Ekot i Sveriges Radio rapporterade 23 april att i maj 2012 införs ny europeisk lagstiftning som förbjuder ogrundade påståenden om att livsmedel och hälsokost skulle ha positiva hälsoeffekter. Den som påstår sådant måste ha vetenskapligt stöd. Enligt Ekot kommer en mycket stor andel av de hälsopåståenden som hittills gjorts vid marknadsföring av livsmedel, hälsokost och kosttillskott att bli olagliga. Företagen har sex månader på sig att anpassa sig till de nya reglerna.

Folkvett tycker det är ganska rimligt att faktapåståenden i offentlig kommunikation ska kunna underbyggas, i synnerhet när de rör viktiga saker. Reklam är en form av offentlig kommunikation, och hälsopåståenden är viktiga. Lagstiftning är därför påkallad. Vad som återstår att se är huruvida reglerna kommer att efterföljas och huruvida det i praktiken blir möjligt att fälla den som bryter mot dem. Ett ganska färskt fall i en angränsande bransch inger både hopp och förskräckelse.

I december 2009 stämde Konsumentverket sminkföretaget L’Oréal för vilseledande marknadsföring (rapporterat i Folkvett 2010:1, s. 76). L’Oréal använde medicinska fraser i sin marknadsföring, fraser som dock saknade grund. Efter ett år, i december 2010, gav Marknadsdomstolen Konsumentverket rätt och förbjöd L’Oréal att påstå att krämer kan minska eller ta bort rynkor utan att ha vetenskapliga belägg för det.

L’Oréals marknadsföring fortsatte dock med precis samma påståenden. Gångna oktober meddelade Konsumentombudsman (KO) Gunnar Larsson att han därför stämt företaget inför Stockholms tingsrätt. KO ber tingsrätten döma L’Oréal att betala en miljon kronor i vite till staten. I april 2012 var saken ännu inte avgjord.

Historien är förskräckande eftersom det uppenbarligen kan ta mycket lång tid och kräva stora ansträngningar att få företag att sluta vilseleda. Men den inger även hopp: om konsumentorganisationer och myndigheter vågar satsa så kanske det går. Folkvett hoppas att konsumentorganisationer håller ögonen på marknadsföringen av livsmedel framgent. En konsumenttillsyn av företagen inom livsmedels- och hälsokostbranscherna kan förhoppningsvis leda till både sanering och självsanering i vad som påstås.

Vetenskap och Folkbildning