, adress, postnummer, ort, land, telefonnummer och betalningsmetod. Föreningshusets policy för hantering av personuppgifter hittar du nedan.

Vad används uppgifterna till?

 

  • På huvudsidan www.vof.se används personuppgifterna i syfte att föra statistik över, såsom geografisk plats och tidpunkt och regelbundenhet för besök. Information insamlad via huvudsidan www.vof.se delas inte med någon tredje part.
  • På bloggen www.vof.se/blogg används uppgifterna för att underlätta för återkommande besökare att skriva nya kommentarer utan att invänta godkännande eller fylla i sina uppgifter på nytt. Uppgifterna om varifrån besökare kommer används i statistiksyfte. Uppgifterna på www.vof.se/blogg delas inte med någon tredje part. Vetenskap och Folkbildning gör ingen egen kontroll för att bekräfta att uppgifterna som skrivs in i kommentarsfältet är korrekta.
  • I forumet forum.vof.se används uppgifterna för att bekräfta att en återkommande deltagare i forumet är samma person och för att kunna utesluta deltagare som brutit mot reglerna och inte längre är välkomna. Frivilliga uppgifter kontrolleras inte och forumet har en regel som förbjuder alla försök att spåra en deltagares verkliga identitet. Denna regel gäller för samtliga deltagare och administratörer.
  • Personuppgifter som lämnas av nya medlemmar i föreningen Vetenskap och Folkbildning via länken till Föreningshuset används för att posta ut inbetalningskort för medlemsavgift i föreningen, posta och e-posta nyhetsbrev om föreningens verksamheter, posta föreningens tidskrift Folkvett, bestämma medlemsavgiftens storlek samt för att föra statistik över föreningens spridning i Sverige och världen. Vetenskap och Folkbildning kan även göra lokala utskick till medlemmar i närheten av ett regionalt evenemang.

Ansvar för uppgifternas korrekthet

All behandling av lagrade personuppgifter sker i enlighet med Personuppgiftslag (1998:204).

För uppgifter som lagras i statistiksyfte ansvarar föreningen Vetenskap och Folkbildning.

För personuppgifter ansvarar uppgiftslämnaren. Vetenskap och Folkbildning gör ingen ansats för att kontrollera eller på egen hand bekräfta uppgifter som lämnas på bloggen, i forumet eller vid registrering av nytt medlemskap. Om en uppgift ändå visar sig vara felaktig kontaktar vi uppgiftslämnaren vanligtvis genom den uppgivna e-postadressen och ber om förtydligande.

Den som vill ändra uppgifter om sig själv i forumet forum.vof.se kan göra detta själv i Kontrollpanelen, Profil, eller kontakta någon av forumets administratörer på forumadmin@vof.se som kan bland annat redigera inlägg, dölja samtalstrådar, ta bort användare och nollställa lösenord. Det finns ingen skyldighet från administrationens sida att tillmötesgå önskemål om att ändra eller ta bort tidigare inlägg, men så länge kravet inte är orimligt brukar ändringar göras.

Den som vill ändra uppgifter om sig själv i medlemsregistret kan maila till medlem@vof.se med detaljer om vad som skall ändras. Medlemsansvarig sköter då kontakten med Föreningshuset som ändrar uppgiften.

Vetenskap och Folkbildning lämnar inte ut medlemsuppgifter till tredje part för marknadsföring eller reklam. I sådana ärenden där information skickas ut av Vetenskap och Folkbildning om andra organisationers verksamhet står Vetenskap och Folkbildning som avsändare, aldrig någon annan organisation.
 

Appendix: Föreningshusets personuppgiftspolicy

Sekretess och säkerhet kring personliga uppgifter

När du lägger din beställning hos Föreningshuset uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer samt kreditkortsinformation. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagandet gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via telefon eller e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Föreningshuset Sedab AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon annan än den förening köpet/medlemskapet är hänförligt till.

Vetenskap och Folkbildning