Publicerat i Folkvett nr 1/2010.

INTERNETUPPSLAGSVERKET WIKIPEDIA skrivs och redigeras av frivilliga. Större delen av arbetet utförs av anonyma medverkande. Ibland är skribenterna oense om hur det egentligen ligger till i olika frågor. Sådana motsättningar löses genom referenser till litteraturen, som garanterar tillförlitligheten hos informationen. Wikipedia kan inte ha som målsättning att allting i uppslagsverket ska vara sant, eftersom det inte finns något enkelt test för att avgöra den saken. I stället är regeln att allting ska vara verifierbart, dvs. belagt i goda oberoende källor.

”För att (…) främja artikelns trovärdighet bör man satsa på den mest respekterade källa man hittar, såsom Nationalencyklopedin eller akademiskt granskade böcker och tidskriftsartiklar. Några tankar som stöd är: att trovärdigheten från en slumpmässig sida normalt är ganska låg och att exempelvis turistbroschyrer, som ofta är avsedda att ’sälja in’ sitt ämne, kan ha en negativ effekt på trovärdigheten. Som en allmän regel bör man vara källkritisk. (…) En ensam källa räcker inte alltid för att en uppgift ska anses verifierad. På områden som är kontroversiella eller där det finns omfattande forskning går det i regel att hitta minst en källa till stöd för varje tänkbart påstående. I sådana fall är metastudier eller sammanställningar av forskningsläget att föredra.”

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifierbarhet

Motståndare till VoF har uttryckt stor frustration på svenska Wikipedias diskussionssidor över att verkliga och förmodade VoF-anhängares åsikter ofta tycks segra i utformningen av uppslagsverkets artiklar. De talar om VoF-infiltration och föreställer sig en konspiration där medlemmar och sympatisörer till föreningen steg för steg griper tolkningsföreträdet.

Förmodligen stämmer VoF-motståndarnas grundiakttagelse av vad som brukar hända i redigeringskonflikter på Wikipedia. Men deras tolkning av den bakomliggande orsaken är felaktig. Skälet till att VoF-anhängarnas perspektiv ofta segrar på Wikipedia är att uppslagsverkets idé är att främja vetenskap och folkbildning. Wikipedia-artiklar i frågor som kan avgöras vetenskapligt ska bygga på referenser till välrenommerade vetenskapliga publikationer. Och då landar man automatiskt i ståndpunkter som VoF:s anhängare, och andra skeptiker jorden runt, brukar stödja. I själva verket pågår ingen organiserad VoF-påverkan på Wikipedia, vare sig öppet eller i hemlighet. De båda organisationerna råkar bara ha vissa gemensamma ideal och målsättningar.

Vetenskap och Folkbildning