2001-11-27

Homeopati verkningslöst vid diarré hos kalvar
Tre svenska forskare har utfört vad som troligen är den första dubbelblinda, randomiserade studien av ett homeopatiskt preparats effektivitet jämfört med placebo vid diarré hos kalvar. Det homeopatiska preparatet Podophyllum D30 användes. Sammanlagt 44 kalvar, fördelade på 12 svenska mjölkkobesättningar, ingick i studien. Man fann inga signifikanta skillnader mellan placebo- och homeopatibehandlade kalvar. Författarna skriver: “Ingen statistiskt signifikant skillnad påvisades mellan kalvar som behandlats med Podophyllum jämfört med placebo. Kalvar som behandlats med Podophyllum (n=24) hade i medeltal diarré i 3,1 dagar (1-8 dagar), medan kalvar som hade fått placebo (n=20) hade 2,9 dagars diarré (1-7 dagar). Konfidensintervall för skillnaden mellan grupperna var från -0,6 till 1,5. De kliniska symtomen hos kalvarna i de båda behandlingsgrupperna var likvärdiga.”

Artikeln är inskickad för publicering i The Veterinary Journal, och har i svensk översättning publicerats i Svensk Veterinärtidning.

(Källa: K. de Verdier Klingenberg, P. Öhagen, S. Alenius: “Utvärdering av effekten av homeopatisk behandling vid kalvdiarré”, Svensk Veterinärtidning vol. 53, 2001, nr 14, s. 733-736.)

– Jesper Jerkert

 

2001-11-06

Susanna Ehdin drar sig ur debatt
Efter att ha gått till hårt angrepp mot Dan Larhammar på sin hemsida, utplånade Susanna Ehdin alla spår av debatten efter några veckor. (Hon brukar annars vara duktig på att låta äldre information ligga kvar på sidan under lång tid.) Gissningsvis var det Larhammars upprepade begäran om att hon skulle styrka sina påståenden med vetenskapliga belägg som kändes obehagliga för henne. Larhammars öppna brev finns på hans hemsida, se www.bmc.uu.se/~danl/pseudovetenskap.html. Susanna Ehdin har inte tillåtit Dan Larhammar eller Vetenskap & Folkbildning att fortsättningsvis göra även hennes brev tillgängliga på nätet.

– Jesper Jerkert

(Not: Dan Larhammars korrespondens med Sanna Ehdin är flyttad till: http://www.neuro.uu.se/forskning/Farmakologi/ovrigt/pseudovetenskap-egna-artiklar/?languageId=3#tocjump_5641739970156556_1 )

/

2001-11-01

Hästägare litade på “djurpratare” – hästen fick lida i månader
Det finns i Sverige idag ett antal personer som försörjer sig som “djurpratare” eller “djurkommunikatörer”. De påstår att de på telepatisk väg kan tala med djur. Det finns inga vetenskapliga belägg för att detta stämmer. Tvärtom – att anlita en djurpratare istället för en veterinär kan kosta mycket lidande. I Östergötland har länsveterinär Barbro Röken polisanmält två djurpratare som påstått att en häst med svåra ledskador i bakbenen sade sig vilja leva. Hästen sköttes av en kvinna och hennes dotter. Flera oberoende veterinärer gav beskedet att hästen borde avlivas för att befrias från sina plågor, men mamman och dottern ville inte lyssna på det örat. De förlitade sig istället på djurpratarna och på olika former av alternativ behandling, bland annat akupunktur. När Barbro Röken till slut kallades till hästen kunde den knappt stå längre. Den kunde därför heller inte äta, utan låg utmärglad och svettig under ett täcke. Röken beslutade om omedelbar avlivning. Även kvinnan som ansvarade för hästen har polisanmälts.

(Källa: UNT/TT 2001-10-27)

– Jesper Jerkert

2001-10-15

Ny replik till Susanna Ehdin
Dan Larhammar har nu skrivit ytterligare ett svar på Susanna Ehdins nya debattoffensiv. Se http://www.bmc.uu.se/~danl/tillehdin2.html.

– Jesper Jerkert

(Not: Dan Larhammars korrespondens med Sanna Ehdin är flyttad till: http://www.neuro.uu.se/forskning/Farmakologi/ovrigt/pseudovetenskap-egna-artiklar/?languageId=3#tocjump_5641739970156556_1 )

 

2001-10-11

Cancerkvacksalveri på Mistelgården
På Mistelgården i Höganäs försöker man bota cancer med mungbönor, våtvarma omslag, åkerfräken och andra enligt vetenskaplig medicin värdelösa metoder. TV4:s nyheter sände 2001-10-10 ett reportage om Rigmor Rohm, vars make Lennart insjuknade i cancer. Läkarna gav inget hopp, och Rohm anlitade då Mistelgårdens tjänster. Tio dagars behandling kostade 13000 kronor. Behandlingen hade ingen effekt – Lennart Rohm avled i cancer. Mistelgårdens verksamhet torde bryta mot kvacksalverilagen, som förbjuder ovetenskaplig behandling av cancer och andra allvarliga sjukdomar.

– Jesper Jerkert

 

2001-10-10

Psykoanalysen i dödsryckningar
Psykoanalysen, Freuds skapelse, är i kris. Det saknas fortfarande belägg för många psykoanalytiska idéers relevans (t.ex. “oidipuskomplex”, “kastrationsångest”, “bortträngning”). Dessutom är det tveksamt om psykoanalytiskt grundad terapi vid någon enda symptombild har bättre effekt än andra psykologiska eller medicinska behandlingar. Detta har varit känt länge utom, verkar det som, för psykoanalytikerna själva. I psykoanalytiska tidskrifter finner man sällan kritiska artiklar. I Psychoanalytic Psychology vol. 18 (2001), s. 3-20, delar dock Robert F. Bornstein ut en kraftig varning. Psykoanalysen riskerar att dö, skriver han, och det är i stort sett psykoanalytikernas eget fel. Psykoanalytiker skriver bara artiklar för varandra, och de tar sällan intryck av framsteg som görs inom övriga delar av psykologin. På så sätt har utvecklingen inom psykoanalysen upphört. “En genetiker från år 1900 skulle inte kunna upprätthålla en konversation med en nutida genetiker, men Freud skulle inte ha några problem att känna igen psykoanalysen år 1997 eller att läsa en modern psykoanalytisk tidskrift.” Trots att flera centrala psykoanalytiska idéer har visat sig vara felaktiga, fortsätter många psykoanalytiker att använda dem. Att psykoanalytikerna kan vara så okänsliga för kritik beror dels på att många inslag i psykoanalytisk teori – utom de som visat sig vara felaktiga – är så oprecisa att det är svårt att tänka sig hur de skulle kunna testas, dels på att psykoanalytikerna genom att bara umgås med varandra blivit starkt övertygade om att de har rätt och därför är ovilliga att diskutera empiri. Psykoanalysen har blivit mer religion än vetenskap, skriver Bornstein.

“Är det för sent att rädda psykoanalysen? Kanske. Många vetenskapliga psykologer och forskningssinnade utövare hävdar att psykoanalysen är så allvarligt sjuk att den omöjligen kan räddas. Om de tillfrågades skulle dessa kolleger mycket väl kunna föreslå att det är dags att lägga ordern Ingen återupplivning i den psykoanalytiska journalen och vänta på teorins alltför sena bortgång.” Bornstein ser två framtidsscenarier för psykoanalysens vänner. Antingen måste psykoanalytikerna ta sig i kragen, öka de vetenskapliga kraven och slänga ut de garanterat felaktiga delarna av teorin, eller också får de hoppas att teorins efterlämningar kan tas upp i andra psykologiska teoribildningar.

– Jesper Jerkert

 

2001-10-10

Susanna Ehdin fortsätter att sprida farliga uppgifter
Immunologen Susanna Ehdin utsågs till Årets förvillare 2000 av föreningen Vetenskap och Folkbildning. En av dem som noggrannast granskat Ehdins vilseledande påståenden är VoF:s ordförande Dan Larhammar. Susanna Ehdin har inte varit alltför pigg att diskutera det vetenskapliga stödet för sina påståenden, utan har i regel sökt rättfärdigande genom att hänvisa till allmänhetens stora intresse för hennes idéer. Hon har dock nu lagt ut en kommentar till Dan Larhammar på sidan http://www.ehdin.com/aktuell_info.html (en bit ner på sidan). Dan Larhammar har å sin sida svarat utförligt på sidan http://www.bmc.uu.se/~danl/tillehdin.html.

– Jesper Jerkert

(Not: Dan Larhammars korrespondens med Sanna Ehdin är flyttad till: http://www.neuro.uu.se/forskning/Farmakologi/ovrigt/pseudovetenskap-egna-artiklar/?languageId=3#tocjump_5641739970156556_1 )

 

2001-09-21

Översiktligt om kvicksilver och amalgam
Tore Leonhardt har i Läkartidningen nr 36 och 37, 2001, skrivit en artikel i två delar om medicinsk kvicksilveranvändning, särskilt amalgam, ur medicinskt och idéhistoriskt perspektiv. Artikeln är både fyllig och balanserad, och kan rekommenderas envar som är intresserad av området.

– Jesper Jerkert

 

2001-09-21

Folkvett friat av Pressens opinionsnämnd
Arkeoastronomen Göran Henriksson anmälde i januari 2001 Folkvett till Pressombudsmannen för att han ansåg att tidningen genom publiceringen av artikeln “Göran Henrikssons nonsensforskning” skriven av Jonathan Lindström och Curt Roslund bedriver en kampanj mot honom. Pressombudsmannen avskrev omedelbart ärendet, eftersom han ansåg att artikeln var att betrakta som del i ett ordinärt meningsutbyte mellan forskare med olika uppfattningar i en vetenskaplig fråga. Henriksson överklagade till Pressens Opinionsnämnd (PON). Vid sitt sammanträde 2001-08-28 kom dock PON till exakt samma slutsats som Pressombudsmannen, och friade Folkvett.

Länkar till samtliga Folkvett-artiklar i ämnet finns på http://www.vof.se/arkeo/.

– Jesper Jerkert

 

2001-09-20

Pseudovetenskap i Nationalencyklopedin
Nationalencyklopedin kom nyligen ut med tre supplementband. Fortfarande anges på försättsbladet att verket står “på vetenskaplig grund”. På ett område är den vetenskapliga grunden dock ett minne blott. Flera artiklar om alternativmedicin har skrivits av okritiska författare som vidarebefordrar rent missvisande uppgifter. Det gäller bland andra artiklarna “homeopati” och “zonterapi”. Kritiken mot Nationalencyklopedin framförs av fysikern Hanno Essén och läkaren Hans Isaksson i Läkartidningen nr 38, 2001, s. 4087.

– Jesper Jerkert

 

2001-09-19

Susan Blackmore lämnar parapsykologin
En av de mest kända skeptiska parapsykologerna, Susan Blackmore, har beslutat att helt lämna området. “För trettio år sedan hade jag en dramatisk ut ur kroppen-upplevelse som övertygade mig om att paranormala fenomen existerade (…). Men bara några års noggrant experimenterande ändrade allt. Jag fann inga paranormala fenomen – bara önsketänkande, självbedrägeri, experimentfel och till och med fusk. Jag blev skeptiker. (…) Borde jag känna en plikt att fortsätta att använda [min omfattande] kunskap om jag kan? Nej. Nu räcker det. Det blir aldrig något av det. Det är ett tillräckligt skäl för att sluta. Men det riktiga skälet är kanske att jag är för trött – trött, framför allt, på att upprätthålla ett öppet sinne. (…) En ny person med påstådda förmågor dyker upp. Jag måste hitta på nya experiment och ta hans påståenden på allvar. Han misslyckas – igen. Jag ser en bild på Cherie Blair med hennes ‘bioelektriska sköld’. (…) Jag genomför testerna. Skölden fungerar inte. Ingen vill veta det, för negativa resultat är inte nyheter. En man förklarar hur utomjordingar implanterat något i hans gom. Tester visar att det bara är en plomb – men det kunde ha varit… Nej, jag behöver inte tänka på det sättet mer.”

Flera utmärkta artiklar av Susan Blackmore finns på nätet:

(Skeptical Inquirer March/April 2001)

– Jesper Jerkert

 

2001-07-26

Många graviditetsmyter bland brittiska ungdomar
En enkät bland brittiska allmänläkare redovisar en stor mängd myter som sprids bland tonåringar om hur man kan skydda sig mot att bli gravid. Några smakprov: Om man dricker en massa mjölk efteråt kan man inte bli gravid. Om man är på en båt kan man inte bli gravid. Om man står på en telefonkatalog kan man inte bli gravid. Om man somnar omedelbart efter ett samlag kan man inte bli gravid.

Det framgår tyvärr inte exakt hur vanliga dessa missuppfattningar är. Man kan dock gissa att åtminstone några av de 8000 flickor under 16 år som varje år blir gravida i Storbritannien har blivit lurade av dylika felaktigheter.

Källa: BBC News 16 juli 2001: “Teenage myths about contraception”.

– Jesper Jerkert

 

2001-07-12

Placeboeffekten ifrågasatt
Placeboeffekten – att sjuka kan bli bättre enbart genom att de vet (eller tror att de vet) att de får en effektiv behandling – är välkänd och anses vara verksam inom så gott som all läkarvetenskap. Man kan ofta höra att placeboeffekten skulle svara för ca 35% av tillfrisknandet vid de vanligaste åkommorna. Sanningen är dock att placeboeffekten är ganska dåligt studerad, och att siffror på 30-40% är grovt tillyxade och inte speciellt tillförlitliga. Framför allt har det saknats studier som undersökt hur kraftig placeboeffekten är jämförd med naturligt spontant tillfrisknande – dvs. att patienten blir bättre helt på egen hand utan vare sig verkningsfull behandling eller verkningslös dito (placebobehandling).

Två danska läkare hävdar i en färsk och redan mycket omtalad artikel att placeboeffekten förmodligen är mycket svagare än man trott, ja, att placeboeffekten praktiskt taget inte existerar vid tillfrisknanden från de flesta åkommor. Danskarna har analyserat och jämfört studier där kontrollgruppen fått placebo med studier där kontrollgruppen inte fått någon behandling alls. Sammanlagt 114 studier ingick i analysen. Endast vid smärta tycktes placebo ha en påtagligt bättre effekt än ingen behandling alls.

Även om danskarnas analys inte tillåter några absolut säkra slutsatser (vilket de själva påpekar i sin diskussion av möjliga felkällor) är resultatet intressant och klart överraskande. Danskarnas artikel kommer säkert att inverka på hur man ska förklara att många människor tycker sig bli hjälpta av troligen värdelösa alternativmedicinska metoder. Istället för att som tidigare peka på placeboeffekten, får man kanske hävda att det rör sig om spontant tillfrisknande, kort och gott.

(Asbjørn Hróbjartsson & Peter C. Gøtzsche: “Is the placebo powerless? An analysis of clinical trials comparing placebo with no treatment”, New England Journal of Medicine vol. 344, nr 21, s. 1594-1602, 24 maj 2001. Abstract)

– Jesper Jerkert

 

2001-07-10

Ovetenskapliga test hotar rättssäkerheten
Det finns många olika rättspsykiatriska testmetoder för att bedöma huruvida brottsmisstänkta personer är psykiskt friska eller inte. Alla metoderna har dock inte tillfredsställande vetenskapligt stöd. Särskilt magert är stödet för de test som utgår från psykodynamisk teori (dvs. teori som mer eller mindre utgår från Freud). Icke desto mindre är psykodynamiska test mycket populära, inte minst i Sverige. När man vid rättspsykiatriska avdelningen i Stockholm (Huddinge-enheten) genomförde psykologiska utredningar av en grupp män med förmodade multipla psykiatriska diagnoser, var de psykodynamiska testen i klar majoritet, trots att neuropsykologiska testbatterier med betydligt större vetenskapligt stöd finns att tillgå. Det är oklart varför den svenska rättspsykiatrin är så förtjust i ovetenskapliga metoder. Klart är dock att ovetenskapligheterna utgör en allvarlig fara för rättssäkerheten.

(L. Trygg, A. M. Dåderman, N. Wiklund et al.: “Projektiva test inom rättspsykiatrin medför risker för rättssäkerheten”, Läkartidningen vol. 98, nr 26-27, 2001, s. 3118-3123)

Länktips: Uppsatsen “Mot bättre vetande” av psykologiprofessorn Lennart Sjöberg, se särskilt rubriken “Projektiva test”: http://www.dynam-it.com/forpsyk/pdf/motbv.pdf. En granskning av enbart olika projektiva (psykodynamiskt grundade) test finns i uppsatsen “Ericametoden och andra projektiva test”, också av Lennart Sjöberg: http://www.dynam-it.com/forpsyk/pdf/erica.pdf.

– Jesper Jerkert

 

2001-06-25

Durban-deklarationen nu på svenska
Den yttersta orsaken till immunbristsjukdomen AIDS är sedan länge identifierad som viruset HIV, även om den slutliga dödsorsaken för AIDS-drabbade ofta är följdinfektioner av olika slag. Icke desto mindre finns en liten grupp högljudda motståndare som av olika skäl envetet försöker argumentera mot HIV som orsak till AIDS. En av de främsta bland dessa är forskaren Peter Duesberg, en annan är Sydafrikas president Thabo Mbeki. Enligt dem är det onödigt att göra blodtester för HIV-diagnostik och att ge patienter medicinsk behandling mot själva HIV-viruset. Denna argumentation uppvisar flera av de typiska kännetecknen på pseudovetenskap och kan leda till döden för dem som luras att tro på den.

I samband med AIDS-konferensen i Sydafrika år 2000 undertecknade en lång rad kända forskare, bl a ett flertal Nobelpristagare, den s k Durban-deklarationen som sammanfattar det vetenskapliga underlaget för orsakssambandet mellan HIV och AIDS. En svensk översättning av Durban-deklarationen finns nu på adressen http://www.vof.se/hiv/. Deklarationen finns även i pdf-format.

– Dan Larhammar

 

2001-06-19

Qi-energi ger genetiska förändringar hos grödor!
Ett sensationellt resultat har nått oss från Kina. Elva biologer vid universitetet i Hebei meddelar i American Journal of Chinese Medicine att mentalt projicerad “qi-energi” inte bara kan ge exceptionellt snabb grodd hos vissa växter, utan dessutom tycks påverka växtens genetiska sammansättning. Den som är skeptisk till genmodifierade grödor bör alltså avstå från Qi Gong och andra orientaliska qi-rörelser. En varning är härmed utfärdad!

En sammanfattning av kinesernas fynd finns här.

– Jesper Jerkert

 

2001-06-15

Skrattar bäst som skrattar sist?
Att skratt är bra för hälsan vet väl alla. Skratt kan stärka immunförsvaret och minska risken för utbrändhet, säger de skrattinstruktörer som försöker få Stockholms tunnelbaneresenärer på bra humör. Men är detta också en vetenskapligt grundad sanning? Inte enligt Rolf Ekman, professor i neurokemi, som i Dagens Nyheter kallar påståendena “ren humbug”.

– Var är dokumentationen? Det finns noll kunskap om det här. Det som cirkulerar är löst prat bland allmänheten. Det är förförisk populism, man hugger till med endorfiner och annat. Rent trams! Jag blir så trött!

Det skulle vara svårt att lägga upp en studie. Folk skrattar väldigt olika. Hur ska man finna en kontrollgrupp av människor som aldrig skrattar?

– Jag och några kolleger skickade in en anslagsansökan en gång, men vi fick avslag direkt.

(Dagens Nyheter 14 juni 2001)

– Jesper Jerkert

 

2001-06-04

Helsingborgs kommun köper utrustning av bluffmakare
Tre vårdhem inom vårdområde Öresund i Helsingborgs kommun har utrustats med vattenvirvlare. Ett antal mobiltelefoner i samma vårdområde har utrustats med en liten platta som påstås avskärma farlig strålning. Företaget Plus & Minus i Åstorp har levererat produkterna. Inköpen har kostat 25 000 kronor och försvaras av både Ray Forsell, som är engagerad i vårdområdets miljöarbete, och verksamhetschefen Kerstin Karlsson. Apropå den bristande vetenskapligheten säger Karlsson:

– Det finns ju en massa åsikter om sådana här saker och mycket som inte går att förklara. 25 000 kronor är inga stora pengar och jag har inga invändningar mot det sätt som de använts på.

Källa: En artikel i Sydsvenska Dagbladet av Anders Ljungberg: http://sydsvenskan.se/pub/hpsart4896939.html.

– Jesper Jerkert

 

2001-05-13

Homeopati – mer än placebo?
I den mest omtalade homeopatiartikeln under senare år (Lancet 350, 1997, s.834-43 Abstract) drog K. Linde m.fl. slutsatsen att homeopati är effektivare än placebo, även om underlaget inte tillät dem att tala om mot vad homeopati är effektivare. I en senare artikel (Journal of Clinical Epidemiology 52, 1999, s.631-6 Abstract) skärskådade de kvaliteten hos undersökningarna, delade in dem i sex kvalitetsklasser, och fann att högre kvalitet i allmänhet gav sämre resultat för homeopatin. Något enkelt samband ansåg de sig inte kunna finna. Det sista påståendet ifrågasätts av E. Ernst och M. H. Pittler (J Clin Epidem53, 2000, s. 1188). Om man bortser från den högsta kvalitetsklassen finner man ett nästan perfekt linjärt samband som tyder på att högsta kvalitet borde ge nollresultat. Men den högsta klassen ger ett betydligt bättre resultat för homeopatin. Ernst och Pittler påpekar att detta oväntade fynd “är konsistent med hypotesen att några (på intet sätt alla) metodologiskt sluga och mycket övertygade homeopater har publicerat resultat som ser övertygande ut men som egentligen är icke trovärdiga. Med denna synvinkel kan nyanalysen av Lindem.fl. ses som det slutgiltiga epidemiologiska beviset för att homeopatiska läkemedel faktiskt är placebo.”

– Jesper Jerkert

 

2001-04-26

Debatt om arkeoastronomi på nätet
I Folkvett 3-4/2000 trycktes en artikel av Jonathan Lindström och Curt Roslund om Göran Henrikssons tveksamma arkeoastronomiska forskning. Lars Kamél kom med invändningar som trycktes i nr 1/2001 tillsammans med ett svar från Roslund och Lindström. Folkvett låter nu debatten gå ett varv till, med inlägg som enbart publiceras på nätet. Samtliga artiklar kan nås i både html- och pdf-format på http://www.vof.se/arkeo/.

– Jesper Jerkert

 

2001-04-23

Fransk astrolog utsedd till doktor vid Sorbonne
Elizabeth Teissier, Frankrikes mest kända astrolog som bland annat arbetat för François Mitterand, har blivit filosofie doktor vid Sorbonne-universitetet i Paris. Hon har skrivit en 900-sidig avhandling om franska intellektuellas förakt för astrologin. Avhandlingens titel lyder på engelska “The epistemological situation of astrology through the ambivalence fascination/rejection in postmodern sciences”. Juryn ville inte utse henne till doktor i astrologi, utan valde ämnet sociologi. När Madame Teissier skulle genomgå muntlig examinering i ett rum där porträtten av Pascal och Descartes hängde på väggarna, ropade hjärtkirurgen professor Christian Cabrol “Det är en stor fars!”, varefter han stormade ut och smällde igen dörren efter sig.

– Jesper Jerkert

 

2001-04-05

Plus & Minus i mer blåsväder
Plus & Minus i Åstorp beviljades 80 000 kronor från Näringsdepartementet, förmedlat via projektet Kunskapsbron, för en litteraturstudie och två pilotprojekt med anknytning till virvlat vatten, som påstås ha goda hälsoegenskaper. Pilotstudierna utfördes vid Sveriges Lantbrukuniversitet och Högskolan i Kristianstad. Inte i någon studie framkom några uppseendeväckande resultat, men Plus & Minus har i annonser på ett förledande sätt ändå påstått att studierna gav otvetydigt stöd åt deras produkter. Kunskapsbron har informerats om Plus & Minus marknadsföringsmetoder och har meddelat företaget att marknadsföringen är att betrakta som kontraktsbrott och att det inte blir fråga om mer pengar i framtiden.

Källa: En artikel av Anders Ljungberg i Sydsvenska Dagbladet som finns på http://sydsvenskan.se/pub/hpsart6297167.html.

– Jesper Jerkert

 

2001-04-04

Vattenvirvlare i Riksdagen
Företaget Plus & Minus har lyckats sälja vattenvirvlare till Riksdagen, meddelar Sydsvenska Dagbladet. Apparaturen påstås ge vattnet en rad positiva egenskaper. Kurt Davidsson, en av delägarna i Plus & Minus, erkänner dock att dessa egenskaper endast kan påvisas med slagruta, pekare och pendel, inte med konventionella mätinstrument. Läs originalartikeln av Anders Ljungberg på http://sydsvenskan.se/pub/hpsart85775.html.

– Jesper Jerkert

 

2001-04-04

Magnetmadrasser
J B Fysiologiska livsmedel i Farsta säljer BIOflex magnetmadrass, som påstås öka blodcirkulationen vilket ska ge värklindring, bättre sömn och allmänt bättre hälsa. Det finns ingen vetenskaplig grund för sådana påståenden, vilket Konsumentverket också har påpekat. “J B” står för Jan Broström, ägare till företaget.

Källa: Artikel av Anders Ljungberg i Sydsvenska Dagbladet 16 mars 2001.

– Jesper Jerkert

 

2001-04-04

Dyra droppar
Företaget Nordiska Naturhuset i Skärholmen säljer ett rökavvänjningsmedel som innehåller vatten, citron, citronmeliss, citrongräs och socker. En flaska på 50 ml (en halv deciliter) kostar ca 300 kronor, vilket ger ett literpris på ungefär 12000 kronor. I ett reklamblad sägs att “av alla som provat så har snart 70% nu klarat av att sluta”. I verkligheten har inga systematiska experiment utförts för att pröva medlets effektivitet, och det finns med dagens kunskap om ingredienserna ingen anledning att tro att medlet fungerar.

Källa: Artikel av Anders Ljungberg i Sydsvenska Dagbladet 21 mars 2001.

– Jesper Jerkert

 

2001-04-03

Homeopati-mystik skingrad
Homeopatin bygger som bekant på idén att ge patienter utspätt vatten. Med vår nuvarande kunskap om naturen är det väldigt svårt att föreställa sig hur sådan medicin skulle kunna ha någon effekt. Somliga homeopater har föreslagit att vattnet skulle kunna ha något slags “minne”, så att vattenmolekylerna kan få förändrade egenskaper av att tidigare ha varit i kontakt med andra ämnen, fastän dessa ämnen i den färdiga homeopatiska medicinen har spätts ut så mycket att inte en enda molekyl finns kvar. Ingenting i den nu kända naturvetenskapen kan ge stöd åt denna hypotes, men homeopaterna har insisterat på att studier med NMR-teknik (nuclear magnetic resonance) visat på skillnader mellan homeopatiska läkemedel och kontrollvätskor. Norrmännen Aabel, Fossheim och Rise har försökt replikera ett sådant försök, men utan att finna några som helst skillnader. De har redovisat sina resultat i en artikel i British Homeopathic Journal 2001, 90(1), s. 14-20.

En sammanfattning av norrmännens artikel kan du läsa här.

– Jesper Jerkert

 

2001-03-30

Livets Ords gymnasium anmält till Skolverket
Det följande är en notis från TT:

Eleverna på Livets Ords kristna gymnasium i Uppsala undanhålls vetenskap och matas med kvasivetenskap, anser Per Kornhall, före detta biologilärare på skolan, som nu lämnat in en anmälan till skolverket.

– När eleverna kom till mig i tvåan hävdade de att jorden är 10 000 år gammal, att vetenskapsmän är onda och att de lärt sig detta i skolan, säger han till Upsala Nya Tidning.

Kritiken tillbakavisas av skolans rektor Mats Hansén.

– Jesper Jerkert

 

2001-03-29

Galna kor på grund av mobiltelefoner?
En av de märkligaste debattartiklar som setts på länge i svensk dagspress fanns i Aftonbladet den 12 mars. Docent Olle Johansson meddelade att galna ko-sjukan beror på strålning från mobiltelefoner. Här är det centrala resonemanget:

“Lundaforskarna Arne Brun, Bertil Persson och Leif Salford har nyligen gjort en sensationell upptäckt. De fann, och detta bekräftade andra forskares resultat, att mycket svaga mikrovågssignaler av mobiltelefontyp bryter ner blod-hjärn-barriären hos råttor varvid giftiga äggviteämnen kan tränga in och skada hjärnan. Likheten med galna kosjukan är slående. Mot denna bakgrund måste det betraktas som högst troligt att galna ko-sjukan helt enkelt beror på mikrovågsstrålningen från mobiltelefoner och andra apparater!”

Hela artikeln finns på http://www.aftonbladet.se/debatt/0103/12/debatt.html. “Om jag har fel i mina farhågor, bra, då kan man skratta åt mig.” Tack för det, Olle.

– Jesper Jerkert

 

2001-03-19

Utredning om alternativmedicin för djur klar
Maggi Mikaelsson (v) har på regeringens uppdrag utrett alternativmedicinska behandlingsmetoder för djur. Den fullständiga rapporten finns på http://jordbruk.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou2001_16.pdf.

– Jesper Jerkert

 

2001-03-15

Scientologerna vann i hovrätten
Zenon Panoussis, som för några år sedan lade ut scientologiska skrifter på nätet och även lämnade in dem till Riksdagen så att de skulle bli offentliggjorda, förlorade i Svea Hovrätt. Han döms för intrång i upphovsrätten och tvingas betala 435 000 kronor för scientologernas rättegångskostnader plus 1,2 miljoner kronor för hovrättsförhandlingarna. Ett hovrättsråd hade en avvikande mening. Scientologiskrifterna är numera hemligstämplade efter en lagändring som kom till stånd efter kritik från USA. Scientologerna anser att det kan vara farligt att läsa deras skrifter om det inte sker i rätt ordning (och med den rejält tilltagna kursavgiften betald).

Panoussis utsågs till Årets folkbildare 1998.

– Jesper Jerkert

 

2001-03-01

Stockholms universitet ger kurs om pseudovetenskap
Fysikum vid Stockholms universitet ska i samarbete med KTH för första gången ge kursen “God och dålig vetenskap” vårterminen 2002. Kursen är på 5 poäng och går på kvällstid. Den kräver endast allmän behörighet (genomgången gymnasieskola). Bland annat kommer man att ta upp kreationism, kvacksalveri, slagrutor och astrologi.

Länkar

– Jesper Jerkert

 

2001-02-28

Ny rapport om elöverkänslighet
En arbetsgrupp vid det numera nedlagda Rådet för arbetslivsforskning (RALF) har kommit med sin slutrapport om elöverkänslighet. Gruppen har koncentrerat sig på hälsorisker, inte på eventuella långsiktiga biologiska förändringar. Extremt lågfrekventa magnetiska fält, med frekvenser på 1-300 Hz, anses vara en möjlig carcinogen faktor. Stödet är dock för svagt för riktigt säkra slutsatser. I medelfrekvensområdet, 300-1000000 Hz, är forskningsinsatserna begränsade. Något vetenskapligt stöd för att bildskärmar ger hälsoproblem finns inte trots en hel del forskning. I radiofrekvensområdet, över 1000000 Hz, finns inga konsistenta belägg för ökad cancerrisk, resultaten har varierat i olika studier.

Gruppen skriver vidare: “Vad gäller mobiltelefoni kan den egna användningen av en telefon i värsta fall, dvs. vid dåliga mottagnings- och sändningsförhållanden, innebära radiofrekventa fält som leder till att exponeringen ligger strax under de grundrestriktioner som ICNIRP och EU rekommenderar. Den normala exponeringen för allmänheten från andra källor (basstationer, radio- och TV-utsändning, andras användning av en mobiltelefon i närheten, m.m.) är i jämförelse med detta försumbar. (…) Den samlade bedömningen av hälsoeffekter vid mobil telekommunikation, baserad på dagens kunskap, är att vetenskapligt stöd saknas för förekomst av ökad risk för ohälsa vid användning av mobiltelefon. Denna eller liknande slutsatser dras av i princip alla internationella utredningar och mötesreferat som arbetsgruppen har tagit del av. Resultatet av vetenskapliga studier talar mot att elektriska eller magnetiska fält skulle vara en tillräcklig eller nödvändig faktor för att utlösa symtom hos elöverkänsliga. Detta resultat kan dock inte utesluta att elektriska eller magnetiska fält skulle kunna vara en bidragande orsak till symtom, men några vetenskapliga belägg för detta har hittills inte framkommit. Elöverkänslighet är, och förblir sannolikt inom överskådlig framtid, ett kontroversiellt ämne i och med den diskrepans som finns mellan dessa resultat och de drabbades egna erfarenheter av elektromagnetiska fälts roll vid elöverkänslighet.”

Länkar

– Jesper Jerkert

 

2001-02-26

Fler bluffuniversitet avslöjas
Såsom rapporterades i en notis i Folkvett 1/2001 finns det flera låtsasuniversitet som via internet säljer falska examensbevis. Journalisten Kaianders Sempler på Ny Teknik har granskat verksamheten. Han har nu lagt upp en matnyttig sida på nätet: http://www.nyteknik.se/bluffuniversitet.html.

– Jesper Jerkert

 

2001-02-22

Nova friades i Granskningsnämnden
Programmet Nova i Sveriges Television handlade den 28 augusti 2000 om arkeologi och nyandlighet. Kritik framfördes mot vissa teorier som på otillräcklig grund försöker koppla arkeologiska fynd till vissa påstådda religiösa eller vetenskapliga föreställningar hos äldre tiders människor. Bland annat berördes Göran Henrikssons arkeoastronomiska forskning, som hårt har kritiserats för att vara ovetenskaplig i Populär Arkeologi och i en artikel i Folkvett nr 3-4/2000. Göran Henriksson, Dan Mattsson (en amatörarkeolog som också deltog i programmet) och ytterligare en person anmälde Nova till Granskningsnämnden för radio & TV.

Henrikssons anmälan hade tre delar. Han ansåg att inslaget om honom själv var partiskt, att det var osakligt och att han borde beredas plats för genmäle/beriktigande. Granskningsnämnden friar dock Nova på samtliga punkter. För det första anser Granskningsnämnden att det klart framgick av påannonseringen att inslaget skulle ha en kritisk infallsvinkel, och detta kan inte med gällande praxis i sig anses förkastligt. Den kritik som framfördes mot Henriksson var av en så allmän, refererande karaktär att inget bemötande krävdes. Inslaget bröt därmed inte mot kravet på opartiskhet. För det andra har ingenting framkommit som tyder på att någon uppgift i programmet varit felaktig. Således förelåg inget brott mot kravet på saklighet. Eftersom Granskningsnämnden inte funnit att programmet varit partiskt eller osakligt, bifalls för det tredje inte Henrikssons begäran om genmäle/beriktigande.

Länkar

– Jesper Jerkert

Vetenskap och Folkbildning