Publicerat i Folkvett nr 3/2009.

Påstående: I Kina använder man sedan gammalt noshörningshorn som potensmedel, och det är främst därför som noshörningar är utrotningshotade.

Noshörningshorn används i traditionell medicin i flera asiatiska länder, mot feber, huvudvärk och lite av varje. Men inte som potensmedel. (Effekten skulle kunna härledas från antingen själva hornets fysiska egenskaper, eller noshörningshanens.)

Traditionell asiatisk medicin använder över huvud taget många råvaror vars förväntade effekter bland annat står i proportion till hur dyra och svåråtkomliga de är. Av den anledningen borde försök att ersätta vissa substanser med andra “likvärdiga” vara dömda att misslyckas; om tigerben eller galla från kragbjörnar blir dyr, sällsynt eller rentav förbjuden, så blir den ju automatiskt attraktivare. Då spelar det ingen roll om medicinmännen erbjuder kunderna att välja mellan äkta varor eller alternativ som är såväl ekonomiskt som moraliskt fördelaktiga; kanske blir effekten den motsatta.

Däremot skulle det kanske kunna vara intressant att undersöka hur stor del av medicinerna som är äkta vara. Varför till exempel använda ben från tigrar när sådana från getter är ofantligt mycket enklare och billigare att anskaffa, men går att sälja vidare till samma pris – och vilken kund skulle klaga?

De horn som verkligen använts i kinesisk medicin har historiskt sett kommit från indiska noshörningar. Dessa anses också ha betydligt mer kraft än de afrikanska.

De afrikanska noshörningarna har dock betydligt större problem på närmare håll. I Jemen bär män av tradition en sorts kniv, jamibya, som symboliserar deras status. De finaste knivarna har ett handtag som kallas saifani och som består av just noshörningshorn. Anledningen lär ha mindre med ursprunget att göra än det faktum att materialet blir vackrare med åldern.

Peter Olausson

Källor

  • Nigel Leader-Williams, ”The World Trade in Rhino Horn: A Review” (Traffic International 1992).
  • Nirmal Ghosh, ”The Tiger Bone Market”, rapport från The First International Symposium on Endangered Species Used in Traditional East Asian Medicine, Hong Kong 1997 – http://www.forevertigers.com/tigerbone.htm
  • ”Jambiya: Deep-Roted Tradition”, Yemen Post 12 mars 2009
Vetenskap och Folkbildning