Skeptikerpub Lund

Gloria's Sportsbar & Restaurant Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund

Skeptikerpub Lund

Gloria's Sportsbar & Restaurant Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund

Skeptikerpub Lund

Gloria's Sportsbar & Restaurant Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund

Årsmöte VoF Skåne

Gloria's Sportsbar & Restaurant Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund

Mötet hålles på Glorias Sportsbar & Restaurant, Sankt Petri kyrkogata 9, Lund, och är öppet för alla VoF-medlemmar i Skåne län. Efter årsmötet, ca 19:30 följer sedvanlig Skeptics in the Pub. Eventuell föreläsare kommer att meddelas senare, i annat fall har vi bara ett socialt möte. (Detta är öppet för alla intresserade) Varmt välkomna, Styrelsen

Skeptikerpub Lund med PJ Råsmark

Gloria's Sportsbar & Restaurant Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund

Att manipulera människors kroppsuppfattning med PJ Råsmark Per Johan Råsmark är illusionist, mentalist och skeptiker. Ingen vet bättre än han hur lätt det är för oss att bli lurade att tro att vi upplever saker som inte finns eller händer. Kom och bli lurade och få en inblick i hur bristfälligt våra sinnen fungerar! Stanna … Continued

Årsmöte VoF Skåne 2017

Gloria's Sportsbar & Restaurant Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund

Lokalavdelningen VoF Skåne håller sitt årsmöte den 28 mars klockan 18:00. Platsen är Glorias Sportsbar och Restaurant, Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund, 046-15 19 85 Agenda enl stadgarna: 1. Styrelsens verksamhetsberättelse 2. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 3. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande år 4. Eventuella motioner (inga motioner har inkommit inom … Continued

Årsmöte lokalavdelningen VoF Skåne 2018

Gloria's Sportsbar & Restaurant Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund

Lokalavdelningen VoF Skåne håller sitt årsmöte den 28 mars klockan 18:00. Platsen är Glorias Sportsbar och Restaurant, Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund, 046-15 19 85 Agenda enl stadgarna: 1. Styrelsens verksamhetsberättelse 2. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 3. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande år 4. Eventuella motioner (inga motioner har inkommit inom … Continued

[OBS! Flyttat on-line] Årsmöte 2020 för lokalavdelningen VoF Skåne

OBS! Pga pågående pandemi genomförs mötet on-line via Zoom. Närmare instruktiner postas på Facebook-eventet strax före start ================================================================================================= Ordinarie Årsmöte i lokalavdelningen VoF Skåne äger rum den 19 mars klockan 18:30 på Lanas i Lund (Sankt Petri kyrkogata 9, före detta Glorias). Agenda enl stadgarna: 1. Styrelsens verksamhetsberättelse 2. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse … Continued

Vetenskap och Folkbildning