År 1984 fick föreningens medlemsblad namnet Folkvett. Den utkommer med fyra nummer per år och har alltmer kommit att spridas till prenumeranter som inte är medlemmar. Många folkbibliotek prenumererar till exempel på Folkvett. (Men inte alla. Om ditt bibliotek inte gör det, så föreslå dem gärna att börja göra det.) Vi har också gradvis förbättrat den tekniska utformningen, men självfallet är det innehållet som är huvudsaken.

Här följer några exempel på ämnen som behandlats i artiklar i Folkvett under de senaste åren:

 • Slagrutor och jordstrålning
 • Scientologi
 • Uri Gellers comeback
 • Siare hjälper polisen?
 • Antroposofisk medicin
 • Homeopati
 • Antroposofins raslära
 • Slagrutor i Norge
 • Kaosforskning
 • Vad är New Age?
 • Den flygande holländaren
 • Transcendental Meditation
 • Kreationism
 • Astrologi
 • UFO
 • Klimatskepticism
 • Falska minnen

Folkvett innehåller varje nummer en ledare och flertalet nummer innehåller bokrecensioner och notiser.

Folkvetts största satsning hittills var en temaserie om antroposofi som gick under åren 1988-1992. Serien blev sammantaget, såvitt vi vet, den hittills grundligaste granskningen av antroposofin från vetenskapliga utgångspunkter. Den gavs först ut i form av ett häfte. År 2003 gavs en ny upplaga ut i bokform på Leopard förlag: Antroposofin – en kritisk granskning (red. Jesper Jerkert).

Det hundrade numret av Folkvett var nr 4 år 2010.

Vetenskap och Folkbildning