Hanno Essén, tills nyligen mångårig ordförande i VoF, har på sistone intresserat sig offentligt för en apparat byggd av italienaren Andrea Rossi. Apparaten påstås generera billig energi och det teoretiseras om kall fusion.

Andra drar i stället paralleller till projekt som BlackLight Power eller Steorn, som med snarlika påståenden under lång tid dragit in stora pengar från optimistiska investerare. Hanno Essén har uttalat sig förhoppningsfullt om projektet, bland annat i en notis på VoF:s webbsajt [1] och i tidningen Ny Teknik. Den 3:e april var han i Italien för att delta vid en förevisning, som jag förstår det inbjuden på grund av sin position som VoF:s ordförande. Hans rapport från förevisningen har refererats bland annat i Ny Teknik [2].

Apparaten består av ett böjt rör som genomströmmas av vatten, med ett elektriskt värmeelement, tillförsel av vätgas, samt ett nickelpulver som påstås vara källa till ytterligare uppvärmning av vattnet genom en hittills okänd process i en hemlig del av röret.

Jag finner rapporten föga övertygande, av följande skäl:

• Ineffekten till det elektriska värmeelementet tycks inte ha kontrollerats på ett oberoende vis.

• Elementet kopplades inte ur under testet, trots att värmen därifrån påstås vara försumbar.

• Vattengenomströmningen kontrollerades inte löpande utan antogs vara konstant, trots att turbulens då vattnet kokade bör ha bromsat flödet mycket kraftigt.

• Essén antar i beräkningarna att allt vatten för ångats, ett vanskligt antagande då det är svårt att noga mäta hur mycket som i stället lämnat apparaten som små osynliga vattendroppar, vilka kräver långt mindre energi för att bildas.

• En beräkning av den hemliga rördelens ringa volym tycks vara baserad på Rossis uppgifter, och inte på egna mätningar; rapportens fotografier visar en mycket större volym.

I rapporten för Essén också ett resonemang om tänkbara nukleära fusionsprocesser som orsak till upp värmningen. Det framgår tydligt att det är teoretisk kärnfysik, och inte experiment uppställning, som är Esséns kompetensområde.

Som medlem i VoF tycker jag att denna episod väcker vissa frågeställningar. Enkla sökningar på internet visar tyvärr att Esséns positiva omdömen av många tas som stöd för att detta är ett seriöst och vetenskapligt projekt, och inte en bluff för att lura investerare. Essén har förvisso inte sagt sig gå i god för projektet, men så här skriver han exempelvis på VoF:s webbsajt [1]: ”Rossi har också motsatt sig all publicitet kring uppfinningen […] [storskalig energiproduktion] skall starta i oktober detta år och när den levererar kommer Rossi att få betalt för första gången.” Hur vet Essén detta? Han kan omöjligen veta hur publicitetshungrig Rossi är, eller hur många som investerat i projektet – kanhända mot försäkran om att pengarna är trygga på ett avskilt konto. Knappast något område är så populärt bland bedragare som just apparater för ”gratis energi”. Det framstår därför som ytterst olämpligt att en företrädare för VoF uppvisar en sådan total brist på skepticism och är beredd att återrapportera okontrollerade påståenden som fakta.

Tyvärr är det ju inte endast Esséns egen heder som står på spel om det visar sig att projektet är ytterligare en bluff. Han har skyltat med sin position i VoF och apparatens tillskyndare gör ett stort nummer av att en sådan ”ärkeskeptiker” undersökt maskinen och i en rapport kommit till slutsatsen att energin måste komma från en nukleär process.

Jag skulle därför vilja uppmana alla som har officiell position inom VoF, och gärna också de som har inofficiell position, att vara medvetna om att de är attraktiva sanningsvittnen för bedragare. Rent konkret menar jag att det är av yttersta vikt att den som blir kontaktad om extraordinära påståenden är noga med att konsultera med en bred krets av personer med olika kompetensbakgrund innan de gör några mera ingående kommentarer.

Johan Rönnblom, Skärholmen, civilingenjör i maskinteknik

Noter

1. http://www.vof.se/aktuellt.php#notis472

2. http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3144772.Ece

Vetenskap och Folkbildning