Publicerat i Folkvett nr 4/2009.

Påstående: Hitler trodde på astrologi.

Många nazister var intresserade av det ockulta – Heinrich Himmler och Rudolf Hess är två exempel. Men att Hitler skulle ha trott på astrologi, eller ens varit särskilt intresserad av det, stämmer inte. Redan långt före kriget (det första belägget jag hittat är från 1933) förekom rykten om att Hitler alltid rådfrågade sin astrolog inför viktiga beslut. Hur dessa rykten först uppstod vet jag inte. Sanna är de inte. Men senare kom de att förstärkas av flera personer, som kanske har inspirerats av varandra.

Karl Krafft var en schweizisk astrolog och hängiven nazist. Man får intrycket att han regelbundet ställde Hitlers horoskop av nyfikenhet eller omtanke, och i november 1939 fann han någonting så förfärande att han genast skrev till dennes säkerhetstjänst: Führerns liv skulle snart vara i stor fara. Detta föranledde inga särskilda åtgärder. Den 8 november, på den årsdag av den s.k. ölkällarkuppen 1923 som var en av nazisternas högtidsdagar, höll Hitler som vanligt ett tal på Bürgerbräukeller i München. Kort efteråt exploderade en kraftig bomb som säkert skulle ha dödat honom om han inte hade lämnat lokalen strax innan. Krafft skickade ett ”vad var det jag sa”-telegram, och fick samma dag besök av Gestapo. Han lyckades dock visa att han inte hade någon del i attentatet. På detta sätt fick partitoppen upp ögonen för honom. Senare fick han i uppdrag av Joseph Goebbels att ur Nostradamus’ material hämta för tredje riket optimistiska profetior. Dessa spreds sedan över ockuperade och fientliga territorier som den propaganda den var. Det är uppenbart att Goebbels inte tillskrev metoden något annat värde än det psykologiska.

I en av krigets egendomligaste episoder flög Hess i maj 1941 till Storbritannien för att försöka mäkla fred. Förklaringen det tyska folket fick höra var att han uppenbarligen var galen, vilket samtidigt gav en anledning att slå till mot de astrologer och ockultister som redan tidigare betraktats med skepsis. Krafft lär ha fått fortsätta att ställa horoskop i fångenskap, men hans karriär var över. Han dog 1945.

Ludwig von Wohl, eller Louis de Wohl som han också kallade sig – ibland baron, rentav – var en ungersk äventyrare, astrolog och författare m.m. Han fick arbete hos britterna sedan han förklarat att Hitler minsann höll koll på sina horoskop, och genom att ställa samma horoskop skulle man därmed kunna få värdefulla insikter i Führerns tänkande. Man kan fråga sig vad sådan astro-spaning skulle kunnat ge under andra förutsättningar. Men som det nu var producerade von Wohl just inget av värde för underrättelsetjänsten under den relativt korta tid han anlitades. Däremot kunde han i en astrologisk publikation på tyska kungöra häpnadsväckande korrekta spådomar – vilket var möjligt genom att tidningen producerades i Storbritannien och gavs ut efter att händelserna inträffat, men daterats tidigare. Även britterna använde alltså astrologi för dess psykologiska värde, inte för dess faktiska.

I september 1940 förklarade den amerikanske pensionerade örlogskaptenen Walter M. Wynne att Hitler nog använde sig av astrologi för att räkna ut när det var bra eller dåligt för militära förehavanden. Han stödde sig på horoskop han gjort för vissa datum under den norska kampanjen, som tydligt visade att tyskarna sett till att koordinera det hela med stjärnorna. Han hade även räknat på när motsvarande fördelaktiga datum inträffade för en invasion av England: den 16 september var det bästa han fick fram. Idag vet vi att invasionen lades på hyllan den 17 september för att aldrig mer plockas fram. Men det hade helt andra orsaker.

Slutligen en egendomlig ”källa”, som nämner att Hitler inte bara hade en personlig astrolog, Karl Ossietz, utan även låtit inreda en hel våning på sitt bayerska högkvarter Berghof som ett astrologiskt observatorium. Boken sades vara skriven av en kvinna som tjänstgjort där, men skrevs i själva verket av en amerikansk man (på engelska), gavs ut i stora upplagor under kriget, och är påhitt från början till slut. Icke desto mindre dyker namnet Ossietz fortfarande upp då och då. (Ej att förväxla med Carl von Ozzietzky, anti-nazist och fredspristagare 1936.)

Peter Olausson

KÄLLOR

  • Wikipedia: Karl Ernst Krafft; Louis de Wohl.
  • ”Strange role of Astrology in World War II”, astrologitroende sida med blandat värde, <www.astrology.co.uk/news/worldwar2.htm>
  • Walter M. Wynne kommer till tals i New York Times, 15 september 1940.
  • Pauline Kohler (pseud. för Ronald Collier), Jag var Hitlers kammarjungfru (Federativ 1944).
Vetenskap och Folkbildning