Malm har rätt: en verkligt tvärvetenskaplig kryptozoologi behöver både emic- och etic-perspektiv. Men med den ambitionen är den en gren av det i sig ganska marginella universitetsämnet etnozoologi, specialiserad på fantasidjur.

Mångstämmiga idébyggen som växer fram i traditionellt präglade sammanhang faller inte inom det jag kallar kunskap, utan inom folktron. Den som berättar sagor om näcken eller himmelsdraken traderar inte kunskap, utan folklore. Olika kulturer har inte inkommensurabel kunskap. De har inkommensurabel folklore.

Givetvis kan man inte fungera som socialantropolog om man talar om för sina informanter att man ser deras tro som vidskepelse. Det gäller även för den som studerar grupper inom den egna kulturen, vilket är mycket vanligt inom etnologin. (Etnologerna har ju i stort sett övergivit sitt klassificerande av jordbruksredskap och blivit social­antropologer som aldrig reser utomlands.) Att man inte behöver vara dum för att ha ogrundade trosuppfattningar vet väl de flesta.

Thomas Malm är utan tvivel en förnuftig person. Men jag är inte så intresserad av vad folk med olika världsbilder tycker om honom i det avseendet. Jag är intresserad av om han har rätt i sakfrågor. Och samma attityd har jag till feng shui.
Martin Rundkvist

Vetenskap och Folkbildning