Budskap och budbärare – skall vi strunta i övertro och spekulationer

Bengt Gustafsson och Dan Kiselman, Astronomiska Observatoriet, Uppsala Universitet

Datum: onsdagen den 12 december.


Self-Deception in Science

James Randi

James Randi, magiker från USA, gav två föreställningar i juli.


Årets folkbildare 1989: Gunnar Rosell

Gunnar Rosell

Årets folkbildare 1989 Gunnar Rosell talade om sitt arbete som medicinsk journalist vid Aftonbladet.

Datum: torsdagen den 29 mars.


Undersökningar av skador vid alternativmedicinbehandlingar

Harry Boström, professor, läkarsällskapets representant i alternativmedicinkommittén

Datum: torsdagen den 25 januari.


Evolutionslärans ställning

Hans-Erik Wanntorp, Botaniska Institutionen, Stockholms Universitet

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.