Vetenskap och ovetenskap – hur skilja de tu?

Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi

Föreläsningen hålls i Lund.

Datum: onsdagen den 4 november.


Homeopati – en otillbörligt utspädd hypotes

Hans Isaksson, leg. läkare

Föreläsningen hålls i Uppsala.

Datum: torsdagen den 29 oktober.


Om jordstrålning etc.

Hanno Essén, docent, KTH

Datum: onsdagen den 29 april.


Darwins ofullbordade

PC Jersild, författare & Årets folkbildare 1997

Datum: tisdagen den 24 mars.


Psykogena epidemier – historiskt och aktuellt perspektiv

Carl Molin, professor emeritus, Karolinska Institutet

Datum: torsdagen den 12 februari.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.