Utrikes

Sullivangeneratorn
I det amerikanska teveprogrammet Shark Tank får entreprenörer och uppfinnare möjlighet att presentera sina ideer för fem riskkapitalister och om de har tur få en investering. I avsnitt åtta av säsong tre kommer en Mark Sullivan in i rummet. Med sig har han en välgjord teckning av någonting som liknar en lyftkran med två kranar stående i vatten. För en miljon dollar erbjuder han 10% av sin uppfinning Sullivangeneratorn. Den ska ta till vara jordens rotation och på så vis tillverka mangan, elektricitet och guld av saltvatten. I generatorn blir vattenånga till en orkan genom corioliseffekten och driver turbiner. Enligt Mark skapas guld alltid vid orkaner och hamnar på havsbotten. Kanske är det därför som dykarkurser är så dyra?

Corioliskrafter uppstår på grund av jordens rotation och får exempelvis luftströmmarna vid ett lågtrycksområde att ibland bilda stora cirkulerande system. Kanske har Mark sett satellitbilder av dessa imponerande lågtryck och identifierat en potentiell energikälla. Det första problemet är att corioliskrafterna är mycket svaga. Det finns en anledning till att effekten syns i meteorologiska system och inte i din toalett. Det andra problemet är att corioliskrafter inte utför något arbete på luftströmmen. Rörelseenergin hos luften ökar alltså inte utan det är bara riktningen som ändras. Mark kanske i stället kunde utnyttja energin hos naturliga luftströmmar. Där har vi något helt nytt!
Frida Walström & Rickard Fors

Föreningen

Givande möten med vaccinmotståndare
Fredagen den 13:e betyder alltid skeptiskt evenemang i Göteborg. I april samlades därför VoF Göteborg för att dela ut broschyrer om vikten av att unga (tjejer) vaccinerar sig mot HPV, som orsakar livmoderhalscancer. Konspirationsteoriföreningen Cui Bono anordnade samma kväll ett föredrag om just vaccination, varför vi valde att stå utanför deras lokal och dela ut informationen. Eftersom våra broschyrer liknar dem som sprids av vaccinmotståndarna så var det många som tog emot dem. Arrangörerna för föredraget accepterade vår närvaro utanför porten, och tog sig tid att samtala. Det blev ett givande möte i göteborgsregnet, trots våra helt olika utgångspunkter. Vi enades om att människors hälsa är målet för båda föreningarna, och pratade om en eventuell paneldiskussion i framtiden med fokus på att få fram så mycket fakta om situationen kring vaccination som möjligt. Även vanliga besökare till föredraget stannade och pratade med oss, och passade på att ställa frågor om det som de oroade sig över kring HPV-vaccinet. Broschyren som vi delade ut är en dubbelsidig A4 vikt på mitten. Hör av er till oss om ni vill få originalet och trycka ut egna.
VoF Göteborg
goteborg@vof.se

Årsmötet 2012
VoF:s årsmöte 2012 hölls den 28 april i Göteborg och ett 50-tal personer deltog. Martin Rundkvist omvaldes som ordförande och Elisabeth Rachlew som vice ordförande. Två personer avgick ur styrelsen, Peter Olausson och Mattias Westermark; och två tillkom, Veronica Gardell och Fredrik Julihn. Ett ovanligt stort antal motioner hade inkommit och diskuterades både under mötet och vid särskilda diskussionstorg före mötet. En av motionerna rörde möjlighet att delta vid årsmötet på distans (se Martin Rundkvists artikel i detta nummer).

Föreningens syfte togs upp i tre motioner och som ett resultat förtydligades stadgarnas syftesparagraf (se VoF:s webbplats). Två motioner behandlade lokalavdelningarnas ställning och årsmötet gav styrelsen i uppgift att under det kommande året utreda lokalavdelningarnas roll i föreningen.
AS

 

Vetenskap och Folkbildning