Föreningen Vetenskap och Folkbildnings webbplats, www.vof.se, är registrerad hos Myndigheten för radio och tv och omfattas av samma grundlagsreglerade yttrandefrihet som den tryckta tidskriften Folkvett. Personuppgiftslagen, PUL, är således inte tillämplig på webbplatsens innehåll. Undantaget är det webbforum som nås via forum.vof.se. Forumet utgör inte en del av föreningens officiella webbplats (läs mer om forumet här).

Ansvarig utgivare för webbplatsen är Per Edman (per.edman@vof.se).

Webbmästargruppen nås via webmaster@vof.se.

En förteckning över sidor på webbplatsen som inte längre visas i sökresultatet vid vissa sökfrågor, såsom personnamn, hos exempelvis Google finns här.

Vetenskap och Folkbildning