Publicerat i Folkvett nr 2/2009.

Magnus Westerstrand, doktorand vid Luleå Tekniska Universitet, kommenterar ett plåster lanserat av en professor vid samma universitet.

En ny smärtstillare håller nu på att lanseras på marknaden, ett kristallplåster. En av personerna bakom plåstret är Bo Nordell, professor vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) och tidigare känd i VoF-kretsar för sitt försök till förklaring om hur slagrutan fungerar,1 vilket blev omskrivet i boken Högskolans lågvattenmärken (2000). På hemsidan <www.crystalplaster.com> uppges Nordell svara för produktutveckling. Han anges besitta ”expertis i rutgängeri”.

Kristallplåstret ska enligt hemsidan fungera genom att små piezoelektriska kristaller i plåstret genererar elektricitet som ska stimulera vissa nervfibrer (A-beta-fibrer) i den smärtande regionen så att smärtimpulserna som går genom s.k. C-fibrer stoppas innan de når hjärnan.

Nordells misslyckade försök att förklara slagrutans funktion kretsade också kring piezoelektricitet och kanske är det där det hela startade. På hemsidan om plåstret kan man i alla fall läsa om påstådda rötter i folkmedicinen:

”Folk har över lång tid oavsiktligt använt sig av piezoelektricitet som smärtlindring. Till exempel har brännässlan används för smärtlindring i hundratals år. Det har upptäckts att brännässlor har piezoelektriska egenskaper, precis som kristallerna i kristallplåstren. Den smärtlindrande effekten från brännässlan har bevisats i dubbelblinda tester.” (www.crystalplaster.com/background/)

En referens på hemsidan går till en artikel där brännässlans smärtlindrande egenskaper testas, men löven som används som placebo gav inte en stickande känsla, till skillnad från brännässlan. Men låt oss säga att brännässlan ger smärtlindring, då blir nästa steg att visa att det beror på en piezoelektrisk förmåga, men någon sådan koppling finns inte redovisad. Det är för övrigt känt att den brännande känslan som uppstår då man rör vid en brännässla beror på en mix av kemikalier som kommer från växten.2

Även piezoelektricitet är ett välkänt fenomen. Det uppstår då kristaller tappar sin symmetri när de utsätts för tryck. Detta leder till asymmetri i kristallens laddningar, vilket i sin tur ger en spänning över materialet, något som bland annat utnyttjas i cigarettändare och gasgrillar. Men att kristaller i ett plåster skulle uppnå någon nämnvärd spänning eller att detta skulle lindra smärta ges det inga belägg för. Inte heller finns det någon evidens angiven för att kristallplåstret kan lindra smärta från reumatism, ledinflammation, Bechterews sjukdom (ett slags inflammation, vanligen i ryggen), fibromyalgi, Sjögrens syndrom (en autoimmun sjukdom som ger torra slemhinnor och extrem trötthet) eller hallux valgus (snedställning av stortån), som hemsidan påstår.

Kristallplåstret kan köpas via nätet. Jag har hört av mig till återförsäljarna för att få ta del av eventuella undersökningar som skulle styrka att kristallplåstret har någon funktion men inte fått någon.

Noter

  1. Hans artikel om slagrutor kan fortfarande läsas via LTU:s hemsida: <www.ltu.se/polopoly_fs/1.5014!dowsing.pdf>
  2. Se t.ex. <http://en.wikipedia.org/wiki/Stinging_nettle>
Vetenskap och Folkbildning