Publicerat i Folkvett nr 1/2010.

Inrikes

Alternativa Hälsokliniken fälld i domstol

I VÅRAS STÄMDE konsumentombudsmannen företaget Alternativa Hälsokliniken (och dotterbolaget Swed Pharma & Health) för vilseledande marknadsföring. Företaget påstod att deras s.k. Vegatest kunde diagnostisera bl.a. cancer. Vidare erbjöd man alternativmedicinska behandlingar som påstods bota och lindra astma, allergier, lungproblem m.m. De erbjöd även ett ginkgopreparat som läkemedel trots att Läkemedelsverket inte registrerat det.

Marknadsdomstolen fattade i januari beslut om att företaget måste upphöra med sin vilseledande reklam och betala vite på 750 000 kronor per (ansvarig) person.

Joacim Jonsson

Mats Reimer utsedd till ”Brandfackla”

MATS REIMER har fått Dagens Medicins lilla bloggpris ”Brandfacklan”. Barnläkaren och VoF-medlemmen Reimer har sedan januari 2009 skrivit över hundra blogginlägg på dagensmedicin.se. De har huvudsakligen belyst olika pseudovetenskapliga behandlingsmetoder och hur de smyger sig in i den svenska sjukvården med politikers goda minne.

Reimer har bland annat i flera inlägg granskat kiropraktik, vilket föranlett vilda debatter i kommentarsfälten. I skrivande stund pågår ett replikskifte mellan Reimer och två centerpartistiska riksdagsledamöter (varav en införde vattenvirvlare i riksdagen för flera år sedan) som motionerat om att få in alternativmedicin i sjukvården.

Reimer får priset för att ”med välformulerade och vetenskapligt vässade argument ha stuckit hål på pseudovetenskapliga irrlärors luftballonger”.

Jon Isacson

Garanterat dopningsfritt

TRESTEGSHOPPAREN Christian Olsson berättade i Dagens Nyheter den 28 januari 20I0 att han blivit framgångsrikt behandlad av den tyske idrottsläkaren och homeopaten Hans-Wilhelm Müller-Wohlfart i München. Enligt DN fick Olsson 72 sprutor med homeopatiska medel från växtriket. Man tycker att elitidrottare borde ha tillgång till professionell hjälp både när det gäller psykologi och fysiologi så att de inte skulle behöva förlita sig på pseudovetenskapliga placebometoder. Å andra sidan bör förstås homeopatisk utspädning innebära garanterad frihet från verksamma koncentrationer även av eventuella dopningsklassade ingredienser i växtpreparatet.

Dan Larhammar

Mera träningsmörker

PÅ ANNAT STÄLLE i detta nummer av Folkvett får Friskispressen, organ för den hälsoorienterade föreningen Friskis & Svettis, kritik för att de okritiskt kolporterar pseudovetenskap på hälsoområdet. Sedan artikeln skrevs har ett nytt nummer av Friskispressen kommit ut, i vilket man visar att förra numrets pseudovetenskap inte var en engångshändelse. Denna gång är det kinesiologi som saluförs i Stockholmsbilagan. Vi får veta att det erbjuds i Friskis & Svettis regi och vad det kostar. Behandlingarna består av akupunktur, akupressur, muskelmassage och energipsykologi. Besvär som kan behandlas sägs vara funktionella störningar i inre organ eller i hormonsystemet, virus, parasiter, borrelia, störningar i tarmfloran och toxiska metalller i kroppen.

För att koncentrera sig på exemplet borrelia så är normal behandling penicillin. Obehandlad borrelia kan få allvarliga följder. Det är anmärkningsvärt, om än inte längre överraskande, att Friskispressen så obekymrat sprider sådant här mörker. Är det verkligen omöjligt att driva en träningstidning utan att blanda in pseudovetenskap och magiskt tänkande?

DT

Stora Guruguiden

PÅ VÄG FÖRBI hälsokostaffären i Saltsjöbadens köpcentrum före nyår såg jag en löpsedel ur ögonvrån och hajade till. Hade jag läst fel? Nej, det stämde: andlig ledning marknadsförs nu med samma metoder som när Råd & Rön testar elvispar. Huvudreportaget i gratistidskriften Energivågens I55:e nummer bär rubriken ”Stora Guruguiden – för ditt nya liv”. Jag var tvungen att gå in och ta ett exemplar.

Energivågen är ett påkostat annonsblad som ges ut i Orsa med syftet att vara ”en ledstjärna inom personlig utveckling och egenvård”. (Från och med nummer I56 kommer det dock att heta Free – din ledstjärna.) Innehållet är nyandligt, alternativmedicinskt och terapiinriktat. De båda helsidesannonserna på första uppslaget säljer en spikmatta till vänster och en Malmöbaserad handpåläggares tjänster till höger.

Gurureportaget beskriver i kortfattad tabellform 20 självutnämnda vishetslärare men hjälper till skillnad från Råd & Rön inte konsumenten att välja. Deepak Chopra, Byron Katie eller Thich Nhat Hanh? ”Vi har egentligen ingen aning om hur en upplyst eller sann lärare är.” Texten förespråkar i stället en typisk new age-pluralism: ”Sanningen är likt horisonten – för evigt framför oss, för evigt föränderlig till form och färg. Låt din andliga väg förändras i takt med att din medvetenhet ökar. Du lever många olika liv under din livstid. Sanningen är din utvecklings följeslagare.”

Det är inte så noga vad man tror och det som var sant igår behöver inte vara det idag.

MR

Sminkföretag inför rätta

Dagens Nyheter rapporterade den 29 december 2009 att kosmetikaföretaget L’Oréal blivit stämt av Konsumentverket inför Marknadsdomstolen, som skulle ta upp fallet i februari. Saken gäller L’Oréals reklam för hudkrämer, där de använder medicinska fraser såsom att huden ”repareras” eller ”återuppbyggs”. Enligt Konsumentverkets expertvittne Filippa Nyberg, docent och överläkare vid Akademiska sjukhuset, Uppsala, är dessa uttalanden vilseledande. Till DN säger hon: ”Även om man ibland har visat viss effekt finns det inga bevis för mekanismerna för den effekten. Man kan inte veta om det skett reparation och återuppbyggnad, eller om försökspersonen kanske är nöjd för att huden känns mjukare”.

JJ

Utrikes

Andliga läkare i Danmark bildar nätverk

Dagens Medicin berättade den I8 januari 20I0 att ett nytt nätverk med andliga läkare bildats i Danmark med namnet Spirituelt orienterede læger. Initiativtagaren Marianne Kirkskovs uppfattning är att ”Biologin, biokemin och fysiologin är inte felaktiga i våra ögon, men vi är övertygade om att det finns ’något mer’, något särskilt, något större – något som har stor betydelse för hur vår biologi fungerar”, och hon motiverade beslutet med att många andliga läkare känner sig isolerade och ifrågasatta av sina kollegor. Troligtvis är det något mer än kultur hon syftar på eftersom hälften av medlemmarna valt att vara anonyma.

Joacim Jonsson

The 10:23 event

DEN 30 JANUARI klockan I0:23 överdoserade mer än 300 brittiska skeptiker och konsumenträttsaktivister offentligt homeopatika genom att offentligt svälja varsin hel burk med dessa piller (www.1023.org.uk). Klockslaget var utvalt med tanke på Avogadros tal, 6,022×I023, som är antalet atomer eller molekyler i en mol av ett ämne. Syftet var att protestera mot att Boots, en brittisk apotekskedja, säljer homeopatiska medel i sina affärer trots att de (enligt skeptikerna) inte själva tror att dessa är effektiva. För drygt fem år sedan genomförde belgiska skeptiker en liknande protestaktion.

Joacim Jonsson

Facilitated Communications sista suck?

I NOVEMBER 2009 spreds en hjärtskärande historia i världens nyhetsmedier: den 46-årige belgaren Rom Houben, som för 23 år sedan var med om en svår bilolycka och sedan dess befunnit sig i ett vegetativt tillstånd utan att synbarligen kunna vare sig uppfatta eller förmedla information, sades ha varit vid medvetande hela tiden. I 23 år skulle han ha varit instängd i sin kropp utan att kunna meddela sig med omvärlden, fastän han kunde uppfatta vad människor i omgivningen sade. ”Jag skrek men fick inte fram ett ljud”, skulle Houben ha sagt.

Eller sagt och sagt – det finns ett krux. När medierna äntligen fick kontakt med Houben visade det sig att han endast kunde kommunicera med omgivningen genom en teknik som kallas faciliterad kommunikation (facilitated communication), FC. Denna teknik verkar ha uppfunnits i slutet av I970-talet men upplevde sin storhetstid under första halvan av I990-talet då den hade en stark förespråkare i USA i form av professor Douglas Biklen vid Syracuse University. FC går ut på att patienten skriver meddelanden på ett tangentbord eller liknande, men eftersom patienter som använder FC i regel är oförmögna att på egen hand föra sina fingrar över tangentbordet krävs att en assistent, en facilitator, håller i handen. Detta öppnar förstås för möjligheten att facilitatorn medvetet eller omedvetet styr patientens hand snarare än att låta sig styras av den.

Vid mitten av I990-talet stod det klart, efter ett stort antal studier, att FC inte fungerar. Omedvetna muskelrörelser från facilitatorns sida tycks vara en viktig ingrediens i FC (se H. H. Spitz, Nonconscious Movements: From Mystical Messages to Facilitated Communication, I997). Flera kritiker dömde snabbt också ut de belägg för Rom Houbens påstådda kognitiva förmågor som visats upp, till exempel James Randi som kallade affären en ”grym fars”.

Förhoppningsvis kan historien bidra till ökade kunskaper hos allmänhet och journalister om FC. Kanske blir rentav Houben-affären FC:s sista suck.

JJ

Eldgångens faror

ATT GÅ PÅ glödande kol har sedan I970-talet varit ett vanligt inslag i New Agearrangemang och management-kurser. Fenomenet har en enkel naturvetenskaplig förklaring. På grund av den ringa värmeledningen från kolet till fötterna brukar de flesta klara cirka tiotalet steg på en kolbädd utan skador. Dock lyckas detta inte alltid, utan en del eldgängare har fått brännskador.

Det verkar inte finnas någon medicinsk litteratur som specifikt tar upp dessa skador, men i en artikel för några år sedan skrev två kaliforniska sjukhusläkare om vanliga orsaker till brännskador. De skrev bland annat: ”Antalet brännskador som vi ser från glödande kol är stort under sommarmånaderna. Allmänheten borde se hur en ärrkontraktur på foten ser ut innan de genomför en eldgång.”

Det finns inga tillförlitliga uppgifter om hur stor risken för brännskador är vid eldgång. I artikeln nämns dock erfarenheter från en eldgångsritual som en amerikansk snabbmatskedja anordnade i samband med en ledarskapskurs. Drygt var tionde deltagare fick brännskador på fötterna. Om detta är representativt måste risken betecknas som tämligen hög.

(Källa: David G. Greenhalgh och Tima L. Palmieri, ”The Media Glorifying Burns: A Hindrance to Burn Prevention”, Journal of Burn Care and Rehabilitation 24:I59–I62, 2003.)

SOH

Turin-svepning imiterad

ITALIENAREN Luigi Garlaschelli, professor i organisk kemi och känd för sitt praktiska skeptiska arbete, har vid italienska skeptikerna CICAP:s 20-årsjubileum i oktober 2009 presenterat en imitation av Turin-svepningen i naturlig storlek. Turinsvepningen, så benämnd för att den förvaras i Turin, har påståtts vara det tyg som den döde Jesus sveptes i och visar konturerna av en manskropp och ett mansansikte. Svepningen har kol-I4-daterats till ca I260–I390 e.Kr., men vissa troende har inte velat acceptera dateringen. Bland annat har de hävdat att mönstret på svepningen inte kan åstadkommas med naturliga metoder.

Garlaschelli har nu åstadkommit en trovärdig svepningskopia med naturliga metoder tillgängliga på medeltiden. Han menar att den troligaste förklaringen till Turin-svepningens bild är kemisk etsning av linnefibrernas cellulosa, vilket i sin tur kan ha uppkommit genom orenheter i den medeltida artistens ockrafärg, som så småningom föll bort och lämnade den spöklika skuggbilden kvar. Garlaschelli placerade linnetyg över en frivillig person och gnuggade linnet med pigment som innehöll spår av syra. Ansiktet åstadkoms genom att tyget på liknande sätt gnuggades mot en planrelief, detta för att undvika de förvrängningar som skulle synas på den plana svepningen om den skapats genom att gnuggas mot ett verkligt huvud. Viss retuschering av svepningsbilden skedde sedan för hand, varefter tyget värmdes för att se åldrat ut. Färgpigment avlägsnades och vissa blodfläckar och hål lades till.

(Källa: Skeptical Inquirer I/20I0, s. I8.)

JJ

Museum för okända djur

DEN I NOVEMBER 2009 slog International Cryptozoology Museum upp portarna i Portland, Maine, USA, rapporterar Benjamin Radford i Skeptical Inquirer (nr I/20I0, s. 6). Kryptozoologi är läran om okända djur, ofta sagoartade sådana. Huvudattraktionen på museet uppges vara en två och en halv meter hög modell av en Bigfoot, dvs. en amerikansk apliknande snöman.

JJ

Föreningen

VoF-webshop

MAN KAN NU KÖPA saker med VoF-loggan på via på VoFs webshop. Önskemål om ytterligare produkter tas tacksamt emot på s.fransson@vof.se!

Sofia Fransson
Vetenskap och Folkbildning