Publicerat i Folkvett nr 1/2010.

VoF-styrelseledamoten och Folkvett-redaktören Peter Olausson har gjort det igen; givit ut en bok som avslöjar att mycket av det vi tror oss veta om vår omvärld inte är sant. Den lär oss bland mycket annat att guldfisken har rätt så gott minne, att det går utmärkt att bada direkt efter maten och att eskimåerna inte har så förfärligt många ord för snö att välja bland.

”Faktoider” kallar författaren uppgifter som ser ut som fakta, men som är mer eller mindre osanna. Ibland sprids de med ett bestämt syfte; våra mammor har t.ex. haft god nytta av att samfällt hävda att den som äter snö får mask i magen. I andra fall är ursprunget mera dunkelt och faktoiden överlever mycket därför att de flesta av oss sällan tar oss tid att närmare granska de påståenden vi för vidare. Peter Olausson tar sig den tiden och har nu givit ut tre böcker på temat: Faktoider (2008), Fler faktoider (2009) och nu Är det verkligen sant?

De barnsjukdomar som tidigare böcker haft i form av brister i layout och redigering är nu avhjälpta. Denna gång är faktoiderna snyggt och enkelt uppställda. Texterna är ibland nästan lite väl korta och rakt på sak. Jag hade gärna sett att varje påstående utretts lite mer i detalj. Annars känns många av faktoiderna igen från Olaussons tidigare publikationer, men myter och missuppfattningar är svåra att utrota, så en upprepning av sanningen bakom några av våra vanligaste och mest seglivade vanföreställningar kan säkert vara på sin plats.

För mig är bristen på klart utskrivna referenser ett större problem. I den första boken följdes varje avslöjad faktoid av en kort referenslista. Läsaren fick därmed en ganska klar bild av hur författaren värderat sanningshalten i olika påståenden. Utan referenslistan blir frågan ”Varför ska jag tro på dig?” svår att besvara. Att referenserna finns att läsa på den utmärkta webbsajten <www.faktoider.nu> är en tröst, men jag hade velat ha dem i tryck också.

Med detta sagt är Peter Olaussons arbete med att gräva fram sanningen bakom våra vanligaste vanföreställningar beundransvärt. Är det verkligen sant? fungerar, liksom Olaussons tidigare böcker, utmärkt som grund för tankeväckande och roande diskussioner. Ta med dig ett exemplar av boken i stället för en blomma eller en ask choklad till värdinnan så kan du vara säker på att ni har något att prata om på festen.

Stina Wallström

ÄR DET VERKLIGEN SANT?
Peter Olausson, med teckningar av Mia Carlstedt.
Ordalaget 2009, 172 s.

Vetenskap och Folkbildning