VoF-dagen

Blandade föreläsare

Den 1 december firas VoF:s 25-årsjubileum kl. 13.00-16.30 i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

  • 13.00-13.10: VoF:s nuvarande ordförande hälsar alla välkomna
  • 13.10-13.30: Sven Ove Hansson (VoF:s ordf. 1982-88): VoF:s tillblivelse och tidiga historia
  • 13.30-14.00: Dan Larhammar (VoF:s ordförande 1998-2004): Vad blev det av förvillarna?
  • 14.00-14.40: Gunilla Myrberg (Årets folkbildare 2000): Kvinnligt, manligt, olikt
  • 14.40-15.00: Paus
  • 15.00-15.40: Bengt af Klintberg (Årets folkbildare 1994): Nycklarna på bordet och andra trosföreställningar
  • 15.40-16.20: Tom Stone (trollkonstnär): Konsten att luras
  • 16.20-16.30: Reservtid

Datum: lördagen den 1 december.

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm


Kan vi lita på vetenskapen?

Germund Hesslow

Det rationella vetenskapliga sanningssökandet hotas inte bara av av religiösa och pseudovetenskapliga sekter eller av politiker och massmedia. Forskare kan också själva bete sig på ett sätt som undergräver den vetenskapliga kulturen. Freudiansk psykoanalys, Mozarteffekten och socialkonstruktivism har t.ex. haft många tillskyndare inom universiteten. Ibland gör forskare hederliga misstag, men ibland slarvas det med grundläggande metodologiska principer och ibland är forskare faktiskt medvetet ohederliga. Framför allt är detta vanligt när masshysterier griper omkring sig, som bortträngda minnen av incest eller växthuseffekten och när forskare engageras för politiska mål. Föredraget kommer att beskriva många exempel på detta och även diskutera hur man skall skydda den vetenskapliga kulturen.

Germund Hesslow är professor i neurovetenskap vid Lunds universitet. Han började sin akademiska karriär som filosof och vetenskapsteoretiker.

Datum: torsdagen den 22 november.

Plats: Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum (EBC), Norbyvägen 18, Uppsala


Kunde vara sant – men är det inte

Göran Grimvall

Att vara halvkunnig i naturvetenskap kan innebära att man lätt låter sig luras av ett naturvetenskapligt argument som refererar till välkända fysikaliska lagar. Föredraget tar upp ett flertal sådana exempel, t.ex. att gyroeffekter inte har något att göra med hur man kan hålla balansen på en cykel, att glasrutor i gamla kyrkor kan vara tjockare nedtill men att det inte beror på att glaset flyter ut, och att jordrotationen vissserligen påverkar hur flöden roterar men att det är helt irrelevant för badkarsvirveln. Mot en sådan bakgrund presenteras sedan några tankar om “hur man kan veta att något är sant”.

Göran Grimvall är professor emeritus i teoretisk fysik (materialteori) vid KTH. Han har skrivit åtskilliga populärvetenskapliga böcker, bl.a. Sportens fysik (1987) och Varför är himlen blå (1993). Han har under många år ansvarat för spalten “Miniproblemet” i Ny Teknik. Göran Grimvall utkom år 2007 med en bok på engelska med fysikaliska problem och tankenötter, Brainteaser Physics: Challenging Physics Puzzlers (Johns Hopkins).

Mötet arrangeras i samarbete mellan VoF och Tekniska Museets Vänner.

Datum: onsdagen den 21 november.

Plats: Ahltinsalen, Tekniska Museet, Stockholm


Tro eller vetande i bibelöversättningar?

Bertil Albrektson

En översättning bör återge vad orginalet egentligen säger. Det gäller även bibelversioner. Men eftersom översättningar av Gamla eller Nya testamentet ofta är avsedda att användas av religiösa samfund och tjäna deras förkunnelse, händer det att de styrs av ideologiska och dogmatiska hänsyn. Föredraget ger exempel på att grundtexternas ursprungliga innebörd på vissa ställen förvanskats för att passa tolkarnas egen tro, från en forntida grekisk översättning av den hebreiska bibeln till nutida dogmtrogna eller politiskt korrekta versioner. Mot denna tendens att låta senare utläggningar påverka återgivningen av grundtexterna ställs det ideal som präglar den senaste svenska översättningen: en strävan att återge originalets egentliga betydelse så som vi på vetenskapens nuvarande ståndpunkt uppfattar den.

Bertil Albrektson är född i Göteborg 1929 och disputerade 1963 i Lund på en textkritisk avhandling om Klagovisorna. Han var professor i gammaltestamentlig exegetik vid Åbo Akademi 1967-1976. Som heltidsanställd ledamot av Bibelkommissionen i Uppsala arbetade han 1975-2000 med nyöversättningen av Gamla testamentet, med huvudansvar för textkritik och hebreisk filologi.

Datum: tisdagen den 13 november.

Plats: City Konferenscenter lokal Sulan, Klostergatan 23 (SCB-huset), Örebro


Alkoholens hälsoeffekter

Sven Andréasson

Frågan om alkoholens hälsoeffekter – särskilt de föregivna positiva effekterna – har spelat stor roll i den alkoholpolitiska debatten såväl internationellt som i Sverige. Tidigare forskning har talat för att helnykterister har högre dödlighet såväl totalt som i hjärt-kärlsjukdomar än måttlighetsdrickare. Systematiska genomgångar av de aktuella studierna visar att många av dessa lider av metodologiska brister. Ju mindre metodproblem studierna lider av, desto mindre skyddande effekt ses av måttlig alkoholkonsumtion.

Sven Andréasson är docent i medicin och alkoholläkare, samt avdelningschef vid Folkhälsoinstitutet.

VoF:s t-shirt kommer att finnas till försäljning vid mötet. Priset är 100 kr/st. (Se denna sida för en bild på t-shirten.)

Datum: torsdagen den 20 september.

Plats: Sal E3, Kungl Tekniska Högskolan, Stockholm


Läkemedel från naturen

Rustan Johansson

Utnyttjas produkter från växter överhuvudtaget i våra läkemedel? Hur var det förr och hur är det idag? I föredraget berättas först om några växter som användes av de gamla kulturfolken i Främre Asien och runt Medelhavet. Isoleringen av morfin ur opium i början av 1800-talet inleder en genomgång av ett antal välkända och ännu dag nyttjade läkemedelsväxter. Även ganska nytillkomna läkeväxter och svampar presenteras som t.ex. rosensköna, kalifornisk idegran, Dioscorea-arter, mögelsvampar och en speciell svamp från Hardangervidda. Växterna beskrivs kortfattat både botaniskt och med sina farmakologiskt verksamma innehållsämnen. Till några växter ges en liten ”kulturell” kommentar.

Rustan Johansson är pensionerad apotekare och har arbetat inom svensk läkemedelsindustri och på sjukhus- och öppenvårdsapotek. Han har också undervisat apoteks- och sjukvårdspersonal.

Datum: tisdagen den 8 maj.

Plats: Sal E1, Kungl Tekniska Högskolan, Lindstedtsvägen 3 (ingång i valvet; även ingång från Osquars backe 2), Stockholm. Tunnelbana: Tekniska högskolan.


Fakta eller fantasier

Fyra föreläsare

Med anledning av den nya boken Fakta eller fantasier: Föreställningar i vetenskapens gränstrakter anordnar ABF i samarbete med Leopard förlag och föreningen Vetenskap och Folkbildning en eftermiddag med föredrag och frågestunder.

Hålltider
13.00 Introduktion
13.05 Jörgen Malmquist: Alternativmedicin, vetenskap och politik
13.35 Frågestund
13.50 Bertil Albrektson: Tro och vetande i bibelöversättningar
14.20 Frågestund
14.35 Paus
15.00 Hanno Essén: Bör man vara orolig för jordstrålning?
15.30 Frågestund
15.45 Jesper Jerkert: Musikmyter
16.15 Frågestund
16.30 Slut

Jörgen Malmquist är läkare och docent i internmedicin vid Lunds universitet. Han är verksam som medicinsk skribent, publiceras ofta i Läkartidningen och har givit ut flera böcker, bland annat Föreställningar om sjukdom (2000). I Fakta eller fantasier bidrar han med en artikel om populära och politiska uppfattningar kring alternativmedicin.

Bertil Albrektson är bibelforskare och professor. Åren 1975-2000 arbetade han med nyöversättningen av Gamla testamentet som heltidsanställd ledamot av bibelkommissionen i Uppsala, med huvudansvar för textkritik och hebreisk filologi. I Fakta eller fantasier har han skrivit artikeln “Vetenskap och folkbildning i den nya bibelöversättningen”.

Hanno Essén är docent i teoretisk fysik och lektor vid KTH. Han är också vice ordförande i Vetenskap och Folkbildning. I Fakta eller fantasier har han skrivit två artiklar, om jordstrålning och om det svenska filosofietablissemangets reaktioner på relativitetsteorin.

Jesper Jerkert är civilingenjör och doktorand vid KTH samt ordförande i Vetenskap och Folkbildning. Han är redaktör för Fakta eller fantasieroch har bidragit med en artikel om musikmyter och en om trolleri och övernaturligheter.

Datum: lördagen den 28 april.

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm


Vår strävan att bli bedragna

Gunnar Wall

Vår tid kallar sig gärna upplyst. Och åtminstone akademiskt utbildade människor föreställer sig helst att de inte så lätt låter sig luras av humbug och bondfångerier. Ändå sker det om och om igen – i rätt stor skala till och med. Inom den naturvetenskapliga och historiska forskningen liksom inom finansvärlden kan rena bedragare ibland skörda väldiga framgångar. Och sanningen är att en del av skulden ibland måste läggas på offret.

Författaren och frilansjournalisten Gunnar Wall har skrivit boken “Tidernas största bedrägerier” som han också presenterat i en serie inslag i Vetenskapsradion. Med exempel bland annat ur den diskuterar han vår vilja att låta oss luras, vad det beror på att vi fungerar så och vad man kan göra åt det.

Gunnar Wall har varit verksam som journalist sedan 70-talet. Han är också författare till flera böcker, exempelvis “Mörkläggning – statsmakten och Palmemordet” som belönades med priset Guldspaden av Föreningen Grävande Journalister.

Datum: tisdagen den 17 april.

Plats: Sal E1, Kungl. Tekniska Högskolan, Lindstedtsvägen 3 (ingång i valvet; även ingång från Osquars backe 2), Stockholm. Tunnelbana: Tekniska högskolan.


Årsmöte och föredrag av Årets folkbildare

Hans Rosling

VoF håller årsmöte kl. 14.00-15.00. Sedan vidtar prisutdelning till Årets folkbildare Hans Rosling, varefter denne håller ett föredrag. Mer information kommer att publiceras snart.

Datum: lördagen den 14 april.

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.


Kan akupunkturnålar sticka hål på auran? En granskning av alternativmedicinska metoder

Dan Larhammar

Användningen av alternativmedicin sägs hela tiden öka. Beror denna ökning på att behandlingsmetoderna har visat sig verksamma eller finns det andra skäl? Ett stort antal vetenskapliga studier av alternativa metoder har gjorts och kommer att diskuteras i föredraget, bl.a. av akupunktur, homeopati, antroposofisk medicin, zonterapi, qi gong, blodgruppsdieten och örtmediciner.

Dan Larhammar är professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet och forskar inom farmakologi, neurobiologi och evolution. Han är medlem i Kungliga vetenskapsakademin och var 1998-2004 ordförande i Föreningen Vetenskap och Folkbildning. Hans hemsida finns på www.bmc.uu.se/~danl/.

Datum: onsdagen den 11 april.

Plats: Rex hörsal, City Konferenscenter, Klostergatan 23 (SCB-huset), Örebro


Darwin, Linné och utvecklingsläran – om den svåra konsten att omvärdera

Bengt Meyerson

Det tog Darwin mer än 22 år att samla argument för utvecklingsläran. Behövdes all denna tid för att sammanställa bevismaterialet eller fördröjdes publiceringen av ängslan för kontrovers med omvärlden? Att förändra ideér kan innebära både en personlig konflikt och ideologisk strid med andra forskare och med samhället. Darwins iakttagelser under resan med The Beagle diskuteras med avseende på hur de påverkat vår syn särskilt inom beteendevetenskapen. Föredraget tar även upp hur Darwins personlighet omfattar de egenskaper som är betydelsefulla för en forskare, dvs förmågan att observera, registrera, fundera och omvärdera, samt hur Linné ter sig i jämförelse med Darwin ur detta perspektiv.

Bengt Meyerson är professor emeritus i medicinsk beteendevetenskap vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet. Han forskar på beteenden hos djur av olika slag. Han är en engagerad folkbildare och ofta anlitad föredragshållare.

Datum: tisdagen den 27 mars.

Plats: Biomedicinskt Centrum (BMC) föreläsningssal B42 (intill restaurang Bikupan) i Uppsala, Husargatan 3. Använd ingång A11 vid parkeringen utmed Dag Hammarskjölds väg.


I sektens garn – människors sökande efter sanningen

Clas Svahn

I en by i norra Sverige har en ny sorts sekt slagit sig ned. Sakta med säkert håller den på att infiltrera byn. En före detta medlem tog sitt liv hösten 2006.

En svensk riksdagsledamot berättar hur hennes telefon avlyssnades, avhoppare från omstridda sekter som Jehovas vittnen och Scientologerna talar om förtryck och iskall beräkning och en medlem i Moon-kyrkan ger sin bild av hur denna högerextrema sekt fungerar.

Vad är det som får en vanlig människa att gå med i sekt där han eller hon riskerar att dö? Vad händer inne i en sekt och hur förändras en människas världsbild när man kommit in i sekten? Clas Svahn berättar om hur människor dras till hemligheter och låter sig utnyttjas av sekter trots att de borde veta bättre och om hur lite svenska politiker gör för att stoppa detta. Ännu så länge har Sveriges förskonats från självmordssekter men utomlands har det funnits en lång rad: Heaven’s Gate, Soltemplarorden och Folkets tempel är några exempel. Hundratals människor har dött.

Clas Svahn är journalist på Dagens Nyheter. Han har skrivit åtskilliga böcker, bokkapitel och artiklar om märkligheter, ufon m.m, och arbetar nu på en bok om sekter. Han deltar ofta i olika mediesammanhang för att kommentera frågor kring “det okända”.

Datum: onsdagen den 7 februari.

Plats: Sal E1, Kungl. Tekniska Högskolan, Lindstedtsvägen 3 (ingång i valvet; även ingång från Osquars backe 2), Stockholm. Tunnelbana: Tekniska högskolan.

Vetenskap och Folkbildning