Budskap och budbärare – skall vi strunta i övertro och spekulationer

Bengt Gustafsson och Dan Kiselman, Astronomiska Observatoriet, Uppsala Universitet

Datum: onsdagen den 12 december.


Self-Deception in Science

James Randi

James Randi, magiker från USA, gav två föreställningar i juli.


Årets folkbildare 1989: Gunnar Rosell

Gunnar Rosell

Årets folkbildare 1989 Gunnar Rosell talade om sitt arbete som medicinsk journalist vid Aftonbladet.

Datum: torsdagen den 29 mars.


Undersökningar av skador vid alternativmedicinbehandlingar

Harry Boström, professor, läkarsällskapets representant i alternativmedicinkommittén

Datum: torsdagen den 25 januari.


Evolutionslärans ställning

Hans-Erik Wanntorp, Botaniska Institutionen, Stockholms Universitet

Vetenskap och Folkbildning