Parker återger vad jag sagt fel. Jag har sagt att vi inte har skäl att tro på psi-fenomenen då forskningskonsensus förkastar dem. Och jag har sagt att det är svårt att få parapsykologiska forskningsmedel av samma skäl som forskningskonsensus förkastar fenomenen, nämligen att evidensen är så svag. Och jag har inte yttrat mig alls om huruvida fenomenen kan finnas.

Martin Rundkvist

 

I sin replik skriver Parker att jag ägnat ”åtta sidor text åt att korrigera vad [jag] av någon anledning trodde var en motsatt uppfattning”. Detta är en hänvisning till att han i sin tidigare artikel skrev att det inte är ”fråga om att kommunikation sker mellan partiklarna genom rummet, utan snarare om en grundläggande sammankoppling som finns i själva naturen”. Det är riktigt. En av poängerna med mina åtta sidor är att denna sammankoppling inte kan användas för telepatiska ändamål.

Det är alltså inte speciellt relevant för existensen av paranormala fenomen om hjärnan fungerar kvantmekaniskt eller inte. Kvanteffekter i biologiska system är förvisso, som Parker påpekar, ett intressant forskningsområde, men sammanflätade system är känsliga varelser och överlever inte gärna länge i en varm och komplicerad omgivning.

Om det skulle visa sig att medvetandet uppstår i hjärnan på grund av kvantmekaniska processer så skulle det vara väldigt intressant, men det är ett långt steg därifrån till att etablera förekomsten av psi.

Rikard Enberg

Vetenskap och Folkbildning