Om Folkvett

Folkvett - organ för VoF

  • För senaste nytt om Folkvett, gå till aktuellt-sidan.
  • Folkvett är organ för föreningen Vetenskap och Folkbildning. Medlemmar får tidskriften genom att betala årsavgiften till föreningen. Om du vill bli medlem eller prenumerant, gå till denna sida.
  • Folkvett utkommer sedan 1983 med 4 nr/år.
  • En stor mängd artiklar ur tidigare nummer finns tillgängliga på nätet.
  • Ett utförligt tematiskt index omfattande alla Folkvett-tidningar från 1991 till 2006 finns i pdf-format.
  • För uppgifter om Folkvetts redaktion och hur du kontaktar tidskriften, se denna sida.
  • Folkvett har ISSN-nummer 0283-0795 och indexeras i Artikelsök.

Redaktionen tar gärna emot idéer och även färdiga textförslag – artiklar, recensioner, notiser. Vill du komma i kontakt med redaktionen så går det bra att maila till folkvett@vof.se. Alla bidrag granskas av redaktionen. Folkvett drivs på helt ideell basis, och artikelförfattare kan därför inte arvoderas.