Publicerat i Folkvett nr 4/2009.

Sverige

Pris till bluffjägare

PROGRAMLEDAREN i SVT:s konsumentprogram Plus, Sverker Olofsson, har fått Lukas Bonniers Stora Journalistpris. Priset ska tilldelas en journalist som ”under en lång följd av år visat prov på skicklighet och framstående journalistisk gärning”. Motiveringen lyder: ”För att han aldrig ger sig.”

VoF noterar att Sverker Olofsson ett flertal gånger granskat olika bluffprodukter och även avslöjat diverse charlataner i sitt program. Vi gratulerar Sverker till ett välförtjänt pris.

Hanno Essén

Professor Jimbo häktad

I Folkvett 2004:2 berättade vi om afrikanska trollkarlar som marknadsför sig med färgglada små lappar i folks brevlådor. De kallar sig gärna ”professor” och ”internationell spåman” och utlovar lösningar på allsköns problem. De visitkortsstora lapparna är så vanliga och stereotypa att det har vuxit fram en samlarkult kring dem i Frankrike. Marabouts kallas trollkarlarna på franska, efter den asätande maraboustorken.

Nacka Värmdö Posten rapporterade den 6 oktober om en åldring i Älta som blivit avlurad över en halv miljon kronor efter att han kontaktat marabouten Jimbo. För pengarna fick den gamle mannen salvor och en dryck som skulle ge honom ungdomen åter. Till sist anade mannens bank oråd efter de stora kontantuttagen och det blev polissak. Både trollkarlen och hans tolk häktades, misstänkta för grovt bedrägeri.

MR

Materialistisk andlighet

EN GRANSKANDE artikel i Expressens nätupplaga 2009-11-25 med rubriken ”Änglakurser betalar för guruns lyxbilar”, skriven av Anna Bäsén, Christian Holmén och Peter Thunborg, rapporterar att healern och mediet Satyam, alias kursledaren Frank Hougen, ger dyra kurser i andlighet som kan betalas på avbetalning. Kurser ges bland annat i änglahealing, transmediumskap och förnimmelse av andliga världar. Hougen säljer också rekvisita som spikmattor och kraftstenar på sin kursgård Englagård livszentrum utanför Örebro. Bilparken tyder på att healern själv uppskattar materiella värden.

Dan Larhammar

Annika Dahlqvist i dåligt sällskap

SEDAN NÅGRA år delar föreningen SARA (som även ger ut tidningen 2000-Talets Vetenskap) ut ett pris kallat Gnistan till någon som ägnat sig åt alternativmedicinsk pseudovetenskap, förlåt, till någon som föreningen anser ”på ett förtjänstfullt sätt tillämpar ett helhetstänkande”. Årets pris går till läkaren Annika Dahlqvist som blivit känd i media genom att vid upprepade tillfällen förespråka den så kallade LCHF-kosten (lågt kolhydrat, högt fett). I slutet av augusti framförde hon i Aftonbladet bland annat följande, apropå den pågående svininfluensan: ”Vi som äter den här kosten har en gemensam erfarenhet av att vi inte blir sjuka. Vi får inga infektionssjukdomar.” Hon sade också enligt artikeln att hon tycker att det är absurt att vaccinera sig för andras skull. Att föreningen SARA anser att detta är att ”sätta vanliga människors hälsa i centrum” är kanske inte så överraskande med tanke på att en av deras viktigaste stöttepelare är Erik Enby som för en tid sedan fråntogs sin läkarlegitimation efter flera allvarliga felbehandlingar. Föreningen har tagit ställning för en lång rad ovetenskapliga metoder. Med sådana vänner behöver Annika Dahlqvists knappast några motståndare.

Jävsdeklaration: undertecknad fick härom året föreningen SARA:s anti-pris.

Dan Larhammar

Stockholms stad förordar bluffanalys

PÅ AFFISCHER uppmanar Idrottsförvaltningen i Stockholms stad tillsammans med Eriksdalsbadet till hälsoanalys med en grovt pseudovetenskaplig metod som påstås kunna göra ”funktionsanalys av både organ och system i kroppen”. Analysen utförs med en apparat som kallas EIS för Electro Interstitial Scanner och beskrivs som ett energiavläsningssystem. På blott två minuter hävdas apparaten kunna analysera alla viktiga organ i kroppen via elektroder fästa i pannan och på händer och fötter. Diverse parametrar från mineraler och hormoner till emotionella trauman sägs kunna mätas på detta sätt. Den vanliga klyschan finns med: ”Med EIS kan man upptäcka tidiga störningar hos inre organ och system redan innan allvarliga sjukdomar uppstått”. Kontaktperson och den som troligen utför ”analyserna” är Anisha Lela Uljanic <http://www.anisha.se/OmAnisha_Utbildning.html> som beskrivs som ”holistisk terapeut och naturläkare”. Dessa är inte skyddade yrkestitlar – vem som helst kan kalla sig naturläkare. På hennes meritlista finns andra evidenslösa metoder såsom healing och Reikihealing, och hon har utbildat sig till aromaterapeut på Axelsons Gymnastiska Institut. En analys med EIS kostar enligt Anisha Lela Uljanic hemsida 1200 kronor om man vill ha analysvärdena utskrivna.

Den 17 november meddelade Marina Högland på Idrottsförvaltningens ”Driftavdelning inomhus” att de brustit i kontrollen och att rutinerna ska ses över för att undvika liknande misstag i framtiden. Det är hedersamt när uppenbara misstag erkänns och leder till självrannsakan!

Dan Larhammar

JO-anmälan från vågrädda

MATS PERTOFT, ordförande i Vågbrytaren – Riksföreningen mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning, JO-anmälde i februari 2007 Statens strålskyddsinstitut, Socialstyrelsen och Post- och Telestyrelsen därför att han anser att dessa myndigheter inte korrekt redovisar kunskapsläget när det gäller hälsoeffekter och biologiska effekter av radiofrekvent strålning typ mikrovågsstrålning. (Vi har inte haft kännedom om anmälan tidigare.) Pertoft är också riksdagsman för Miljöpartiet.

Man frågar sig vilken kompetens JO kan åberopa för att avgöra vad som är vetenskaplig konsensus inom området? Anmälan är elva sidor lång, plus 18 bilagor, och innehåller, som man kan vänta sig, påståenden som att statsmakterna håller mobilindustrin om ryggen och att SSI är jävigt. I slutklämmen sägs att medborgarna inte får en korrekt bild av forskningsläget när det gäller hälsoeffekter av mobilstrålning på grund av att större delen av forskningen förtigs. Tydligen anser Pertoft att kvantitet är viktigare än kvalitet.

Hanno Essén

Vidarkliniken ska forska

ENLIGT ETT pressmeddelande daterat 2009-09-24 har antroposofiska Vidarkliniken rekryterat docent Torkel Falkenberg som chef för en nystartad forskningsenhet. Bland annat ska forskningen inriktas på den antroposofiska vårdens effekter på livskvalitet och de antroposofiska läkemedlens verkningsmekanismer. Torkel Falkenberg kommer parallellt att fortsätta leda sin forskningsgrupp vid Karolinska Institutets enhet för integrativ vård i Huddinge. Han mottog 2006 alternativmedicinbranschens Prosanapris tillsammans med just Vidarklinikens verksamhetschef Ursula Flatters. Den senare utsågs av VoF till Årets förvillare 2008 bland annat för sin inställning att antroposofiska läkemedel inte kan testas på samma sätt som andra läkemedel, t.ex. med dubbelblinda kliniska studier. Torkel Falkenberg uppmärksammades i Folkvett 2006:3 (s. 54–63) efter att han handlett ett studentarbete om energimedicin med mängder av grova sakfel.

Vi önskar Vidarkliniken lycka till.

Dan Larhammar

Egensinnig egenvård

PÅ SIN NYHETSSIDA på nätet skrev alternativmedicinbranschens samarbetsorgan Svensk Egenvård en notis i somras med rubriken ”Aftonbladet lovordar Aloe vera” . Texten lyder: ”I Aftonbladet Kropp & Hälsa den 9 juli finns en omfattande artikel om Aloe verans positiva effekter på diverse hudåkommor, såsom psoriasis och eksem, på inflammationer och sur mage, samt på hår, reumatism och trötta muskler. I artikeln uttalar sig en rad experter, bland andra Jan G Bruhn från Institutet för bioaktiva naturprodukter.” Men det enda Jan G Bruhn framför i Aftonbladets artikel är följande varning: ”Det finns dokumenterat att folk fått eksem och andra allergiska hudreaktioner, både av att dricka och applicera aloe vera utvärtes”. Kan inte Svensk Egenvård skilja mellan lovord och varningar?

Dan Larhammar

Konsten att sälja vatten

UNDER HÖSTEN har undertecknad flera gånger stött på det gamla knepet att på något sätt behandla vatten så att det påstås få någon märkvärdig egenskap, och sedan sälja det dyrt. Uppfinningsrikedomen är stor, och förutom skakning använder man sig av virvlar, elektricitet och magnetism. Jargongen är utan undantag pseudovetenskaplig. Några exempel följer.

En brittisk firma Water Imp
<www.waterimp.co.uk> säljer någon slags elektronisk tingest som man skall sätta på rören för att bli av med kalken i hårt vatten. De hänvisar till och visar upp data från ett opublicerad test gjort vid Bath University. Enligt tillverkaren ges vattnet en elektronisk behandling som gör att kalken inte kan fälla ut. Dessutom påstås försåtligt att risken för eksem minskar. Försåtligt därför att den seriösare publikation där detta hävdas bara talar allmänt om att mjukt vatten är bättre än hårt. Water Imps produkt är inte alls nämnd i sammanhanget.

Företaget HästCraft <www.hastcraft.se> säljer ”vatten och havssalt elektrolys behandlat med en patenterad metod”. Enligt hemsidan springer hästarna som spjut efter att ha druckit av detta, pälsen blir vackrare och immunförsvaret bättre. Diverse tester styrker dock endast en viss steriliserande effekt och att det är ogiftigt.

Ny Teknik tog den 14 januari 2009 upp en produkt från företaget Watreco som påstås spara energi i ishallar eftersom virvlingen av vattnet sägs göra att isen fryser lättare och kan göras tunnare. Någon pålitlig evidens för att detta skulle stämma har inte visats upp. Förvånande nog har nu Watreco fått det prestigefyllda årets Cleantechpris för denna evidensbefriade produkt, enligt Ny Teknik 2009-09-30. ”Vi föll bland annat för att Watreco snabbt fått ut tillämpningar av sin teknik och skapat ett kassaflöde i företaget”, säger en av jurymedlemmarna, General Electrics Sverige-VD Hans Enocsson.

Hanno Essén

Ranelid vs. Darwin

BJÖRN RANELID, den egensinnige författaren, har enligt Metro 2009-12-04 följande åsikt om evolutionsteorin: ”Jag tror på Gud. Så är det. Darwin har fel i evolutionen. Ingen fysiker kan övertyga mig och lära mig någonting om denna kosmologiska balans som är fullkomligt sanslöst sofistikerad och sublim. Ingen Nobelpristagare i fysik kan förklara kärlek, sinnlighet och erotik.”

JJ

Föreningen

Bokmässan i Göteborg

VARJE SEPTEMBER hålls den stora bok- och biblioteksmässan i Göteborg. I år deltog VoF, i monter B07:64. Under fyra intensiva dagar rekryterades medlemmar, såldes tröjor och böcker i mängd, delades ut över tusen foldrar, och diskuterades vetenskap och vidskepelse med oräkneliga förbipasserande. Dessutom knöts ett flertal kontakter med folk i diverse branscher.

Ett antal programpunkter betades av. Bodil Jönsson, Torbjörn Fagerström och PC Jersild, som samtliga tagit emot utmärkelsen Årets folkbildare, höll välbesökta och uppskattade föredrag. Håkan Järvå och Charlotte Essén höll ”dubbel-föredrag” på temat sekter och sektbarn, och undertecknad passade på att prata faktoider då och då. Dessutom blandade vår molekylärbiolog Anders Tryggvesson till homeopatiskt sömnmedel (kaffe utspätt 1064 gånger).

Ett stort tack från styrelsen till alla engagerade i VoF Göteborg som såg till att montern var en av de mest välbemannade i sin storleksordning. Att samtliga gick i föreningströjan ”Jag är skeptisk” gjorde mycket för att uppmärksamma föreningen och dess budskap.

PO

För föreningen i rymden

DEN RÖR SIG ganska nära horisonten, från sydost mot sydväst. I den lysande pricken 350 km från jorden befinner sig tretton livs levande människor, bland annat Christer Fuglesang, Sveriges hittills ende astronaut och en av de mer namnkunniga medlemmarna i Föreningen Vetenskap och Folkbildning.

STS-128 var det trettiosjunde uppdraget för den tjugofem år gamla rymdfärjan Discovery. Uppskjutningen skedde den 29 augusti och den återkom den 12 september efter 219 varv runt jorden med en hastighet av drygt 27 000 km/h.

Huvudmålen var att utföra service och underhåll på den internationella rymdstationen ISS och att leverera utrustning ur Leonardo, den lastmodul (MPLA, Multi-Purpose Logistics Module) som var med i rymdfärjans lastrum upp. Man skulle dessutom avlösa en besättningsmedlem på rymdstationen.

Uppdraget var Fuglesangs andra rymdflygning och innefattade två av STS-128:s tre rymdpromenader. Fuglesang hade ansvar för överföringen av 7,5 ton kläder, mat, förbrukningsvaror och utrustning från Leonardo till ISS. Dessutom skulle en del värdefull last tillbaka till jorden, bland annat den europeiska experimentställningen EuTEF (European Technology Exposure Facility).

Mest uppmärksammad här nere på jorden torde bytet av en ammoniaktank ha blivit. Den över 800 kg tunga tanken hjälper till med temperaturregleringen på rymdstationen. Det var vid den andra, drygt sju timmar långa, rymdpromenaden under uppdraget som Fuglesang och hans amerikanska kollega Olivias installerade tanken och packade undan den gamla i rymdfärjans lastrum för transport tillbaka till jorden.

Ingen har väl heller undgått det schackparti Fuglesang under resan spelat mot DN:s läsare. Med ett schackbräde av kardborreband som han fäste pjäserna emot, gav han sina motspelare en god match som han dock gav upp efter trettio drag.

Nu när Fuglesang åter är på jorden så kanske det blir fler föredrag för föreningen. Den förra blev snabbt fulltecknad. Intresset är stort.

Ulf Johansson

Rättelse

I Folkvett 2009:3 finns en illustration på s. 57, där utomjordingar diskuterar vad de ska göra nu när de äntligen nått Jorden. Fel illustratör var där angiven. Bilden tecknades av Li Österberg. Redaktionen beklagar felet.

Redaktionen

Förvirrade brev i VoF:s namn

MINST TVÅ alternativmedicinska eller new age-betonade organisationer har under hösten 2009 mottagit ett förvirrat brev med VoF:s och Humanisternas logotyper upptill. Brevskrivaren hotar med att mottagarna skall bli förföljda av skeptiska sabotörer och undertecknar brevet ”På eget initiativ! Urban Negrelius”. Någon person med detta namn verkar inte finnas på riktigt. Varken VoF eller Humanisterna ligger förstås bakom tilltaget. Huruvida brevskrivaren är medlem i någon av organisationerna är omöjligt att säga eftersom han skriver under pseudonym. Hur som helst förefaller han vara en förvirrad själ, som eventuellt kan ha skrivit breven för att misskreditera skeptiker och humanister. VoF-styrelsen har utbytt vänliga brev med de drabbade och beklagar det skedda.

MR

VoF-namn i IVA

EN AV VoF:s grundare och Folkvetts ansvarige utgivare, Sven Ove Hansson, har utsetts till en av tio nya ledamöter av Ingenjörsvetenskapsakademien. IVA bildades 1919 och är världens äldsta ingenjörsakademi. IVA har 856 svenska och 263 utländska ledamöter.

Hanno Essén
Vetenskap och Folkbildning