På National Bible Science Conference 1984 följde Skeptical Inquirer inte bara huvudämnet kreationism, utan även en relaterad fråga: ”Åtminstone 5 av de 18 talarna på konferensen var geocentrister, och 4 av dessa 5 argumenterade i sina anföranden för geocentrism. Ingen av de övriga närvarande kreationisterna (60 st) ifrågasatte geocentrismen.” (Folkvett 1985:1) ”– Jag tvivlar på att detta kan kallas lyckat, säger direktören George Reynolds i Zanex. På frågan om Geller gjort skäl för sitt arvode svarar han: – Troligen inte.” Det var när folk (tillfälligtvis?) tröttnat på skedböjning som Uri Geller övergick till att använda sina fantastiska förmågor för att leta guld och diamanter åt gruvbolag. Av den mängd uppdragsgivare han sade sig ha haft lyckades man spåra en enda, som alltså inte blivit särskilt imponerad. (Folkvett 1987:2)

”Om den första läkare som vi förmedlar inte håller med om din juridiska teori, så förser vi dig med namnet på en annan läkare.” – Hos The Medical Legal Consulting Service i Maryland, USA, har kunden alltid rätt. (Folkvett 1992:3)

”Någon pressetisk skyldighet att tillmötesgå anmälarens krav på att bemötandet skall publiceras utan förkortningar och andra ändringar föreligger inte.” – Pressombudsmannen fann ingen anledning att kritisera Folkvett efter en anmälan från Bob G. Lind, tänkaren vid Ales stenar som än idag envist och aggressivt förespråkar sin pseudoarkeologiska teori om skeppsättningens ålder och ursprungliga syfte. Problemet var att Folkvett ville korta ner Linds voluminösa genmäle mot en artikel som kritiserade honom, och dessutom ta bort personangrepp. (Folkvett 2002:2)

Vetenskap och Folkbildning