Vetenskap och ovetenskap – hur skilja de tu?

Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi

Föreläsningen hålls i Lund.

Datum: onsdagen den 4 november.


Homeopati – en otillbörligt utspädd hypotes

Hans Isaksson, leg. läkare

Föreläsningen hålls i Uppsala.

Datum: torsdagen den 29 oktober.


Om jordstrålning etc.

Hanno Essén, docent, KTH

Datum: onsdagen den 29 april.


Darwins ofullbordade

PC Jersild, författare & Årets folkbildare 1997

Datum: tisdagen den 24 mars.


Psykogena epidemier – historiskt och aktuellt perspektiv

Carl Molin, professor emeritus, Karolinska Institutet

Datum: torsdagen den 12 februari.

Vetenskap och Folkbildning