Årsmöte 2021 VoF Skåne

Online

Ordinarie Årsmöte i lokalavdelningen VoF Skåne äger rum digitalt*) den 24 mars klockan 18:00. Agenda enl stadgarna: 1. Styrelsens verksamhetsberättelse 2. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 3. Fastställande av … Continued

Myter och sanningar om ekologisk odling

Online

Välkommen till en öppen livesänd distansföreläsning om ekologisk odling! Ekologisk produktion anses ofta vara vägen till ett mer miljövänligt jordbruk men Holger Kirchmann, professor vid Institutionen för mark och miljö … Continued

Smittsamma sjukdomar, pandemier och vaccinationer

Online

Idag finns redskap att dämpa effekter av smittsamma sjukdomar, såsom antibiotika vid bakterieinfektioner eller vaccinationer som förebyggande mot både bakterie och virusinfektioner. Vaccinationer är det skarpaste verktyg vi har för … Continued

Illusioner som döljer och förklarar

Online

Välkommen till en öppen livesänd distansföreläsning om illusioner med forskaren och illusionisten Per Johan Råsmark! När man har förstått att en trollerikonstnär inte har några magiska krafter så börjar man … Continued