Återigen har Vetenskap och Folkbildning offentliggjort sina två årliga utmärkelser, det positiva Årets folkbildare och antipriset Årets förvillare.

Till Årets folkbildare 2010 utsågs läkaren och programledaren Åsa Vilbäck ”för hennes förtjänstfulla folkbildning om medicin”. Åsa Vilbäck är känd från programserien Dr Åsa i Sveriges Television. Enligt styrelsens motivering har Åsa Vilbäck ”på ett sakligt och informativt sätt beskrivit sjukdomar och behandlingar. Genom att hålla en god populärvetenskaplig standard i sina program har hon tydligt markerat vikten av evidensbaserad medicin. Hon har även varnat för farliga alternativmedicinska metoder i bland annat Expressen.” Utmärkelsen Årets folkbildare är förenad med ett penningpris på 25 000 kr. Utmärkelsen delas ut på föreningens årsmöte, den 2 april 2011.

Styrelsen valde att också göra tre hedersomnämnanden i samband med årets utmärkelser. Hedersomnämnanden går således till Mats Reimer, läkare och uppmärksammad bloggare på Dagens Medicin, Björn Fjæstad, chefredaktör för Forskning & Framsteg 1979–2010, samt till Hans (”Hatte”) Furuhagen, som under 2010 utkom med boken Bibeln och arkeologerna.

Till Årets förvillare 2010 utsågs lobbygruppen Stockholmsinitiativet (SI). VoF:s styrelse skriver: ”Stockholmsinitiativet ägnar sig huvudsakligen åt att förneka det vetenskapliga kunskapsläget inom klimatforskningen, presentera hemmasnickrade och ofta självmotsägande teorier om hur klimatet ’egentligen’ fungerar, sprida konspirationsteorier, samt förmedla obekräftade rykten och ogrundade anklagelser mot klimatforskare.” När Annika Dahlqvist utsågs till Årets förvillare 2009 uppstod debatter om utmärkelsen i alla möjliga forum på nätet. Någon huvudsaklig, officiell debatt mellan Dahlqvist och företrädare för VoF var svår att urskilja. Något liknande har hänt nu när SI utsetts till förvillare. Något officiellt svar har inte skickats till VoF, men på exempelvis bloggen The Climate Scam (www.theclimatescam.se), som underhålls av ungefär samma personer som är engagerade i SI, kom snabbt en reaktion utlagd av Jonny Fagerström från SI med följande lydelse: ”Styrelsen i Stockholmsinitiativet framför härmed sitt varma tack till Föreningen Vetenskap och Folkbildning.” Även Peter Stilbs, professor och känd företrädare för SI, skrev snabbt i en bloggkommentar: ”Jag ser det som en stor ära i att få detta erkännande, med tanke på vilka politiskt korrekta stötar som leder VoF.” Andra SI-människor var inte lika nöjda, t.ex. professor Ingemar Nordin, känd SI-företrädare, som skrev på debattsajten Newsmill. Möjligen var hans första artikel den 31 december 2010 tänkt att vara ett officiellt svar till VoF från SI, men detta var i så fall inte så lätt att förstå, dels eftersom SI aldrig meddelade VoF att texten var ett officiellt svar, dels eftersom Nordins text knappast innehöll några ansträngningar att bemöta de argument som fanns i VoF:s motivering av utmärkelsen.

Den som vill läsa de fragmenterade debatter som uppstått med anledning av SI:s utnämning till Årets förvillare kan exempelvis följa länkar som tillhandahålls i tråden ”Årets förvillare 2010: Stockholmsinitiativet” på VoF:s diskussionsforum (forum.vof.se). Några andra texter i föreliggande nummer av Folkvett har också anknytning till den underliggande klimatfrågan, även om de inte har direkt med förvillarutmärkelsen att göra.

Jesper Jerkert

Relaterade sidor

Årets folkbildare 2010
Årets förvillare 2010

Vetenskap och Folkbildning