Publicerat i Folkvett nr 4/2009.

Peter Olausson har läst första numret av en ny tidning, kallad Nära. Alla citat i denna artikel är ordagrant hämtade ur tidningen Nära 1/2009. De är inte tagna ur sina sammanhang.

Det har kommit och gått en del okritiska tidningar om New Age, paranormala händelser, alternativmedicin och liknande genom åren. Den som hittills hållit ut längst var Sökaren som Sven Magnusson grundade 1964 och sedan arbetade med ända fram till sin död 2008. En annan långkörare är annonstidningen Energivågen, som sedan 1982 funnits gratis i butiker; den utgörs mest av annonser, men har även en del redaktionellt material. Även den som inte tror ett ögonblick på slagrutor, tarot, änglar m.m. kan ha nytta av såväl artiklar som annonser i sådana här tidningar för att få reda på vad som händer i den vidskepliga branschen.

Denna höst fick vi ett tillskott i form av tidningen Nära (www.tidningennara.se). Provnumret (som alltså görs för att sondera marknaden, fortsättningen är inte säkrad förrän man sett responsen) är en relativt påkostad produktion; så är den också en ”avknoppning” av Hemmets Journal (Egmont förlag).

Tidningens tyngsta namn är Benny Rosenqvist, som länge haft en spalt i HJ där han med hjälp av sina föregivna mediala förmågor svarat på frågor från läsarna: hur avlidna närstående har det i livet efter detta, var borttappade saker ligger, allmänna frågor om framtiden och val i livet, med mera. Det andra mediet (de är verkligen listade som ”medium” i redaktionsförteckningen) heter Erika Andersson. Dessa två står som medskribenter till bra många artiklar, i övrigt verkar nästan hela tidningen vara skriven av redaktören och ansvarige utgivaren Madeleine Walles. Jo, enligt uppgift har de även haft stor hjälp av alla sina kontakter på andra sidan, vilket faktiskt gör dem till ”världens största redaktion”. Varför en redaktion med tillgång till det materialet väljer att skriva långa artiklar om figurer som Benny Rosenqvist och Erika Andersson vet jag inte, men så handlar verkligen flera artiklar om dem själva, eller samarbetspartners som Malin Berghagen.

Via de två medierna får läsarna en mängd upplysningar om ting som svårligen låter sig forskas i eller kontrolleras; vi får lita på Benny och Erika. (Huruvida medierna någonsin är oense i esoteriska frågor, och hur de i så fall löser spörsmålen, hade kanske varit intressant att höra.) Det rör sig om livet efter döden (när ”elektroniken beter sig lustigt” så kan det vara en ande som hälsar på, berättar Erika), änglar (enligt Benny är vingarna symboler för att vi skall förstå att de är ”flyttbara”), healing eller närmare bestämt den relativt nya förbättrade sort, reconnective healing, som den intervjuade Eric Pearl lanserat (om magen kurrar vid healing så är det ett gott tecken på att man ”fått kontakt med universums krafter”), och så vidare. I just detta nummer verkar det finnas en viss spiritistisk övervikt, men det kan kanske bli annorlunda i fortsättningen.

De har även talat med några levande personer. Vi får t.ex. veta att Malin Berghagen dricker björkaska (finns på nätet för 1:-/gram) utrörd i vatten, att astralresenären Camilla Persson inte längre är materialist (hennes kurs på 19 timmar kostar 2500:-/deltagare, vet inte vad det hade kostat om hon varit materialist), och att pengar inte heller är viktiga för astrologen Heikki Vesa (nås på 0939-1042900, 25:-/minut).

Heikki Vesas material i tidningen är det avgjort mest detaljerade, och på så sätt även det kanske intressantaste. Här finns ett utförligt spelhoroskop över vilka som när skall spela på vad; till exempel skall skyttar vecka 40 spela på häst nr 14 (”omräknat till numerologi är lyckotalet 5”), medan kräftor skall spela på häst nr 10 (eller omräknat 1) – samma vecka. Heikki uppger sig f.ö. ha en träffsäkerhet på ungefär 66 procent, så vi behöver tydligen inte ta mer än två upplysningar av tre på allvar. Det kan kanske vara något att hålla i minnet när man går in på hans bitvis mycket detaljerade profetia om 2010. Där kan vi redan nu få veta att högeralliansen vinner riksdagsvalet med en marginal på mindre än två procent; Kristdemokraterna stannar kvar i riksdagen, nätt och jämnt; Socialdemokraterna hamnar snart under 30 procent; och att Sverigedemokraterna inte får några riksdagsplatser i det valet, men däremot 2014. Det kommer att bli en ny folkomröstning om euron också, där resultatet blir ett ja. Och så kommer mellanösternproblemet att gå mot sin lösning.

I en artikel så försöker man sig faktiskt på att utvärdera, eller åtminstone pröva på, en paranormal förmåga. Remote viewing, RV, är konsten att se saker för sin inre syn, i detta fall ett föremål dolt under en kartong. Testpersonerna (varav en är skeptisk, de övriga tre ”lite öppnare”) har sedan att skriva och rita ner alla tankar som ”spontant kommer till dem”. En av deltagarna fick följande intryck: blommor, ros, hård, matta, ask, stjärna, flimrar, blänker, lyser, ljus, sko, färgen rosa, färgen grönt, en kungakrona och ett löv. Testledaren Erika berömde prestationen, då flera ord stämde. Kan ni gissa vad föremålet var?

Nej, helt okritisk är tidningen inte. I en artikel som förhoppningsvis skall övertyga folk att gå till ett medium så nämns särskilt att man skall se till att få ett seriöst medium (”du kan söka på Eniro”), liksom att man skall begära konkreta bevis för att denne vet vad denne talar om. Hur man undviker hot eller cold reading nämns inte.

Under den lovande rubriken ”Visst kan du lära dig telepati” finns tips på hur man kan träna denna förmåga: djurägare kan tänka intensivt på att hunden eller katten ska få mat. När det telepatiska målet så småningom går ut till sin matskål, så har försöket lyckats. Då har man börjat återfå den förmåga som t.ex. stenålderskvinnorna använde för att meddela sina män att maten var klar, emedan man på den tiden, får vi också veta, inte hade telefoner. Även den berömde Truxa nämns som en möjlig äkta tankeläsare, något denne måhända skulle haft invändningar emot, då han aldrig någonsin försökte inbilla någon att det han och hans fru höll på med verkligen var det minsta övernaturligt.

Annonserna inleds med yoghurt och en vinbox, för att sedan raskt gå över till det material som man ofta hittar sist i andra tidningar; spålinjer, kurser i hypnos och akupunktur, magnetarmband osv.

Sina fantastiska talanger till trots så avslutas ändå det första numret av Nära med att dess medier ödmjukt medger vad som bara kan betecknas som en förvånande brist beträffande deras förmåga att förutsäga framtiden, nämligen att de faktiskt inte hade en aning om de skulle få göra fler nummer av tidningen. Men marknaden har varit välvillig: tidningen får en fortsättning, med 6 nr/år, och går nu även att prenumerera på. Tyvärr är jag inte förvånad.

NOT

  • Föremålet i RV-experimentet var en svart plastrulle med silverfärgat presentsnöre, sådant man har på julklappar.
Vetenskap och Folkbildning