Många undrar hur spiritistiska medier bär sig åt. Här följer en kort handledning av Sven Ove Hansson för nybörjare i branschen, åtföljd (för balansens skull) av anvisningar för dem som vill avslöja mediers verksamhet.

Tre metoder för att bli ett framgångsrikt medium
Att vara andemedium är inte alls så svårt som det verkar. Med litet träning kan också du bli ett framgångsrikt medium. Det finns tre enkla metoder som alla dina kolleger använder. För att lyckas måste du lära dig alla tre metoderna.

Den första metoden är efterforskningar: att söka information om dina seansdeltagare i förväg. För att detta ska lyckas måste du se till att alltid få namn och adress i god tid. Använd tidsbokning! Tack vare Internet är det mycket lättare idag än förr i tiden att ta reda på fakta om folk.

Men fortfarande är den bästa metoden ofta att byta information med sina kolleger. Seansdeltagare går ofta till flera olika medier. Att byta information är helt normalt, medier emellan, och det kan vara mycket effektfullt. Det gör ett djupt intryck på en seansdeltagare om du och en kollega förmedlar samma budskap från en död anhörig.

Den andra metoden är att gradvis fiska fram den information du behöver. Du kommer snart att upptäcka att det finns ett rätt begränsat antal önskemål som människor har när de kommer till dig. Uttryck dig till en början vagt, och ge noga akt på hur din besökare reagerar. Du kan t.ex. säga ”Nu förnimmer jag en man från andra sidan som närmar sig oss.” Får du bekräftelse på detta kan du fortsätta att tala om mannen. Får du ingen bekräftelse kan du försöka med ”och bakom honom träder en kvinna fram”. För att få maximal nytta av denna metod ska du uppmuntra dina besökare att ställa frågor till de andeväsen du kallar fram.

De flesta seansdeltagare vill inget hellre än att tala med den avlidne. Om du ger noga akt på vad de säger kan du ofta ge dem ”returinformation” som de imponeras av, trots att du inte säger stort mer till dem än vad de själva har sagt till dig en kort stund tidigare.

Den tredje metoden är att göra allmänt hållna påståenden som stämmer med vad besökaren hoppas på att få höra. Några exempel: ”vi har det bra här på andra sidan”, ”allt är förlåtet”, ”du måste leva ditt eget liv nu men vi förenas när du kommer hit”, etc. Du bör skaffa dig ett eget förråd av sådana fraser. De är bra att använda, särskilt när information från de båda andra metoderna tryter.

Dessa tre metoder är det viktigaste du måste lära dig, men det finns förstås också annat som du måste behärska för att bli ett fullfjädrat medium. Det är viktigt att skapa en mystisk och förhoppningsfull atmosfär. Du bör lära dig att tala med anslående ”anderöster”. Mycket är också vunnet om du lyckas skapa intrycket att du är en person med stora gåvor som du är alltför anspråkslös för att framhäva. Antydningar om ”gåvor i släkten” är ofta effektfulla.

Många medier använder sig av olika fysiska fenomen. Tänk dig för innan du ger dig in på den banan. Många av dessa fenomen är visserligen mycket lätta att lära sig, eftersom det är allmänt accepterat att de bara framträder i mörker. Men risken att bli avslöjad är betydligt större än om man nöjer sig med att leverera budskap från andevärlden.

Konsten att avslöja ett medium
Börja med att lära dig hur medier arbetar (se ovan.) Gå på några seanser, så att du ser hur deras metoder fungerar mera i detalj. Sedan finns det två huvudsakliga sätt att avslöja ett medium.

Det första sättet är att ge mediet felaktig information. Om du aldrig haft en syster kan du t.ex. fråga efter budskap från din syster som dog i cancer för tre år sedan. Detta kräver en aning ”skådespeleri” från din sida (men spela inte över!). Dessutom bör du undvika att ge mediet dina korrekta personuppgifter, för att förhindra att mediet skaffar fram information om dig och dina anhöriga. Detta är den metod jag brukar rekommendera journalister som vill granska andemedier.

Det andra sättet är att utmana mediet att framkalla andeväsen i en testsituation, utan tillgång till vare sig sann eller falsk information. Mediet kan t.ex. få träffa en grupp personer som hon eller han inte har någon information om, och som sitter helt tysta under seansen. Uppgiften är att framkalla andar från deras avlidna anhöriga, och från varje ande inhämta information t.ex. om hennes eller hans födelsedag i jordelivet.

Problemet med sådana utmaningar är att medier nästan aldrig antar dem. Spiritistiska medier är i högsta grad medvetna om vilka metoder de använder. (Det går i praktiken inte att använda de ovan beskrivna metoderna utan att veta vad man gör.) Därför känner de också gränsen för sin förmåga, och drar sig ur ett test så snart de får klart för sig att testsituationen kommer att blockera deras vanliga arbetsmetoder. Det förstnämnda sättet att avslöja ett medium, det vill säga att låta honom eller henne agera utifrån felaktig information, är därför i praktiken det sätt som oftast leder till resultat.

Vetenskap och Folkbildning