Inrikes

Låtsasakupunktur oskiljbar från riktig
Under senare år har alltfler studier publicerats där riktig akupunktur (varmed menas att nålar verkligen sticks in på platser som är lämpliga enligt akupunkturteori) jämförs med låtsasakupunktur. Den senare har vanligen bestått antingen i nålar som ser ut att stickas in på lämpliga ställen men som faktiskt aldrig sticks in alls, eller i nålar som stuckits in på ställen som inte är lämpliga enligt teorin. Vi kan tillåta oss att lyfta fram en ny svensk studie (Anna Enblom m.fl., ”Getting the Grip on Nonspecific Treatment Effects: Emesis in Patients Randomized to Acupuncture or Sham Compared to Patients Receiving Standard Care”, PLoS ONE 6(3), March 2011, e14766). Cancerpatienter som genomgick strålningsbehandling delades in i tre grupper: en fick riktig akupunktur, en fick låtsasakupunktur (nålarna trängde aldrig in) och en fick standardbehandling (som inte inkluderade någon form av akupunktur). Vad man framför allt mätte var andelen av patienterna som kräktes eller mådde illa, båda mycket vanliga effekter av strålningsbehandlingen. Det visade sig att standardbehandlingen var sämst – här var det vanligast med kräkningar och illamående. Däremot var det ingen skillnad mellan grupperna med riktig respektive falsk akupunktur. Författarna drar slutsatsen att den troligaste förklaringen är att ospecifika effekter i form av starka förväntningar och extra omvårdnad var ungefär lika stora i båda skupunkturgrupperna, men betydligt lägre i gruppen som fick standardbehandling.

JJ

Falkenberg fallerar
Torkel Falkenberg, docent vid Karolinska Institutet och föreståndare för Vidarinstitutet (som självfallet står helt utanför antroposofernas inflytande), påstods i en diskussionstråd på VoF:s forum ha sagt på en föreläsning på Karolinska Institutet att VoF och liknande föreningar sponsras av läkemedelsindustrin. Undertecknad mailade honom och frågade om det stämde. Falkenberg förnekade att han skulle ha sagt att just VoF var sponsrat, men påstod att liknande föreningar sponsrades: ”Jag var ganska tydlig med att påpeka att jag inte tror att läkemedelsbolagen driver en kampanj mot KAM. Däremot verkar man ibland ge bidrag till ’quack watch’-föreningar. Om detta också gäller VoF låter jag vara osagt.” Jag försökte få honom att konkretisera sig. Vilka ”quack watch”-föreningar har mottagit bidrag från läkemedelsbolagen? Efter två påminnelser kom äntligen Falkenbergs svar: ”Hej, jag har inte för avsikt att privat undervisa dig; du är välkommen på våra KI-kurser om du är intresserad av att veta mer.”

Jag måste erkänna att jag blev lite överraskad. Inte visste jag att vår mailkonversation var att betrakta som undervisning. Åtminstone inte med Falkenberg i lärarrollen. Men tydligen måste man alltså gå på kurs hos Falkenberg för att få veta mer om läkemedelsindustrins sponsring av skeptikerrörelsen.
JJ

Kamp mot elektrifierade väderkvarnar
Mats Pertoft är inte bara miljöpartistisk riksdagsledamot och antroposof utan även ledamot i Elöverkänsligas Riksförbunds styrelse (som i år får 1,7 miljoner kronor i statsbidrag). Som sådan reagerade han på debatten om miljönämnden i Mora som tidigare velat hjälpa en elallergiker genom att rikta om sändarmaster för tv och mobil (se artikel på annan plats i detta nummer).

Pertoft skriver i en debattartikel i Expressen 2011-11-25 att han inte tänker ”beröra frågan om vad forskningen kommit fram till”, men är glad för att ”miljönämndens ordförande tar problemet på allvar” och efterfrågar en lågstrålande zon som han erkänner skulle ge sämre mobiltäckning. Han önskar vidare att Sverige blir ledande i utveckling av teknik och vetenskap för att undvika mobilers och övriga stålningskällors biverkningar – och visar därmed att han visst tar ställning i vad forskningen kommit fram till. En retorisk teknik Pertoft utnyttjar är att påstå att de drabbade inte tas på allvar av samhället medan Mora är ansvarsfullt och finner lösningar, trots att det troligtvis förvärrar symptomen att bekräfta elallergikernas vanföreställningar.

Pertoft har med partikamrater i år som vanligt motionerat i riksdagen om ”ohälsa kopplad till elsmogen”. Tyvärr har ingen från Miljöpartiet mig veterligen sagt emot Pertoft i debatten.
Joacim Jonsson

Inredningstips i tiden?
Riksbyggen Malmö tog i våras ett friskt grepp: för att locka fler medlemmar till föreningens temakvällar lyfte de blicken från prosaiska vattenlås och stambyten till svindlande feng shui! Om detta har Riksbyggens medlemstidning Öppet hus nr 4/2011 en rikt illustrerad, tresidig artikel. Som tur var ger temakvällens föredragshållare, Camilla Wästerberg från inredningsföretaget Light Living, tips till oss tidningsläsare som har oturen att inreda våra hem i andra delar av Sverige. Ett foto av en lägenhetskorridor kommenterar hon: ”Här får chi en tendens att skynda genom korridoren istället för att röra sig långsamt och behagligt som ett andetag, vilket är idealet”. Om ett sparsmakat möblerat rum säger hon: ”Här finns för få saker i rummet vilket medför att chi rör sig snabbt och försvinner ut genom fönstret”. Wästerberg sägs även arbeta för Ikea – vilket äntligen förklara den huvudvärk undertecknad understundom känner om morgonen. Hittills har jag trott det bero på att kvällen innan varit alltför sen med kanske ett glas vin för mycket, men nu inser jag att det var tjo (eller möjligen tjim) som snurrade vilse i mina Billy-bokhyllor och smet ut genom balkongdörren, som jag ofta har på glänt! För att inte oroa chi och tappa farten in i dimman, kan temat för Riksbyggen Malmös nästa temakväll bara bli ett: levitation! Tänk vilken superhjälp med möbelkånkandet när vakna medlemmar skall flytta.
Sten Jones

Utrikes

Klassiskt UFO-fall löst
Den 3 september 1965 blev flera personer skrämda av starka rödaktiga ljus som tändes och släcktes, ett i taget, inte särskilt högt över marken vid Exeter i New Hampshire, USA. Vittnen har berättat att det var fem ljus i rad, som tändes i ordningen ett-två-tre-fyra-fem-fyra-tre-två-ett, men också att ljus tändes samtidigt i en annan rad som bildade ungefär 60 graders vinkel med den första raden. Raderna av ljus föreföll också totalt sett ge intryck av ett ”flytande löv” i luften, enligt ett vittne. Ufo-undersökare har lanserat en rad naturliga förklaringar: stjärnor eller planeter, landningsljus från en närbelägen flygplats, reklamflygplan, koronafenomen från kraftledningar, med mera. Men ingen förklaring verkar ha passat ihop med observationerna tillräckligt väl. I UFO-litteratur har fallet beskrivits som spännande och olöst. Men nu har en trovärdig förklaring presenterats av James McGaha och Joe Nickell (Skeptical Inquirer Nov/Dec 2011, s. 16–19). Flygplanet KC-97 i det amerikanska flygvapnet används för att tanka andra plan i luften och har fem starka röda lampor som vid tankning lyser på precis det sätt som vittnen beskrivit. Den arm genom vilken tankningen sker kan fällas ut till maximalt 64 grader. Armen kan reflektera de fem lampornas ljus, vilket förklarar att det var två rader av synkroniserade ljus. Armen har vidare egna små vingar och kan fladdra omkring i luften när den inte styrs av en operatör. Detta förklarar intrycket av ett ”flytande löv”.
JJ

Ett ogästvänligt universum?
Många människor – och inte minst anhängare till s.k. intelligent design – verkar fascineras över tanken att livet (på jorden) inte skulle ha kunnat uppkomma om vissa naturkonstanter eller fysiska mått i universum (t.ex. avståndet mellan jorden och solen) avvikit tämligen lite från sina faktiska värden. Detta har lett till påståenden om att universum skulle vara finjusterat (fine-tuned) för liv. Fysikern Robert L. Park har i sin bok Superstition (2008, s. 11) tänkvärt vänt på frågan (översättning JJ):

”Om universum designades för uppkomsten av liv, måste man säga att konstruktionen är chockerande ineffektiv. Inom stora områden i universum kan liv som vi känner till det omöjligen uppkomma: gravitationskrafterna skulle vara för starka, eller strålningsnivåerna för höga för att komplexa molekyler skulle kunna finnas, eller temperaturen skulle omöjliggöra stabila kemiska bindningar. Till och med i vårt eget solsystem verkar det alltmer troligt att jorden är livets enda utpost. Sökandet efter utomjordiskt liv – kanske vetenskapens största uppgift – har hittills varit nedslående. Finjusterat för liv? Det vore rimligare att fråga varför Gud konstruerade ett universum som är så ogästvänligt mot liv.”
JJ

Är kvinnor mer vetenskapliga än män?
Den amerikanske sociologen Aaron McCright har publicerat en noggrann undersökning av skillnader mellan amerikanska kvinnors och mäns kunskaper och uppfattningar i klimatfrågan. Undersökningen bygger på gallupundersökningar om miljöfrågor som genomfördes under åren 2001–2008. Man använde tre kunskapsfrågor, och den kunskap som mättes var (1) att den globala uppvärmningen redan har börjat, (2) att dess primära orsak är utsläpp från människors aktiviteter och (3) att de flesta forskare inom området anser att den verkligen äger rum. Det genomsnittliga antalet rätta svar på dessa frågor var 1,9 för kvinnor och 1,7 för män. (Skillnaden är statistiskt signifikant.)

De tillfrågade fick också uppge hur goda kunskaper de ansåg sig ha i frågan. Män ansåg sig i genomsnitt ha bättre kunskaper om klimatet än kvinnor, trots att det i själva verket var tvärtom.

Undersökningen visade också flera andra samband. Kunskapen om klimatförändringarna var bättre hos högre utbildade, hos folk med högre inkomst, hos folk som röstar på det demokratiska partiet, hos yngre och hos folk med låg grad av religiositet. Dessutom innehåller McCrights artikel intressant information om hur åsikter i klimatpolitiska frågor varierar mellan befolkningsskikten.
I en annan studie (tillsammans med Riley Dunlop) har McCright identifierat gruppen konservativa vita män som den grupp som svarar sämst på kunskapsfrågor om klimatförändringar. I USA tror 59% av dessa att klimatförändringarna huvudsakligen beror på något annat än utsläpp från mänskliga aktiviteter, mot endast 32% i den övriga befolkningen.

Källor
Aaron M. McCright, “The effects of gender on climate change knowledge and concern in the American public”, Population and Environment 32:66-87, 2010.
Aaron M. McCright & Riley E. Dunlap, “Cool dudes: The denial of climate change among conservative white males in the United States”, Global Environmental Change 21:1163-1172, 2011.
SOH

Budd Hopkins död
”Ombordtagning” är en vanlig svensk översättning för vad som på engelska brukar kallas ”UFO abduction” eller ”alien abduction”. Med ombordtagning menas att en människa förs bort av rymdvarelser och får färdas i deras rymdskepp. Historier om ombordtagningar har förekommit sedan ca 1960. Från början var det typiska scenariot att personer blivit fångade av rymvarelser i någon enslig bergstrakt. Budd Hopkins, konstnär och skulptör till yrket, skrev boken Missing Time (1981) i vilken han hävdade att personer kunde bli bortrövade av rymdvarelser när de låg och sov. Efter Hopkins bok blev detta det typiska scenariot i berättelser om påstådda ombordtagningar. I augusti 2011 avled Hopkins vid 80 års ålder, rapporterar Skeptical Inquirer Nov/Dec 2011, s. 13.
Hur kan människor bli bortrövade från sina sovrum utan att grannarna märker något? Hopkins svar var att rymdvarelserna har förmågan att bli osynliga, och att göra sina offer osynliga. Dessutom kan rymdvarelserna färdas genom väggar och fönster utan problem, och behöver inte lyda några gravitationslagar.

Den som vill läsa en bok om ombordtagning där man verkligen kan lära sig något rekommenderas Susan A. Clancys Abducted: How People Come to Believe They Were Kidnapped by Aliens (Harvard University Press, 2005).
JJ

Föreningen

Vårmöte, årsmöte och vetenskapsfestival i Göteborg
Vetenskap och Folkbildnings vårmöte 2012 kommer att hållas i Göteborg den 28-29 april. Utöver givna punkter som föredrag och styrelseval m.m. kommer lokalavdelningen att göra sitt bästa för att utsocknes ska känna sig välkomna på Skeptikerkusten.
Årsmötet inträffar dessutom under ett av Europas största populärvetenskapliga evenemang: Vetenskapsfestivalen. Under en hektisk vecka kommer uppemot 100 000 besökare till hundratals föreläsningar, vetenskapliga demonstrationer, happenings och annat – och allt är gratis. De senaste åren har flera programpunkter arrangerats av eller med Göteborgs-VoF:are, och så kommer givetvis även att ske i vår.
PO

Styrelsen söker nyhetsberoende
I somras träffade styrelsen Humanisternas Christer Sturmark och fick praktiska råd för föreningens opinionsbildande verksamhet. Kommunikationskonsulten Peter Dahlgren (känd från Skeptikerpodden) har sedan på eget initiativ skrivit en utförlig serie rekommendationer till föreningen i samma ämne.* Av detta har jag dragit slutsatsen att vad styrelsen framför allt saknar är en systematisk överblick över vad som står på dagordningen i den svenska offentligheten. Vad är dagens snackis på
VoF:s område? Om vi inte vet så kan vi inte delta i samtalet. Själv ägnar jag betydligt mera uppmärksamhet åt saker som hände under järnåldern, så jag har ingen aning.

Professionell mediebevakning är dyr. Men bland de tusentals VoF:arna måste det finnas news junkies, folk som kontinuerligt läser riks- och regiontidningarna noga, ser på teve, lyssnar på radio. Styrelsen vill gärna knyta till sig några sådana VoF:are som mediebevakare. Uppgiften är enkel: fortsätt som vanligt med ditt nyhetsberoende, men skicka också en snabb rad med eposten till styrelsen så snart något dyker upp som föreningen kan vilja yttra sig om.

Hugade VoF:are kan höra av sig till martin.rundkvist@gmail.com.
MR
* www.backendmedia.se/ 2011/11/25/pr-tips/

VoF-intervjuer på nätet
VoF har en youtube-kanal och en podcast vid namn VoFcast som nu är uppe i sex avsnitt, bland annat ett par intervjuer med Uppsalainitiativets grundare Anders Martinsson om klimatforskning och klimatförnekelse och en med psykologforskaren Magnus Lindwall om poppsykologer av typen Mia Törnblom och vilken skada deras felaktiga uppfattningar av självkänsla och självförtroende kan ställa till med. Lindwall har för övrigt givit ut en bok om detta i höst vid namn Självkänsla.
Se intervjuerna på www.youtube.com/SwedishSkeptics.
Joacim Jonsson

Vetenskap och Folkbildning